Eigen Risico


1. Eigen risico (zorgverzekering)   24 oktober 2016
26 september 2018  |  ,
Inhoud Eigen risico Vrijwillig eigen risico verhogen Eigen bijdrage Schaf de zorgverzekeraars af Minder ziekenhuisbezoek door hoger eigen risico Schaf eigen risico zorg af Verhoog belasting om ...

2. Eigenrisicodrager ZW   13 juni 2013
14 april 2018  |  , , ,
Inhoud Eigen risico of verzekeren Digitale melding Garantieverklaring eigenrisicodragerschap voor de ZW vervalt Aanvraagtermijn eigenrisicodragerschap Ziektewet in 2014 UWV verlengt periode gratis ...

3. WGA eigen risico   18 mei 2016
,
Zie subrubriek 'Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid'. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

4. Ontslag op eigen verzoek   10 maart 2010
23 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... 'Als team hebben we ontslag genomen' Young professionals verlaten snel de arbeidsmarkt Ontslag op eigen verzoek, jurisprudentie Onregelmatige opzegging door werknemer Opzegging door werknemer ...

5. Pensioenopbouw in eigen beheer   3 oktober 2010
12 februari 2021  |  , ,
Inhoud Inleiding Voorstel RB voor eenvoudiger pensioen in eigen beheer Veranderingen pensioen in eigen beheer Aftrek btw-kosten voor pensioenfonds mogelijk Pensioen zelf beleggen Inleiding In ...

6. 1-loketgedachte   20 maart 2009
1 augustus 2018  |  , ,
... van de overheid. Het organiseren van de dienstverlening vanuit het centraal stellen van de eigen organisatie en niet vanuit de vragen en behoeften van de burger, de te krappe ...

7. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... Matrix ‘Handhaving en sanctionering’ Jaarverslag UWV 2018 Aanvraag tolkvoorziening bij UWV Eigen bijdragen vervoersvoorzieningen UWV verlaagd Vernieuwde verzamelspecificatie ...

8. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... (SO) uit te voeren. Voor de S&O-werkzaamheden die ondernemers verrichten in hun eigen onderneming krijgen zij reeds de aftrek speur- en ontwikkelingswerk. De loonkosten van ...

9. Aftrek zorgkosten   3 februari 2018
30 juli 2018  |  , ,
... Mijnheer X zonder partner verdiende in 2017 € 60.000 bruto. Hij wil berekenen of de uit eigen portemonnee betaalde zorgkosten (categorie 'aftrekbaar') van € 1.000 - betaald voor een ...

10. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... voor bedrijfsborrel Meerderheid wil dat rokers en drinkers meebetalen aan hulp Jongeren vinden eigen alcoholgebruik niet schadelijk Alcoholgebruik onder 65-plussers met hoge opleiding stijgt ...

11. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... een vriendelijke robot. Hij leek op alle vragen antwoord te kunnen geven, en stelde soms zelfs eigen gevatte vragen: Robot: "Heb je vragen voor me?" Journalist: "Eigenlijk niet." Robot: "Maar ...

12. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... andere kant is de groep rechthebbenden ingeperkt: nabestaanden van wie men verwacht dat zij in hun eigen inkomen kunnen voorzien, hebben geen recht op een uitkering. recht op een ...

13. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... kortlopende uitkering aan mannen en alleenstaande vrouwen van 65 jaar en ouder die niet voldoende eigen inkomsten hadden; de AOW is in 1957 geïntroduceerd door de toenmalige minister van Sociale ...

14. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... en voert risicoanalyses uit. Meldplicht datalekken. De AVG stelt strengere eisen aan de eigen registratie van de datalekken die zich in uw organisatie hebben voorgedaan. U moet alle ...

15. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... zoals de Belastingdienst, provincies, gemeenten en ga zo maar door. Maar wat zijn algoritmen nu eigenlijk? Op Wikipedia wordt het begrip algoritme gedefinieerd als ‘een eindige reeks ...

16. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... een mooie kans hun vaardigheden te verbeteren in de training ‘Heldere Taal’. Daarna zijn de eigen documenten, zoals arbeidsovereenkomsten, onder de loep genomen. 'Vaak waren deze documenten ...

17. ANBI-status   15 januari 2020
7 april 2021  |  , , ,
... persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap ...

18. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... meter, het kan ook anders Het bestuur van een stad in de Amerikaanse staat Florida heeft zo zijn eigen manier om de inwoners duidelijk te maken dat ze voldoende afstand moeten houden. Ze roepen ...

19. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
... inkomens plaats te vinden. Het wordt mogelijk om pensioen in te zetten voor de aflossing van de eigen woningschuld. Het moet na pensionering mogelijk worden eenmalig een deel van de aanspraak ...

20. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... betreffende het melden, begeleiden en herstellen van langdurig arbeidsongeschikten; 2003: Wet eigenrisicodragen Ziektewet geeft werkgevers de mogelijkheid om zelf het risico te dragen voor ...

21. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... huidige re-integratiebeleid stelt dat de werkgever ervoor moet zorgen dat een werknemer binnen de eigen gelederen re-integreert of bij een andere werkgever aan het werk komt. Slaagt de werkgever ...

22. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... niet structureel; wijs de werknemer er op dat er sprake is van passende arbeid in de eigen werkzaamheden en dat het re-integratietraject nog niet is beëindigd; maak geen afspraken ...

23. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... is voor arbeidszaken inschakeling van een advocaat niet verplicht. De werknemer mag zelf zijn eigen zaak bepleiten. Ook kan hij zich laten vertegenwoordigen door bijvoorbeeld een juridisch ...

24. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... ruim 22.000 werknemers uit verschillende en beroepen ondervraagd. Sinds 2012 werken Nederlanders eigenlijk alleen maar minder dan ze zouden willen. De gemiddelde contractomvang daalde van zo’n ...

25. Arbo Platform Nederland   3 oktober 2009
17 april 2017  |  , ,
... die onder meer toegankelijk wordt via Arbo Platform Nederland, waarmee werkgevers hun eigen risico-inventarisatie en -evaluatie kunnen opstellen. Dit zal kunnen leiden tot een ...


Bekijk items: 1 tot 25 (503 totaal)