Werknemersverzekeringen (premies)    Wet langdurige zorg (Wlz) 


Werktijdverkorting

Datum laatste wijziging: 30 oktober 2019  |  Trefwoorden: Werktijdverkorting, Eigen risico, Uitkering, WW-uitkering

Inhoud

 1. Doel werktijdverkorting
 2. Eigen risico werkgever
 3. Vergunning maximaal 24 weken
 4. Uitkering
 5. Sollicitatieplicht en verrekening WW
 6. Deeltijd-WW
 7. Calamiteitenregeling voegt Onwerkbaar weer en Werktijdverkorting samen
 8. Werktijdverkorting mogelijk door noodweer
 9. Deeltijd-WW of werktijdverkorting voor bouwbedrijven

Doel werktijdverkorting

Een bijzondere WW is werktijdverkorting (WTV). Ondernemingen waar de bedrijvigheid door een acute crisis twee weken lang met minimaal 20 procent wegvalt, kunnen vanaf 2004 bij de Directie UWA van het DGAVIB (Directoraat-generaal Arbeidsverhoudingen en Internationale Betrekkingen) werktijdverkorting aanvragen voor hun werknemers.

Het moet gaan om onvoorziene omstandigheden waar het bedrijf geen invloed op heeft. De regeling, die in 1945 is ingevoerd, dient ervoor schokken op de arbeidsmarkt te voorkomen. In feite komt het er dus op neer dat (een deel van) het bedrijfsrisico kan worden afgewenteld op publieke middelen.
Gewijzigde concurrentieverhoudingen, ander gedrag van de overheid en export- of importverboden behoren tot het risico van de ondernemer loopt, hiervoor kan daarom geen WTV worden aangevraagd. Hetzelfde geldt voor stakingen.






Eigen risico werkgever

Een bedrijf moet de kosten van verminderde bedrijvigheid enige tijd zelf gedragen hebben. De vuistregels voor dit eigen risico luiden:

 • 2 weken bij een totale terugval (100%);
 • 4 weken bij meer dan 50% terugval;
 • 6 weken bij minder dan 50% terugval (maar ten minste 20%).

Vergunning maximaal 24 weken

Werktijdverkorting duurt maximaal 24 weken: een werkgever kan een vergunning voor maximaal 6 weken aanvragen, daarna kan hij bij het Ministerie van SZW nog eens maximaal drie verlengingen van zes weken aanvragen, bij elkaar (4 x 6 weken) 24 weken.

Uitkering

Werkgevers kunnen in totaal 24 weken (bijna een half jaar) bij het Ministerie SZW werktijdverkorting aanvragen. Per periode volgt een beoordeling. Na toekenning krijgen de werknemers voor de toegewezen tijd een WW-uitkering, aan te vragen bij het UWV. De werknemer die voor de helft van de werkweek naar huis wordt gestuurd, krijgt een pro rata berekende gedeeltelijke WW-uitkering. In de regel vult de werkgever de WW-uitkering aan tot 100 procent.

NB: Een aanvraag voor werktijdverkorting heeft de instemming van de betrokken vakbonden nodig.

Sollicitatieplicht en verrekening WW

De werknemer voor wie werktijdverkorting is aangevraagd, is de eerste zes weken vrijgesteld van sollicitatieplicht. Daarna moet hij gaan uitkijken naar een (soms gedeelde) baan. Als de bedrijvigheid na 24 weken WTV niet aantrekt, kan ontslag worden aangevraagd. Komt de werknemer hierna in de WW, dan wordt de WTV-periode verrekend met de duur van de WW-periode.

Deeltijd-WW

De bijzondere regeling werktijdverkorting a.g.v. de kredietcrisis i.c. deeltijd-WW is te vinden in Deeltijd-WW.

Calamiteitenregeling moet Onwerkbaar weer en Werktijdverkorting samenvatten

De calamiteitenregeling, die de WW-regelingen Onwerkbaar weer en Werktijdverkorting (WTV) samenvoegt, zou moeten ingaan op 1 september 2014, zie deze subrubriek.

Toen kwam er uitstel tot 1 oktober 2016. Maar opnieuw uitstel, UWV had de uitvoeringstoets voor de haalbaarheid van de calamiteitentoets nog niet afgerond. Het is in 2017 nog steeds niet duidelijk hoe en wanneer de regeling van start gaat.

Werktijdverkorting mogelijk door noodweer

Land- en Tuinbouwbedrijven in Brabant en Limburg die direct zijn getroffen door het noodweer en daardoor minder werk hebben, kunnen werktijdverkorting voor hun medewerkers aanvragen. Het noodweer is volgens het kabinet een buitengewone omstandigheid die niet tot het gewone ondernemersrisico kan worden gerekend. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de bestaande regeling werktijdverkorting per direct open.

Om in aanmerking te kunnen komen voor werktijdverkorting moeten bedrijven voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de werkvermindering tenminste 20% per week zijn en minimaal 2 en maximaal 24 weken duren. Wordt aan die voorwaarden voldaan dan kan een bedrijf voor de betreffende werknemers een WW-uitkering krijgen voor de niet-gewerkte uren, vanaf de datum waarop de aanvraag is ontvangen.

Deeltijd-WW of werktijdverkorting voor bouwbedrijven

Het kabinet wil bouwbedrijven die in nood verkeren door de stikstof- en pfas-crisis de helpende hand reiken. Bouwbedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor hun personeel, krijgen de mogelijkheid deeltijd-WW of werktijdverkorting aan te vragen. Ook zou de overheid garant moeten staan voor overbruggingskredieten voor bouwbedrijven die voldoende opdrachten hebben, maar die vanwege de huidige bouwstops niet kunnen uitvoeren. (Bron: De Volkskrant, 29 okt. 2019)

Ga terug naar rubriek Werkloosheid.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:



 Werknemersverzekeringen (premies)    Wet langdurige zorg (Wlz)