Loongerelateerde WW-uitkering    No-riskpolis 


Melkertbanen

Datum laatste wijziging: 17 november 2017  |  Trefwoorden: Melkertbanen, Werkervaring

Inhoud

  1. Inleiding
  2. Melkert banen goeddeels afgeschaft
  3. Cijfers
  4. Roep om Asscherbanen
  5. Melkertbaan terug is goedkoper

Inleiding

De melkertbaan was een initiatief in Nederland om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt via gesubsidieerde arbeid werkervaring op te laten doen. De melkertbaan werd in 1994 ingevoerd en vernoemd naar de toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ad Melkert. Personen werkzaam in een melkertbaan werden soms "melketiers" genoemd, hun baan een "werkervaringsplaats".

Een van de voorwaarden van de melkertbanen was dat deze vorm van gesubsidieerde arbeid niet zou concurreren met reguliere banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, om zo verdringen van reguliere banen door melkertbanen te voorkomen. Hierdoor werden veel melkertbanen gecreƫerd in sectoren waar er voordien geen markt meer voor was, zoals stadswacht, conciƫrge of thuiszorgmedewerker. Het salaris voor een melkertbaan bedroeg maximaal 120 procent van het minimumloon.

De grootste kritiek op de melkertbanenconstructie was dat de gesubsidieerde werknemers nauwelijks doorstroomden naar reguliere banen. Na het vertrek van Ad Melkert uit de Nederlandse politiek werden de melkertbanen omgedoopt tot Instroom-Doorstroom- of ID-banen, waarbij de naam duidelijker moest refereren aan het uiteindelijk beoogde doel, het (her)integreren van de persoon in de reguliere arbeidsmarkt (Bron: Wikipedia).


Melkert banen goeddeels afgeschaft

De Melkertbanen werden in 2004 afgeschaft, maar de gemeenten mochten er sindsdien met eigen middelen mee doorgaan. De tijden zijn echter veranderd. De forse bezuinigingen in veel gemeenten leiden ertoe dat op veel plekken deze gesubsidieerde arbeid nu (2011) definitief wordt afgeschaft. (Bron: PO Actueel, 7 juni 2011)

Cijfers

Volgens het CBS werkten eind 2010 23.140 personen in een gesubsidieerde baan. Het ging om 7.700 personen met een melkertbaan en 15.440 met een andere gesubsidieerde baan waaronder wajongers.

Van de 512 duizend werklozen in het derde kwartaal van 2012 waren er volgens het CBS 173 duizend ouder dan 45 jaar. Dat is 15 november bekend gemaakt. Slechts 15 procent van de oudere werklozen van 45 jaar tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd vindt na drie maanden een baan.

Roep om Asscherbanen

Geld om oudere werklozen te helpen bij het vinden van een baan is er niet. Ze moeten zich zelf aan hun lot ontworstelen en flexibel zijn, schrijft TROUW. Volgens ANBO-directeur Liane den Haan vallen oudere werknemers steeds meer tussen de wal en het schip. 'Hoog tijd dat het kabinet de Melkertbanen weer van stal haalt. Of noem het Asscherbanen. Het kabinet moet weer met een systeem komen om werklozen succesvol aan het werk te helpen.'

Melkertbaan terug is goedkoper

Een baan voor iedereen zit er zo goed als zeker nooit meer in, alle positieve cijfers over de aantrekkende economie ten spijt. Tof Thissen pleit daarom voor de terugkeer van de gesubsidieerde baan. Dat is goedkoper dan werklozen en bijstandsgerechtigden een uitkering geven, stelt de directeur van het UWV Werkbedrijf, de overheidsinstantie die werkzoekenden (weer) aan een baan probeert te helpen.

'Wat er verkeerd was: dat mensen meer konden dan waarvoor ze werden ingezet en niet doorstroomden naar een gewone baan. Maar er zijn ook mensen die van gesubsidieerde banen ongelooflijk gelukkig worden, omdat ze er weer toe doen. En het is goedkoper dan mensen aan de kant laten staan. Daarom moeten we nadenken over moderne vormen van gesubsidieerd werk, ook in bijvoorbeeld de persoonlijke dienstverlening als huishoudelijke hulp en het onderhouden van de tuin. (Bron: Volkskrant, 5 apr. 2017)


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Loongerelateerde WW-uitkering    No-riskpolis