Aannemen Van Werk


1. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... en premies sociale voorzieningen worden gevorderd. Dienstverleningsovereenkomst Een vorm van 'Aannemen van werk' is de dienstverleningsovereenkomst. Als regel wordt deze overeenkomst ...

2. Aannemen van werk   5 december 2013
26 augustus 2019  |  , , , , ,
Inhoud Soorten overeenkomsten arbeid Wat zegt het BW Wat zegt de Belastingdienst Onder aanneming Aanneemsom Kostenverhoging Meerwerk Naslag Opdrachtgever aansprakelijk voor loon werknemer ...

3. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis) is voor werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking aannemen. Wordt deze persoon ziek? Dan compenseert UWV de werkgever maximaal 5 jaar voor ...

4. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
Inhoud Nieuwe website UWV voor werkgevers Impuls vakmanschap Polisadministratie Training over solliciteren via social media Voorziening hulpmiddelen Doelgroepregister Jaarverslag 2014 Vakantiegeld ...

5. Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven   7 oktober 2014
15 december 2017  |  , , ,
... voor werkgevers in de regelingen vergroot de kans dat zij mensen met een arbeidsbeperking aannemen en zorgt dus voor meer werk. (Bron: Rijksoverheid, 14 dec. 2017) Ga terug naar ...

6. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... Wat nu? Ook tijdens ziekte volledig loon op vakantiedagen Arbeidsovereenkomst geëindigd door aannemen baan in tweede spoortraject? Feitelijke verdiensten per 1 juli leidend bij WIA-keuring ...

7. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Bij die stand van zaken kan de kantonrechter niets anders concluderen dan dat de werkgever – aannemend dat zij een discretionaire bevoegdheid heeft en aan haar andere werknemers een bonus ...

8. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... te maken met het tekenen van de verklaring voor een extern doel, waarbij de werknemer niet kan aannemen dat hij of zij recht heeft op een contract voor onbepaalde tijd. De werkgever kan ...

9. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
11 juni 2024  |  , , , , , , , , , , , , ,
... de VNV-leden komende periode acties gaan ondernemen om de KLM-directie tot inkeer te brengen. Het aannemen van nieuwe piloten en werkdrukverlichting is een breekpunt voor KLM, terwijl het voor de ...

10. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... 2010 weer onder de aandacht gebracht tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU. Met het aannemen van de Raadsconclusies is er een hernieuwd commitment van de lidstaten aan dit streven. ...

11. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... de volgende vragen: Ik wil een vluchteling een baan aanbieden. Mag dat? Kan ik een vluchteling ook aannemen op een stage of een werkervaringsplek? Waar moet ik nog meer op letten? Bij wie kan ik ...

12. Basisinkomen   5 augustus 2015
17 december 2020  |  ,
... om haar een job aan te bieden. Omdat deze vrouw voor haar ouders zorgde, kon ze echter geen job aannemen. En er is een getuigenis van een 39-jarige vader van zes kinderen. De gift heeft zijn ...

13. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... tot billijke vergoeding en verval concurrentiebeding Bedrijf laat werknemers zelf collega’s aannemen en ontslaan Ontslag wegens disfunctioneren, wie schrijft die blijft Kenmerken van een ...

14. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
... dit plan moeten bedrijven met meer dan 25 medewerkers een bepaald percentage arbeidsbeperkten aannemen. Door die mensen in een database op te nemen, kunnen Klijnsma en de bedrijven de ...

15. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... 555.000. Werkgevers krijgen financiele tegemoetkoming om laagbetaalde arbeiders sneller te kunnen aannemen. Vanaf 2017 krijgen werkgevers een tegemoetkoming van maximaal € 2.000 per jaar voor ...

16. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
1 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... in de hand te houden (verkort weergegeven): Arbeidsvoorwaarden versoberen Goed personeel aannemen Productiviteit verhogen Ongewenst verloop terugdringen Subsidies aanvragen (Bron en ...

17. CAO (inhoud)   20 maart 2009
22 mei 2021  |  , , ,
... Werkgeversvereniging Nederland (AWVN). In de CAO’s worden vaker afspraken gemaakt over het aannemen van extra mensen, het inhuren van extra krachten of extra budget voor duurzame ...

18. Cijfers (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
1 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... met minstens 10 procent toeneemt. Dat kan door overname van een ander bedrijf, of door het aannemen van nieuwe mensen. Bij de snelgroeiende bedrijven uit 2016 kwamen er in drie jaar tijd ...

19. Competentiemanagement (1995 tot heden)   20 maart 2009
17 september 2018  |  , , ,
... competenties in huis te halen, zijn het inhuren van tijdelijke medewerkers (34%) en het vast aannemen van gespecialiseerde professionals (23%). “Innoveren draait niet alleen om het ...

20. Concurrentiebeding   20 maart 2009
7 juni 2024  |  , , , , , , , , , , ,
Inhoud Wat is concurrentiebeding? Beperkingen Schriftelijkheidsvereiste Functiewijziging Omzetting arbeidsovereenkomst bepaalde tijd naar onbepaalde tijd Vergoeding Goed doel Concurrentiebeding ...

21. Cybercrime   8 maart 2016
12 oktober 2021  |  , , , , , ,
... je gehackt Bedrijven besteden ICT-beveiliging grotendeels uit Spear phishing: fraude, geen sport Aannemen hackwet vol angels en klemmen Printer blijkt levensgevaarlijk Nederland veel getroffen ...

22. Detachering   20 maart 2009
6 mei 2023  |  , , , , , ,
... tijd in dienst is bij een bedrijf dat hem detacheert (de uitlener) bij een ander bedrijf een baan aannemen van het bedrijf waaraan hij ter beschikking is gesteld? In artikel 9a Wet allocatie ...

23. Discriminatie   16 april 2018
16 april 2018  |  ,
... mij niet voorstellen dat iemand in ons bedrijf zegt: "Jammer, u bent zwanger, wij kunnen u niet aannemen". Bij ons bedrijf is een zwangerschap van een sollicitant nooit een probleem. Wij zijn ...

24. Diversen (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
15 april 2021  |  ,
Inhoud Nederlanders zien niets in flexibele arbeidsmarkt Arbeidsmarkt wordt weer lokaler Gezocht: docent arbeidsmarkt De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025 Hubfunctie Schiphol onmisbaar voor ...

25. Europa   26 maart 2018
5 mei 2021  |  , ,
... EU-personeel zijn voor verbetering vatbaar. Zo zijn de regels in het Europees Parlement over het aannemen van geschenken en uitnodigingen vaag. De procedures om onkostennota’s te checken van ...


Bekijk items: 1 tot 25 (145 totaal)