Ik heb in 2017 3 werkgevers gehad en krijg nu navordering Inkomstenbelasting (IB)    Ik kom weer in dienst bij oude werkgever, moet er een vast contract worden aangeboden? 

Mag het UWV de betaling van achterstallig verlof en vakantietoeslag korten op mijn WW?

Vraagbaak  |  20 september 2018  |  Trefwoorden: UWV, Vakantietoeslag, Verlof, Korten, Omscholing, Studiekosten

Vraag

Ik heb voor Randstad gewerkt vanaf 4 dec 2017. In april ben ik ziek geworden (chemische vervuiling) en mijn contract liep af op 31 augustus. Dit contract is niet verlengd en ik ben dus overgedragen aan het UWV.  Deze week heb ik van Randstad mijn achterstallig vakantiegeld en 125 uur vakantieuren ontvangen. Omdat ik nog geen 2 jaar voor Randstad werkte heb ik geen recht op een transitievergoeding. Het bedrag wordt door het UWV gezien als inkomen/loon en daardoor heb ik te horen gekregen dat ik gekort zal worden op mijn uitkering. Maar als ik de regels goed lees mag het UWV betalingen uit vorig dienstverband niet als korting toepassen op een huidige uitkering. Het gaat om een totaalbedrag van ruim € 2.280,00 die ik graag voor omscholing wil gaan gebruiken. 

Antwoord

De verlofdagen en de openstaande vakantietoeslag (vakantiegeld) mogen niet op de WW-uitkering in mindering worden gebracht. Het is gewoon achterstallig loon uit een vorige dienstbetrekking. Onze ervaring is dat het UWV niet altijd correct de wet toepast.
Zie ook jet antwoord  van een soortgelijk geval uit 2016.
Overigens, wanneer u het bedrag voor omscholing gebruikt is er een mogelijkheid voor aftrek van inkomstenbelasting. Maar wij willen u wijzen op omscholingsmogelijkheden, die het UWV zelf financiert.
Mocht het UWV toch een korting toepassen, dan bezwaar aantekenen. Breng het UWV nu al op de hoogte van dit bericht.
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Ik heb in 2017 3 werkgevers gehad en krijg nu navordering Inkomstenbelasting (IB)    Ik kom weer in dienst bij oude werkgever, moet er een vast contract worden aangeboden?