Arbowet


1. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Betere zorg op de werkvloer Toezicht op arbeidsomstandigheden betalen Meedenken over vernieuwing Arbowet Tijdelijke arbeidskrachten vaker slachtoffer ongevallen Basis Inspectie Modules ...

2. Arbowet 2007   1 oktober 2009
19 december 2019  |  , ,
Inhoud Aanpassing wet Overige wijzigingen Arbowet 2007 Melding ongeval Bijna half miljoen werknemers met arbeidsongeval Aanpassing wet Op 1 januari 2007 is de Arbowet aangepast. Net als bij de ...

3. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk Wetboek Arbowet Overige wetten Instemming ondernemingsraad? Europa Alcoholslot Alcohol reden voor ontslag? Leeftijdsgrens consumptie alcohol verhoogd naar 18 jaar Alcoholbeleid ...

4. Arbeidsomstandigheden   20 maart 2009
28 december 2018  |  ,
De vele onderwerpen die onder de Arbeidsomstandighedenwet vallen, worden in de diverse subrubrieken belicht. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen):

5. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... gaat van 80 naar 70 procent van het laatstgenoten inkomen Periode 1981 - 2004 1994: de Arbowet wordt ingevoerd; 1996: Ziektewet wordt geprivatiseerd. Alleen uitzendkrachten en zwangere ...

6. Arbeidsovereenkomst met minderjarige   19 oktober 2009
21 maart 2017  |  ,
... leeftijd minderjarig? Arbeidstijden Medeverantwoordelijkheid bij overtreden van arbeidstijden- of Arbowet Tot welke leeftijd minderjarig? Personen van 16 jaar en ouder mogen zelf een ...

7. Arbo Platform Nederland   3 oktober 2009
17 april 2017  |  , ,
Samenwerking In maart 2003 heeft de overheid het startsein gegeven voor het Arbo Platform Nederland. Hierin gaan overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, Arbodiensten en ...

8. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... Het Bewegen EVI Groep biedt Arbodienstfranchise Vrije toegang tot bedrijfsarts Gevolgen vernieuwde arbowet voor de werkgever Laagopgeleide werknemers praten mee over gezonde werkplek UWV biedt ...

9. Arbocatalogi   29 juni 2010
27 juni 2021  |  ,
... voor zowel werknemers als werkgever. De beschreven maatregelen en middelen zijn afgestemd met de Arbowetgeving. 
De Arbocatalogus Rijk telt drie delen:
 Beeldschermwerk Agressie en geweld ...

10. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... van Leiden. Verbandtrommel De EHBO-doos kan gerekend worden tot de Arboverstrekkingen. Volgens de Arbowet moeten organisaties die in huis hebben en 'elke werknemer moet in geval van nood binnen ...

11. Bedrijfshulpverlening (BHV)   3 oktober 2009
28 oktober 2020  |  , , , , ,
... BHV’er ook recht op een vergoeding? Kosten en functie vergoed? Volgens artikel 20, lid 4 van de Arbowet moeten kosten voor het volgen van een opleiding vergoed worden. Dit houdt in dat een ...

12. Beeldschermen   10 augustus 2015
9 november 2020  |  , ,
Inhoud Begrip EG-richtlijn Arbowet Arbobesluit: Artikel 5.11 Arbobesluit: Art. 44 Langdurig beeldschermwerk Waarom je ogen soms moe worden van een beeldscherm Beeldschermwerk veroorzaakt ook ...

13. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... in dienst neemt. De werkgeverspremies voor arbeidsongeschiktheid worden in 2017 verlaagd. Arbowet Veranderingen hebben vooral betrekking op de rol van de bedrijfsarts en de ...

14. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... miljoen euro per jaar. In 2019 zullen onderzoeken plaatsvinden naar de effectiviteit van de nieuwe Arbowet, zodat deze in 2020 kan worden geëvalueerd. Auto De Tesla-tax wordt op 1 januari 2019 ...

15. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... aan middelen beschikbaar gesteld. Nieuwe Arbovisie 2030-2040 De evaluatie van de wijziging van de Arbowet en een verkenning verbetering arbobeleidscyclus moeten in 2020 bijdragen aan een nieuwe ...

16. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Inleiding Vast en variabel salaris Grondslagen belonen Beloning moet/moeten Personeelsbudget Salarisgebouw Total awards Jan Modaal Voor- en nadelen loonmatiging Gelijk loon voor gelijk werk ...

17. Beroepsziekte   31 maart 2010
28 juli 2021  |  , , ,
... onder bepaalde arbeidsomstandigheden is ontstaan. Trends Beroepsziekten moet in het kader van de Arbowet worden gemeld aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Volgens het NCvB ...

18. Boetes Arbo   16 februari 2019
19 december 2019  |  , , ,
... het basiscontract worden werkafspraken gemaakt voor de taken waarvoor de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door kerndeskundigen. Er zijn drie verschillende basiscontracten: ...

19. Coronavirus   24 februari 2020
28 oktober 2020  |  , , , , , , , , ,
... dat hij/zij is besmet, de toegang ontzeggen, is uiteraard geboden vanuit preventieplicht uit Arbowetgeving. Thuiswerken Wanneer de werkzaamheden niet plaatsgebonden zijn kan zonder problemen ...

20. Economische en financiele gevolgen   18 maart 2020
27 januari 2022  |  , , , ,
... terugbetaling belasting Veel bedrijven moeten NOW-steun waarschijnlijk terugstorten Wijziging Arbowet: Werk stilleggen SARS-CoV-2 Horeca is het zat en sleept de Staat voor de rechter ...

21. Ergonomie   3 oktober 2009
27 februari 2021  |  , ,
... Werkgevers zijn dus niet verplicht de NEN-normen te volgen. Werkgever zijn wel verplicht de Arbowet te volgen, maar dat kan wellicht op een andere wijze dan het volgen van de NEN-normen. ...

22. Gevaarlijk werk   15 mei 2014
24 september 2019  |  ,
... van de Inspectie SZW. Die controleert of werkgever en werknemers zich houden aan de Arbowet en alle regelgeving die daaruit voortkomt. Bedrijfsongevallen moeten altijd bij de ...

23. Gevaarlijke stoffen   26 januari 2017
31 maart 2021  |  , ,
Inhoud Besluit risico's zware ongevallen 2015 Arbowet Zelfinspectie bij Arbo op orde gevaaretiketten Gevaarlijke stoffen, waar komen ze voor? Veiligheid rondom (vloei)stoffen laat te wensen over ...

24. Het Nieuwe Werken (HNW)   19 december 2010
24 juli 2020  |  , , , ,
... kosten inzake de inrichting werkplek thuis. De thuiswerkplek moet voldoen aan de eisen van de Arbowet*; De werkgever is een maandelijks bedrag kwijt aan thuiswerksoftware; afname onderlinge ...

25. Hitte   20 juni 2019
12 augustus 2020  |  , , , ,
Inhoud CAO Arbowet Risicogroepen Tips Vuistregels voor kantoren en kleine werkruimtes Nationaal hitteplan Inspectie SZW Hittestresscalculator Record tot 40 graden Keuken te heet voor personeel ...


Bekijk items: 1 tot 25 (188 totaal)