Wwz


1. Wet Werk en Zekerheid (WWZ)   16 mei 2015
1 oktober 2016  |  , ,
Subrubriek Wet Werk en Zekerheid (WWZ) kent vele aspecten. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen): Wet Werk en Zekerheid (Aanzegtermijn) Wet Werk en Zekerheid ...

2. Wet Werk en Zekerheid / vervaltermijnen WWZ   15 augustus 2018
17 augustus 2018  | 
De Werk en Zekerheid (WWZ) heeft inzake het arbeidsrecht diverse veranderingen (aanpassingen is te eenvoudig gesteld) ingevoerd. Dit geldt ook voor de vervaltermijn, eenvoudig gezegd: de ...

3. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... gebracht. UWV publiceert uitvoeringsregels Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 handelt het UWV alle ontslagen wegens bedrijfseconomische omstandigheden (de ...

4. Anderhalfverdieners   4 januari 2014
29 mei 2019  |  , ,
Inhoud 2012 2018 2012 In 2012 waren er ruim 1,2 miljoen paren met een of meer thuiswonende kinderen onder twaalf jaar. De zogenaamde anderhalfverdieners, waarbij de ene partner voltijd en de ...

5. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
Inhoud Wat is een app? De web app De native app en hybride app App voor Engelstalige Arbeidsovereenkomst App voor Geheimhoudingsverklaring App voor Arbeidstijdenwet App voor Wet werk en zekerheid ...

6. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte Wat is loon? Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte Herhaaldelijk ziek en loondoorbetalingsplicht Doorbetaling ...

7. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... van flexwerkers (zie onder) en de verkorting van de WW. Zie subrubriek Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Sneller vast contract Werknemers krijgen vanaf 1 juli 2015 na drie tijdelijke contracten ...

8. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Wanneer is een auto ter beschikking gesteld? Per 2019 22% bijtelling bij privégebruik auto van de zaak Dieselgate Mannending Ter beschikking stellen auto zonder controle is vragen om ...

9. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
Inhoud Apps Bluetooth Blog Browser Chatten Cloud computing Digipoort Domeinnaam E-mail Facebook Glassdoor Google+ Hashtag Instant messaging iPhone LinkedIn Modem Online PDF Router Smartphone Spam ...

10. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... uitgesproken Stiekem geluidsopnamen maken van gesprekken. Reden voor ontslag? Ontbindingspraktijk Wwz 2015-2018 Algemene Termijnenwet van toepassing verklaard op de verzoekschriftprocedure Het ...

11. Beëindiging dienstverband   20 maart 2009
3 juni 2017  |  , ,
Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die per 1 januari 2015 of later ingaat, hebben enkele subrubrieken in deze rubriek uitsluitend betrekking op de periode vóór de ingangsdatum van ...

12. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... de mogelijkheid van een proefplaatsing voor vijftigplussers wordt verruimd. Wet Werk en Zekerheid (Wwz) Werkgevers en werknemers krijgen de mogelijkheid om voor seizoensgebonden werk bij CAO een ...

13. Bevoegdheid kantonrechter   10 mei 2013
21 april 2017  |  ,
... geeft (deels) de situatie vóór 1 juli 2015 aan. Vanaf 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van toepassing, zie deze subrubriek. Gebied Als de werkgever het ontbindingsverzoek indient, ...

14. Boeken en literatuurlijst   25 april 2023
19 mei 2023  |  , ,
Boeken Nooit meer een burn-out Pensioenoplossingen bij ontslag HR met ballen Het Tussenparadijs Wegwijs in de WIA Wilt u een boek bestellen? Klik dan op de foto van het titelblad. Nooit meer een ...

15. CAO (inleiding)   20 maart 2009
18 maart 2021  |  , ,
Inhoud Inleiding Werkingsduur CAO Arbeidsreglement Hiërarchie wetgeving Inhoud CAO Standaard- en minimum-CAO Incorporatiebeding Doorwerking In aanvulling CAO afspraken arbeidsvoorwaarden ...

16. Cijfers (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
1 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... anders dan een fulltime job. Dat het aantal uitzendkrachten toeneemt is vooral een gevolg van de WWZ. Werkgevers nemen liever een uitzendkracht aan dan een vaste (tijdelijke) kracht. Dat het ...

17. Collectief ontslag (arbeidsrecht)   10 maart 2010
5 juli 2020  |  , ,
Inhoud Inleiding collectief ontslag Collectief ontslag vanaf 1 april 2014 Ambtenaren Uitvoering Jurisprudentie afspiegelingsbeginsel Commissie voor geschilbeslechting Inleiding collectief ontslag ...

18. Concurrentiebeding   20 maart 2009
7 juni 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... concurrentiebeding rechtsgeldig? Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract is volgens de WWZ alleen rechtsgeldig als er een zwaarwegend belang is. Wanneer de werkgever een motivering ...

19. Dagloon   20 maart 2009
8 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Dagloon basis voor berekening werknemersverzekeringen Opbouw Voorbeeld berekening dagloon 260 werkdagen Nieuw dagloonbesluit werknemersverzekeringen Dagloonbesluit moet met spoed van tafel ...

20. Doorwerken na AOW   24 maart 2015
8 november 2023  |  , , , ,
... uiteindelijk een einde gekomen: een Pensioen-ontslagbeding is toegestaan. Na de invoering van de Wwz is er een nieuwe discussie ontstaan. Namelijk de discussie of het nu raadzaam is om een ...

21. Effectmetingssystematiek   19 mei 2023
19 mei 2023  |  , , , ,
Inhoud Merken en meten van evalueerbare Zorg Merken en meten van evalueerbare Zorg Inleiding Sinds jaar en dag proberen we met KPI's de Zorg meetbaar te maken door ons doen en laten met meten is ...

22. Eindheffing werknemers 55 jaar en ouder   13 maart 2010
9 november 2017  |  , , ,
... geeft (deels) de situatie vóór 1 juli 2015 aan. Vanaf 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van toepassing, zie deze subrubriek. Eindheffing Vanaf 1 januari 2006 moeten werkgevers in ...

23. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
... met zich mee zal brengen Payroll Payrollmedewerkers hebben op grond van de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) al dezelfde ontslagbescherming als medewerkers die wel rechtstreeks bij de werkgever (de ...

24. Flexwet (1999)   22 januari 2011
1 maart 2018  |  ,
Inhoud Doel wet Wet Werk en Zekerheid in het kort Minimumloon voor flexwerkers Uurtarief freelancers en flexwerkers flink omhoog Uitzendwerk telt niet mee bij toepassen flexwet Flexwerker vaker in ...

25. Goed werkgeverschap   15 april 2019
25 augustus 2023  |  , ,
... zo’n poging het doel. Slapend dienstverband behoort te eindigen Sinds de Wet werk en zekerheid (WWZ) moeten werkgevers in principe een transitievergoeding betalen bij beëindiging van een ...


Bekijk items: 1 tot 25 (197 totaal)