Mag het UWV de betaling van achterstallig verlof en vakantietoeslag korten op mijn WW?    Welk contract mag ik aanbieden aan jongen die nog leerplichtig is? 

Ik kom weer in dienst bij oude werkgever, moet er een vast contract worden aangeboden?

Vraagbaak  |  19 september 2018  |  Trefwoorden: Ketenregeling, Vast contract, Onbepaalde tijd, Proeftijd

Vraag

Ik had een vast contract tot 1 juni 2018 en ben toen zelf uit dienst gegaan. Mijn nieuwe functie bevalt niet, ik kan per 1 oktober 2018 weer terug in dienst. Moet ik nu meteen een vast contract krijgen of mogen ze me ook een contract voor bepaalde tijd aanbieden?

Antwoord

Wanneer u weer in dienst treedt bij uw oude werkgever per 1 oktober a.s. en de laatste werkdag was 31 mei 2018, dan zitten er slechts 4 maanden tussen. Wanneer er niet 6 maanden of langer tussen zit is de ketenregeling van toepassing. Anders gezegd uw werkgever moet u een vast contract aanbieden en er mag geen proeftijd worden afgesproken.
 


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Mag het UWV de betaling van achterstallig verlof en vakantietoeslag korten op mijn WW?    Welk contract mag ik aanbieden aan jongen die nog leerplichtig is?