Premiedagen    Premiekorting en premievrijstelling oudere werknemers 


Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers

Datum laatste wijziging: 13 maart 2018  |  Trefwoorden: Premiekorting, Arbeidsgehandicapte, Werknemer

Inhoud

 1. Arbeidsgehandicapte werknemer wordt in dienst genomen
 2. Arbeidsgehandicapte werknemer is al in dienst
 3. Inzet van arbeidsgehandicapte goedkoper voor kleine werkgevers
 4. Directe en indirecte kosten arbeidsgehandicapten
 5. Premiekorting arbeidsgehandicapten 2015
 6. Wijzigingen premiekortingen 2016
 7. Naslag
 8. Trucje verboden
 9. Digitale calculator berekent premiekortingen voor werkgevers
 10. Vergoeding werkgeverslasten bij loonkostensubsidie
 11. Stel de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) opnieuw open

Arbeidsgehandicapte werknemer wordt in dienst genomen

Werkgevers die arbeidsgehandicapte werknemers in dienst nemen mogen onder voorwaarden gedurende drie jaar een premiekorting toepassen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als de desbetreffende werknemer recht heeft op een uitkering volgens de WIA of Wajong. Ook als een werknemer van ten minste achttien jaar door ziekte of handicap problemen heeft gehad bij het volgen van onderwijs en binnen vijf jaar na afronding van dat onderwijs bij de werkgever in dienstbetrekking gaat werken, mag de werkgever een premiekorting toepassen. Hij moet dan wel over een verklaring van het UWV beschikken.

Arbeidsgehandicapte werknemer is al in dienst

Als een werknemer al in dienst is, kan de premiekortingsregeling worden toegepast als hij recht heeft op een WIA-uitkering (een WGA-uitkering of een IVA-uitkering) en hij het werk geheel of gedeeltelijk hervat. In dat geval kan de werkgever de premiekorting toepassen zolang de werknemer in dienst is, maar maximaal één jaar.

Inzet van arbeidsgehandicapte goedkoper voor kleine werkgevers

Kleine bedrijven krijgen straks extra financiële ondersteuning als zij een werknemer met een arbeidsbeperking inhuren. Dat zegt minister Asscher van Sociale Zaken deze week bij de behandeling van zijn begroting in de Tweede Kamer, meldden ingewijden aan het FD.

Op dit moment kunnen bedrijven maximaal € 7.000 aan premies aftrekken wanneer zij een arbeidsgehandicapte in dienst nemen. Maar omdat kleine werkgevers minder premies afdragen, kunnen zij deze tegemoetkoming niet volledig verzilveren. (Bron: P&O Actueel, 26 nov. 2014)

Directe en indirecte kosten arbeidsgehandicapten

Werkgevers die overwegen een arbeidsgehandicapte in dienst te nemen, moeten zich goed voorbereiden op waaraan zij gaan beginnen. De overheid heeft voor deze werkgevers weliswaar speciale financiële regelingen gecreëerd, maar de kosten die worden gemaakt voor de voorbereiding, aansturing en coördinatie komen voor rekening van de werkgever.

Naast de door de overheid betaalde directe hoge kosten krijgen werkgevers ook te maken met indirecte kosten, die (meestal) niet worden vergoed. Denk aan:
 • De kosten voor aansturing en coördinatie bedragen volgens onderzoek van Berenschot 0 tot 4.000 euro (gemiddeld 2.000) euro per medewerker met een arbeidsbeperking.
 • Individuele extra kosten: vaak is structureel extra tijd nodig van direct leidinggevende of collega’s om de medewerker zo effectief mogelijk te laten zijn. Deze kosten worden niet vergoed. De hoogte varieert sterk per situatie tussen 0 en 3.000 euro per jaar per medewerker.
 • Kosten voor aanpassing functieomschrijving en werkinstructie.
 • Kosten om team voor te bereiden.
 • Kosten voor aanpassing administratie om aan de vereisten van regelingen te voldoen. (Bron: HR Praktijk, 27 jan. 2015)

Premiekorting arbeidsgehandicapten 2015

Het bedrag van de premiekorting arbeidsgehandicapten wordt verhoogd van 1.800 naar 2.000 euro. Doordat de groep scholingsbelemmerden, die ook valt onder de doelgroep banenafspraak, komt te vallen onder het lage bedrag van de premiekorting, is er financiële ruimte om het bedrag van deze premiekorting voor de hele doelgroep banenafspraak met 200 euro te verhogen.

De regeling geldt voor bepaalde werknemers die al in dienst zijn of worden aangesteld. De regeling geldt niet voor arbeidsgehandicapte werknemers die in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) volledig gesubsidieerd zijn. Is de dienstbetrekking gedeeltelijk gesubsidieerd, dan geldt de premiekorting voor arbeidsgehandicapte werknemers wel.

Wijzigingen premiekortingen 2016

De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer gaat in 2016 waarschijnlijk flink omlaag, voor sommige situaties zelfs van 7.000 naar 2.000 euro per jaar. Het wetsvoorstel waarin dit verwerkt is, moet de Eerste Kamer nog aannemen.

In de premiekortingen wijzigt het volgende per 1 januari 2016:
 • De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer gaat gelden voor de hele doelgroep banenafspraak:
  • werknemers die de gemeente moet ondersteunen bij het vinden van werk en die niet het wettelijke minimumloon kunnen verdienen
  • werknemers met een Wiw-baan (Wet inschakeling werkzoekende) en ID-baan (In- en doorstroombaan)
  • werknemers met een Wet Wajong-uitkering
  • werknemers met een WSW-indicatie
Voor de laatste twee groepen werknemers heeft de werkgever nu al recht op de premiekorting.
 • U hebt voor de bovengenoemde werknemers per werknemer recht op maximaal 2.000 euro aan premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer per jaar.
 • U hebt ook recht op de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer, oudere werknemer of jongere werknemer voor dienstbetrekkingen waarvoor u op grond van de Participatiewet een loonkostensubsidie krijgt van de gemeente.
 • De namen van de premiekortingen veranderen:
  • De ‘premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers’ wordt ‘premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer’.
  • De ‘premiekorting in dienst nemen oudere werknemers’ wordt ‘premiekorting oudere werknemer’.
  • De ‘premiekorting jongere werknemers’ wordt ‘premiekorting jongere werknemer’. Daarmee worden de namen in overeenstemming met de wet gebracht.
Voor de werknemer met een WIA-uitkering bestaat volgende jaar nog recht op een premiekorting van 7.000 euro per jaar.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Trucje verboden

Een werkgever kan voor de premiekortingen het bestaande dienstverband met een (arbeidsgehandicapte) werknemer van 56 jaar of ouder niet (met wederzijds goedvinden) beëindigen, als de werknemer aansluitend een WW-uitkering ontvangt en hij deze werknemer binnen 6 maanden weer in dienst neemt. Met als enig doel om vervolgens gedurende maximaal 3 jaren € 7.000 per jaar premiekorting te kunnen benutten.

Digitale calculator berekent premiekortingen voor werkgevers

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lanceert vandaag in samenwerking met de Belastingdienst en UWV een digitale calculator voor werkgevers die arbeidsbeperkte werknemers of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen. Met de calculator kunnen werkgevers in een paar eenvoudige stappen de hoogte van de financiële tegemoetkomingen per werknemer berekenen.

Werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen of houden hebben recht op financiële ondersteuning: premiekortingen, lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostensubsidie, die kan oplopen tot maximaal € 19.000 structureel per jaar.

In 2016 lanceerde staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de regelhulp premiekortingen en LIV. Hiermee kunnen werkgevers bepalen of ze recht hebben op premiekortingen. Met de vandaag gelanceerde calculator kunnen werkgevers nu ook eenvoudig zelf de hoogte van de financiële tegemoetkomingen per werknemer berekenen.

De calculator is te vinden op: https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingencalculator
De regelhulp is te vinden op: https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingen/
(Bron: Rijksoverheid, 15 mei 2017)

Vergoeding werkgeverslasten bij loonkostensubsidie

Op 29 november 2017 is de ministeriële regeling in de Staatscourant gepubliceerd waarin de verhoging is geregeld van de vergoeding voor werkgeverslasten bij loonkostensubsidie op grond van artikel 10d van de Participatiewet. De vergoeding wordt voor 2018 met een half procentpunt verhoogd naar 23,5%. (Bron; Rijksoverheid, 8 dec. 2017)

Stel de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) opnieuw open

Vakbond FNV waarschuwt voor een verloren generatie als er niet snel iets wordt gedaan voor de groep jongeren met een arbeidsbeperking die afhankelijk is van intensieve begeleiding. De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) zou voor hen opnieuw moeten worden opengesteld, vindt FNV-bestuurder Kitty Jong.

De FNV riep de Tweede kamer daarom op de Participatiewet aan te passen. Volgens De Jong ontbreekt bij gemeenten de prikkel om voor deze groep jongeren actie te ondernemen omdat zij vaak niet uitkeringsgerechtigd zijn en de weg naar de gemeente niet kunnen vinden. ‘Het is schandalig dat deze jongeren zo buiten de boot vallen’, aldus De Jong. Binnen de Wsw, die in 2015 is afgesloten voor nieuwe instroom, zouden jongeren met een arbeidsbeperking ook een verdere opleiding kunnen krijgen, hoopt FNV. De vakbond wil de Wsw ook weer opengesteld hebben voor de groep mensen die niet uit de voeten kan met een reguliere baan, maar niet voor beschut werk in aanmerking komt. (Bron: Binnenlands Bestuur, 10 apr. 2018)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Premiedagen    Premiekorting en premievrijstelling oudere werknemers