Geboorteverlof

Datum laatste wijziging: 24 oktober 2023  |  Trefwoorden: , , , , , ,

Kraamverlof: in 2019 een werkweek, in 2020 zes werkweken

Tot 2019 hadden partners van jonge moeders recht op twee dagen betaald kraamverlof en drie dagen onbetaald verlof. Dit wordt in 2019 uitgebreid naar een werkweek betaald verlof. Een uitbreiding met vijf vrije dagen zou parttimers bevoordelen en fulltime werkenden benadelen. Een parttimer zou dan meerdere weken vrij kunnen krijgen. Vandaar dat minister Koolmees voor een werkweek kraamverlof kiest. Het salaris moet dan door de werkgever worden doorbetaald. Tot 2019 moest de partner van de jonge moeder dit verlof opnemen binnen vier weken na de geboorte. Dit wordt in 2019 zes maanden.

Eveneens per 2019 is de naam Kraamverlof vervangen door Geboorteverlof.

Naast de werkweek geboorteverlof komt vanaf juli 2020 nog eens vijf weken aanvullend geboorteverlof. Gedurende deze weken betaalt het UWV een uitkering, 70 procent van het salaris met een maximum van het maximum dagloon. Ook dit verlof moet binnen zes maanden na de geboorte worden opgenomen. In totaal kan de vader of meemoeder dus zes weken verlof opnemen.

De FNV vindt het voorstel een magere, eerste stap. Werkgevers zijn niet blij met de rekening.
(Bron: De Volkskrant, 22 feb. 2018)

Europese richtlijn: uitbreiding geboorteverlof naar minimaal tien dagen betaald verlof

Tegelijk met de verruiming van het ouderschapsverlof door de Europese commissie wordt het geboorteverlof uitgebreid naar tien dagen doorbetaald verlof. De Europese landen krijgen drie jaren de tijd om de richtlijn in een nationale wet om te zetten.

Het kabinet verruimde in 2019 het volledig betaald partnerverlof van twee dagen naar een werkweek. In 2020 komt er nog de mogelijkheid bij om vijf weken aanvullend geboorteverlof op te nemen met doorbetaling van 70 procent van het salaris, te betalen door het UWV. Of voornoemde Europese richtlijn de verruiming door het kabinet van het partnerverlof doorkruist, is onbekend.

Geboorteverlof vanaf juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 hebben werknemers recht op meer geboorteverlof. Wat zijn de nieuwe regels? Hoe vraag je een uitkering geboorteverlof aan? Een uitleg voor werkgevers.
Geboorteverlof partner
De werknemer heeft direct na de bevalling van zijn partner recht op een hele werkweek aan verlof. Als de werknemer vijf dagen in de week werkt (8 uur per dag), krijgt hij dus vijf dagen verlof (40 uur). Het gaat hier om betaald verlof. Er moet dus het volledige loon worden doorbetaald.
Het geboorteverlof (van 1 week=5 dagen) mag meteen worden opgenomen na de geboorte, maar je werknemer mag zijn verlofdagen ook verspreid opnemen binnen de eerste vier weken na de bevalling. Je mag als werkgever geen voorwaarden stellen aan de opname van deze verlofdagen.

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

Op 1 juli 2020 is het geboorteverlof uitgebreid. In de eerste zes maanden na de geboorte mag de werknemer ook aanvullend geboorteverlof opnemen van minimaal 1 week en maximaal 5 weken.
Tijdens aanvullend geboorteverlof krijgt je werknemer 70 procent van zijn loon. Je vraagt daarvoor een uitkering aan bij het UWV.

Eisen aanvullend geboorteverlof

Voor het opnemen van aanvullend geboorteverlof gelden deze eisen:
  • Het kind is geboren op of na 1 juli 2020.
  • De werknemer is de partner van de moeder van het kind.
  • De werknemer heeft eerst standaard geboorteverlof opgenomen (1 week).
Uitkering geboorteverlof aanvragen
De werkgever moet de uitkering voor aanvullend geboorteverlof aanvragen voor de werknemer. Dit kan pas nadat het kind geboren is.
De werkgever vraagt de uitkering aan via de Verzuim­melder in het werkgeversportaal(link is external) van UWV.
De volgende gegevens van de werknemer zijn nodig:
  • De geboortedatum van zijn kind.
  • Het aantal weken dat hij verlof wil opnemen (1, 2, 3, 4 of 5 weken).
  • De ingangsdatum van het verlof.
  • Een verklaring dat hij al het standaard geboorteverlof van 1 keer zijn werkweek heeft opgenomen.
Bij de aanvraag kan gekozen worden of het UWV de uitkering rechtstreeks aan de werknemer moet betalen of aan de werkgever, die verplicht is de volledige uitkering aan de werknemer te betalen.

DGA en uitkering geboorteverlof

De regelingen voor aanvullend geboorteverlof en ouderschapsverlof uit de Wet arbeid en zorg (Wazo) richten zich op werknemers. Maar Dga’s zijn ook aan te merken als werknemer en hebben daarom recht op genoemde uitkeringen die tijdens de verlofopname worden verstrekt. De DGA kan de uitkering dus aanvragen bij het UWV.

Aanvullend geboorteverlof in overleg
De werknemer heeft recht op aanvullend geboorteverlof. Hij (evt zij) mag de verlofdagen in principe opnemen wanneer hij wil, binnen de eerste zes maanden na de geboorte van zijn kind. De werkgever mag hierover wel in gesprek gaan met de werknemer.
Als er sprake is van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang mag je, in overleg met je werknemer, het verlof anders inroosteren.

Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)
De uitbreiding van het geboorteverlof is onderdeel van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Deze wet werd van kracht op 1 januari 2019. 
Door deze wet krijgen met name partners recht op meer vrije dagen. Het doel is dat ouders de zorg voor hun baby beter kunnen verdelen.

Ouderschapsverlof en partnerverlof
Naast geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof is er ook ouderschapsverlof. En hoe zit het precies met zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, kraamverlof, vaderschapsverlof en partnerverlof?