Werkloosheid (inleiding en begrippen)    Werkloosheid (uitkeringen) 


Werkloosheid (passende arbeid)

Datum laatste wijziging: 19 april 2019  |  Trefwoorden: Werkloosheid, Passende arbeid, UWV

Inhoud

 1. Inhoud werk
 2. Reistijd
 3. Werk dichterbij voor mensen met psychische kwetsbaarheid
 4. Minder drempels om aan het werk te gaan
 5. Kansen voor werkzoekenden dankzij verborgen matches

Inhoud werk

Op de site van het UWV wordt nauwkeurig vermeld wat onder passende arbeid wordt verstaan, letterlijk staat er geschreven:
 • 'Als u net werkloos bent, mag u een half jaar lang solliciteren op functies op uw eigen niveau. Dit zijn functies die vergelijkbaar zijn met uw baan voordat u werkloos werd.
 • Vindt u binnen een half jaar geen nieuwe baan? Dan is vanaf dat moment ook werk van een lager opleidingsniveau passend voor u. Ook als u daarmee minder verdient of daarvoor langer moet reizen.
 • Heeft u na een jaar geen volledige baan gevonden? Dan zijn alle banen passend. Zelfs als het loon lager is dan uw WW-uitkering. In sommige gevallen kan UWV dit verschil dan aanvullen. De adviseur werk kan u hier meer over vertellen. Biedt UWV u een baan aan? Dan geldt deze baan altijd als passend werk.
 • Solliciteer ook op tijdelijk werk en deeltijdwerk. Bijvoorbeeld post bezorgen tijdens de kerstperiode. Voor de uren die u niet werkt, houdt u vaak uw uitkering. Samen met uw loon kan dat u een leuk voordeel opleveren. Biedt UWV of een uitzendbureau u een tijdelijke baan aan? Dan moet u deze baan accepteren, als het voor u passend werk is.'

Reistijd

Welke reistijd is passend? Of werk passend voor u is, hangt ook af van de reistijd: hoe lang moet u per dag reizen om naar uw werk te komen? In het schema hieronder ziet u de maximale reistijd:
 
Aantal maanden dat u WW krijgt Maximale reistijd
0 - 6 maanden 2 uur per dag
langer dan 6 maanden 3 uur per dag
 
 • Was u in uw oude baan al gewend om langer dan twee of drie uur te reizen? Dan verwacht het UWV dat u die langere reistijd ook in een nieuwe baan geen probleem vindt.
 • Als u passend werk weigert, heeft dat gevolgen voor uw uitkering. Uw uitkering kan hierdoor lager worden of zelfs helemaal stoppen.'
Zie ook jurisprudentie van 19 december 2014.

Werk dichterbij voor mensen met psychische kwetsbaarheid

Er komt meer aandacht, samenwerking en geld om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te helpen. Want werk kan een enorm positief effect hebben op de psychische gezondheid. Vandaag tekenen GGZ Nederland, UWV, gemeenten, professionals en cliëntorganisaties afspraken die er aan moeten bijdragen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid vaker aan werk komen en dat werk ook houden. Tegelijkertijd kondigen kabinet en UWV aan hier extra geld voor uit te trekken.

In Den Bosch overhandigden de partijen hun plannen aan staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en haar collega Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bewindspersonen ondersteunen de samenwerking van harte en zetten samen met UWV nog eens 1,5 miljoen euro extra in die moeten helpen bij de toeleiding naar werk, onder meer via Individuele Plaatsing en Steun (IPS) en via pilots bij werkgevers. (Bron: Min. SZW, 24 mei 2018)

Minder drempels om aan het werk te gaan

Het afgelopen jaar is het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid in gesprek gegaan met mensen met een arbeidsbeperking, werkgevers, gemeenten, zorgaanbieders, belangenorganisaties en andere betrokkenen om er achter te komen welke drempels en angsten er zijn om aan het werk te gaan en wat hier aan te doen is. Wat de acties zijn die daar uit volgen, staat in een Kamerbrief die Van Ark vandaag naar de Kamer heeft gestuurd.

Het zijn acties die er voor moeten zorgen dat mensen;
 • makkelijker vanuit de uitkering kunnen gaan werken en weer terug kunnen vallen op de uitkering als werken (even) niet lukt
 • beter inzicht krijgen in de financiële gevolgen als ze aan het werk gaan;
 • meedoen op de best passende plek;
 • continuïteit krijgen in de begeleiding en ondersteuning die bij hen past.
(Bron en meer: Min. SDZW, 27 dec. 2018)

Kansen voor werkzoekenden dankzij verborgen matches

Veel moeilijk vervulbare vacatures kunnen mogelijk tóch worden vervuld door te kijken naar wat (werkloze) personen uit andere beroepsgroepen aan vaardigheden en competenties hebben en hen vervolgens geschikt te maken voor de vacature, bijvoorbeeld door bijscholing.

Dat is de conclusie van onderzoek dat AWVN samen met adviesbureau Deloitte en UWV heeft gedaan naar ‘verborgen matches’ op de arbeidsmarkt. Het gaat met name om mensen die korter dan zes maanden WW hebben, op dit ogenblik zo’n 130.000. In het onderzoeksproject leverde UWV kennis over vacatures en beschikbare personen, AWVN leverde vanuit het functiewaarderingssysteem ORBA kennis over functies en Deloitte deed de data-analyse.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Werkloosheid (inleiding en begrippen)    Werkloosheid (uitkeringen)