Bedrijfsovername (WIA)    Overige gevolgen WIA 


Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Datum laatste wijziging: 6 maart 2017  |  Trefwoorden: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, Arbeidsongeschikt, UWV

Inhoud

  1. Geen arbeidsongeschiktheidsuitkering
  2. Zoeken naar mogelijkheden
  3. Ontslag en WW-uitkering

Geen arbeidsongeschiktheidsuitkering

Na twee jaar ziekte beoordeelt UWV in welke mate de werknemer arbeidsongeschikt is. Werknemers die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn (minder dan 1/3 loonverlies door arbeidsongeschiktheid), krijgen op grond van de WIA geen arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Zoeken naar mogelijkheden

De betrokken werknemer moet samen met de werkgever naar de mogelijkheden kijken om te blijven werken binnen het bedrijf. Een oplossing kan zijn blijven werken in dezelfde functie maar wel met minder uren, of is er een andere baan die beter bij de werknemer past, eventueel met een nieuw contract en een ander loon?

Ontslag en WW-uitkering

Als er binnen het bedrijf geen geschikt werk is, en de werkgever kan dat duidelijk aantonen, dan kan een ontslag worden aangevraagd. Wordt het ontslag toegekend, dan kan de ex-werknemer vaak een (volledige of gedeeltelijke) WW-uitkering krijgen. UWV kan in dat geval een re-integratiebedrijf inschakelen om hem weer aan het werk te helpen.

Ga terug naar subrubriekWet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Bedrijfsovername (WIA)    Overige gevolgen WIA