Geheimhoudingsplicht


1. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... factuurbedrag of uurtarief bedrag aan BTW betaaltermijn aansprakelijkheid levertermijn eventuele geheimhoudingsplicht soort dienstverband (VAR wel/ niet) bijlage Algemene Voorwaarden nummer ...

2. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... de instructies van de verantwoordelijke. Geheimhouding In deze bepaling wordt aan de bewerker een geheimhoudingsplicht opgelegd, eventueel gecombineerd met een boetebeding. Overigens is ...

3. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... wordt uitgesloten of beperkt; concurrentie- of relatiebeding; geheimhoudingsbeding (ook wel geheimhoudingsplicht) met daaraan gekoppelde boete bij overtreding; in bijzondere gevallen: een ...

4. Datalekken   31 maart 2018
26 januari 2021  |  ,
... na 1 jaar Weinig organisaties voorbereid op nieuwe privacyregels Nieuwe regels voor bedrijven Geheimhoudingsplicht is geen papieren tijger Onrechtmatig raadplegen Patiëntendossier 10.000 ...

5. Informatie Belastingdienst (DBA)   22 oktober 2016
6 januari 2020  |  , , , , ,
... staatssecretaris Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris gaat vanwege de geheimhoudingsplicht echter niet in op individuele belastingplichtigen. In algemene zin noemt de ...

6. Klokkenluider   25 november 2015
4 september 2023  |  , , , , ,
... op Europees recht. Aan de meldkanalen worden een aantal eisen gesteld met betrekking tot de geheimhoudingsplicht, de verwerking van persoonsgegevens en de registratieplicht. Uiterlijk na de ...

7. Ondernemingsraad (inleiding)   20 maart 2009
28 oktober 2021  |  , , , , , ,
... OR’en geheimhouding wordt opgelegd is breed. Niet in alle situaties en/of in elke fase is een geheimhoudingsplicht opportuun. In verband hiermee brengt de Commissie Bevordering ...

8. Vergoeding aan de werkgever   13 maart 2010
23 augustus 2018  |  ,
... opzegtermijn in acht te nemen; de werknemer zich niet heeft gehouden aan een vooraf overeenkomen geheimhoudingsplicht; de werknemer een concurrentiebeding heeft geschonden; de werknemer een ...

9. Vertrouwenspersoon en klachtencommissie   15 november 2010
26 juni 2023  |  , , , , , , , ,
... Nieuwe Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen Taken van de vertrouwenspersoon Geheimhoudingsplicht Wetsvoorstel vertrouwenspersoon Vertrouwelijke melding Om ongewenst gedrag - ...

10. Wetten en wetsvoorstellen ZW   13 juni 2013
24 december 2019  |  , ,
... enkele aansprakelijkheid voor gebruik van deze clausule. Een postcontractueel beding kan ook een geheimhoudingsplicht betreffen na afloop van het dienstverband. Deelakkoord begroting 2013 ...

11. Geheimhoudingsplicht is geen papieren tijger   13 maart 2018
14 maart 2018  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | ,
Het schenden van een geheimhoudingsbeding wordt een werknemer zwaar aangerekend. Ook wanneer de emoties hoog oplopen, moet een werkgever erop kunnen vertrouwen dat gevoelige informatie het bedrijf ...

12. De rol van de bedrijfsarts   15 mei 2023
15 mei 2023  | 
... Een arbodienst ondersteunt zowel medewerker als leidinggevenden en organisatie. Vanwege de geheimhoudingsplicht mogen bedrijfsartsen de medische gegevens van een medewerker niet delen met ...

13. Geheimhouding en ondernemingsraad   19 oktober 2014
20 oktober 2014  | SER  | Fred Barkhuis  | 
... aan OR’en geheimhouding wordt opgelegd. Niet in alle situaties en/of in elke fase is een geheimhoudingsplicht gewenst. De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) geeft tips wanneer ...

14. Grensoverschrijdend seksueel gedrag door je leidinggevende en dan zelf ontslagen worden   3 mei 2023
17 februari 2022  | HR-kiosk  | Angeline Brok  | , , , , ,
... ontraadt haar dat, omdat het dan wellicht op ontslag zou uitdraaien. Daarbij zou zij dan de geheimhoudingsplicht die in haar arbeidsovereenkomst staat schenden. Ze besluit toch de klacht ...


14 items