Werkloosheid (inleiding en begrippen)    Werkloosheid (uitkeringen) 


Werkloosheid (passende arbeid)

Datum laatste wijziging: 30 juni 2020  |  Trefwoorden: Werkloosheid, Passende arbeid, UWV, Coronavirus, Sollicitatieplicht

Inhoud

 1. Inhoud werk
 2. Reistijd
 3. Werk dichterbij voor mensen met psychische kwetsbaarheid
 4. Minder drempels om aan het werk te gaan
 5. Kansen voor werkzoekenden dankzij verborgen matches
 6. Werk moet voor beperkte werknemers meer lonen
 7. Activiteiten Breed offensief overzichtelijk gemaakt
 8. AWVN tekent convenant ‘psychisch kwetsbaar’
 9. Ben ik ondanks carola verplicht te solliciteren?

Inhoud werk

Op de site van het UWV wordt nauwkeurig vermeld wat onder passende arbeid wordt verstaan, letterlijk staat er geschreven:
 • 'Als u net werkloos bent, mag u een half jaar lang solliciteren op functies op uw eigen niveau. Dit zijn functies die vergelijkbaar zijn met uw baan voordat u werkloos werd.
 • Vindt u binnen een half jaar geen nieuwe baan? Dan is vanaf dat moment ook werk van een lager opleidingsniveau passend voor u. Ook als u daarmee minder verdient of daarvoor langer moet reizen.
 • Heeft u na een jaar geen volledige baan gevonden? Dan zijn alle banen passend. Zelfs als het loon lager is dan uw WW-uitkering. In sommige gevallen kan UWV dit verschil dan aanvullen. De adviseur werk kan u hier meer over vertellen. Biedt UWV u een baan aan? Dan geldt deze baan altijd als passend werk.
 • Solliciteer ook op tijdelijk werk en deeltijdwerk. Bijvoorbeeld post bezorgen tijdens de kerstperiode. Voor de uren die u niet werkt, houdt u vaak uw uitkering. Samen met uw loon kan dat u een leuk voordeel opleveren. Biedt UWV of een uitzendbureau u een tijdelijke baan aan? Dan moet u deze baan accepteren, als het voor u passend werk is.'

Reistijd

Welke reistijd is passend? Of werk passend voor u is, hangt ook af van de reistijd: hoe lang moet u per dag reizen om naar uw werk te komen? In het schema hieronder ziet u de maximale reistijd:
Aantal maanden dat u WW krijgt Maximale reistijd
0 - 6 maanden 2 uur per dag
langer dan 6 maanden 3 uur per dag
 • Was u in uw oude baan al gewend om langer dan twee of drie uur te reizen? Dan verwacht het UWV dat u die langere reistijd ook in een nieuwe baan geen probleem vindt.
 • Als u passend werk weigert, heeft dat gevolgen voor uw uitkering. Uw uitkering kan hierdoor lager worden of zelfs helemaal stoppen.'
Zie ook jurisprudentie van 19 december 2014.

Werk dichterbij voor mensen met psychische kwetsbaarheid

Er komt meer aandacht, samenwerking en geld om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te helpen. Want werk kan een enorm positief effect hebben op de psychische gezondheid. Vandaag tekenen GGZ Nederland, UWV, gemeenten, professionals en cliëntorganisaties afspraken die er aan moeten bijdragen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid vaker aan werk komen en dat werk ook houden. Tegelijkertijd kondigen kabinet en UWV aan hier extra geld voor uit te trekken.

In Den Bosch overhandigden de partijen hun plannen aan staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en haar collega Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bewindspersonen ondersteunen de samenwerking van harte en zetten samen met UWV nog eens 1,5 miljoen euro extra in die moeten helpen bij de toeleiding naar werk, onder meer via Individuele Plaatsing en Steun (IPS) en via pilots bij werkgevers. (Bron: Min. SZW, 24 mei 2018)

Minder drempels om aan het werk te gaan

Het afgelopen jaar is het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid in gesprek gegaan met mensen met een arbeidsbeperking, werkgevers, gemeenten, zorgaanbieders, belangenorganisaties en andere betrokkenen om er achter te komen welke drempels en angsten er zijn om aan het werk te gaan en wat hier aan te doen is. Wat de acties zijn die daar uit volgen, staat in een Kamerbrief die Van Ark vandaag naar de Kamer heeft gestuurd.

Het zijn acties die er voor moeten zorgen dat mensen;
 • makkelijker vanuit de uitkering kunnen gaan werken en weer terug kunnen vallen op de uitkering als werken (even) niet lukt
 • beter inzicht krijgen in de financiële gevolgen als ze aan het werk gaan;
 • meedoen op de best passende plek;
 • continuïteit krijgen in de begeleiding en ondersteuning die bij hen past.
(Bron en meer: Min. SDZW, 27 dec. 2018)

Kansen voor werkzoekenden dankzij verborgen matches

Veel moeilijk vervulbare vacatures kunnen mogelijk tóch worden vervuld door te kijken naar wat (werkloze) personen uit andere beroepsgroepen aan vaardigheden en competenties hebben en hen vervolgens geschikt te maken voor de vacature, bijvoorbeeld door bijscholing.

Dat is de conclusie van onderzoek dat AWVN samen met adviesbureau Deloitte en UWV heeft gedaan naar ‘verborgen matches’ op de arbeidsmarkt. Het gaat met name om mensen die korter dan zes maanden WW hebben, op dit ogenblik zo’n 130.000. In het onderzoeksproject leverde UWV kennis over vacatures en beschikbare personen, AWVN leverde vanuit het functiewaarderingssysteem ORBA kennis over functies en Deloitte deed de data-analyse.

Werk moet voor beperkte werknemers meer lonen

Het moet voor werkgevers simpeler worden om mensen met een beperking in dienst te nemen. Werk moet voor werknemers meer lonen. Werkgevers en werkzoekenden weten elkaar makkelijker te vinden. En mensen komen niet alleen aan het werk, maar blijven dat ook. Dit zijn de belangrijkste doelen uit de aanpak “Het Breed Offensief” van staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). In de voortgangsbrief die ze vandaag naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd staat hoe nog meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen komen en aan het werk kunnen blijven.
 • Samen met expertgroepen, praktijktafels met gemeenten en werkgevers, ervaringsdeskundigen, cliëntenvertegenwoordigers, vakbonden en het Centraal Plan Bureau is in de afgelopen maanden gewerkt aan:
 • voorstellen voor verbetering en vereenvoudiging van de loonkostensubsidie;
 • meer waarborgen voor ondersteuning op maat om aan het werk te komen en te blijven;
 • het wegnemen van knelpunten bij de no-riskpolis bij loonkostensubsidie;
 • een analyse van de arbeidsmarkt- en financiële effecten van financiering van de loonkostensubsidie;
 • een voorstel voor vrijlating van arbeidsinkomen in de participatiewet voor mensen die met loonkostensubsidie werken;
 • verbetering van de werkgeversdienstverlening;
 • actieplannen in 35 arbeidsmarktregio’s voor extra arbeidsbemiddeling voor werkzoekenden.
(Bron: Min SZW, 23 mei 2019)

Activiteiten Breed offensief overzichtelijk gemaakt

AWVN heeft samen met De Normaalste Zaak van alle activiteiten in het Breed offensief (zie boven) van SZW een overzichtelijk document gemaakt. Een ieder ziet in een oogopslag wat er gebeurt en wie daarbij betrokken zijn. Dit Breed offensief moet ertoe leiden, dat meer mensen met een beperking aan het werk zijn.

Dit brede offensief bestaat uit zo’n 40 verschillende activiteiten, waarbij een grote diversiteit aan stakeholders* - UWV tot UWV - betrokken is. (Bron: AWVN, 15 aug. 2019)

* Belanghebbende

AWVN tekent convenant ‘psychisch kwetsbaar’

AWVN heeft zich aangesloten bij het convenant om mensen met een psychische kwetsbaarheid aan duurzaam werk te helpen. Op 21 november 2019 zette algemeen directeur Harry van de Kraats z’n handtekening onder ‘Samen werken aan wat werkt’.

Onderzoek wijst uit dat voor deze groep mensen een baan als medicijn kan werken. Daarom voert de werkgeversvereniging sinds vorig jaar een project uit om mensen met een psychische kwetsbaarheid vanuit hun behandeling direct naar werk te begeleiden.

Ben ik ondanks corona verplicht te solliciteren?

De verplichting om te solliciteren blijft gelden. Wij begrijpen dat het door de coronacrisis lastig kan zijn om aan de sollicitatieplicht te voldoen. We (UWV) houden daar zoveel mogelijk rekening mee.

Heeft u in deze tijd moeite om aan de sollicitatieplicht te voldoen? Neem dan contact op met een adviseur werk om te overleggen. U kunt ons een online bericht sturen via de Werkmap. Of bel ons via UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. (Bron: UWV, apr. 2020)


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Werkloosheid (inleiding en begrippen)    Werkloosheid (uitkeringen)