Onbepaalde Tijd


1. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... overeenkomsten Voortzetten arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Wet onderscheidt bepaalde en onbepaalde tijd (Wobot) Opvolgend werkgeverschap Intentieverklaring Na drie opeenvolgende ...

2. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... overeenkomst gekenmerkt door een contract inzake huur van werk of diensten, die voor bepaalde of onbepaalde duur wordt aangegaan tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer, zonder dat de ...

3. Agentuurovereenkomst   11 maart 2013
15 juli 2018  |  , ,
... te bieden voor de handelsagent. Een agentuurovereenkomst kan zowel voor bepaalde als voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Provisie De handelsagent is afhankelijk van het ...

4. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... ruim de helft een juridische opleiding heeft. De meeste fg’s hebben een dienstverband voor onbepaalde tijd en rapporteren, in de rol van senior medewerker, rechtstreeks aan een bestuur of ...

5. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... kunnen werkgevers de belangrijkste keuzes zelf maken, zoals: Termijn contract: bepaalde of onbepaalde tijd Lengte van eventuele proeftijd (afhankelijk van lengte contract) Werkdagen, ...

6. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... beslist eindigt; (5) werknemers (inclusief payrollwerknemers) met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (inclusief ...

7. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... functie of aard van de arbeid; datum van ingang van de overeenkomst; overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd¹; werktijden; overeengekomen loon en de vakantietoeslag; aantal vakantiedagen; ...

8. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... in dienst houden Ketenregeling en AOW gerechtigd Is doorwerken na AOW-leeftijd contract voor onbepaalde tijd? Werknemer bereikt pensioen en wil doorwerken Geen wettelijke regel Er is geen ...

9. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... maken over Nederlandse gebruiken om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Migranten die al via een staatsexamen waren ingeburgerd, moeten van de IND ...

10. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... werkgever kan een proeftijd van maximaal vijf maanden afspreken in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In een tijdelijk contract van twee jaar of langer mag de werkgever straks een ...

11. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... hadden voor bepaalde tijd (flexibel contract), maar welke van rechtswege is overgegaan naar onbepaalde tijd, kunt u in de administratie een schriftelijke overeenkomst (van onbepaalde tijd) ...

12. Belastingtarieven   20 maart 2009
3 januari 2024  |  , , , , ,
... behalen op hun vermogen. Helaas het probleem werd te ingewikkeld bevonden en daarmee voor onbepaalde periode uitgesteld. Uber rekent op belastingaftrek van miljarden dollars Mocht het ...

13. Bestuurders pensioenfonds   29 maart 2013
2 maart 2020  |  , , ,
... zijn er op dit moment 30 fondsbestuurders die nog nooit getoetst zijn. Dit zijn personen die voor onbepaalde tijd benoemd zijn. Zittende fondsbestuurders worden wel getoetst bij een herbenoeming ...

14. Concurrentiebeding   20 maart 2009
22 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... Schriftelijkheidsvereiste Functiewijziging Omzetting arbeidsovereenkomst bepaalde tijd naar onbepaalde tijd Vergoeding Goed doel Concurrentiebeding geldt niet bij onterecht ontslag Wet Werk ...

15. Deeltijd (arbeidsvoorwaarden)   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , , , ,
... staan de resultaten van het CAO-onderzoek ‘Voltijd – deeltijd en contracten voor bepaalde- en onbepaalde tijd’. Het doel van dit onderzoek is om een beeld te schetsen in hoeverre CAO’s ...

16. Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (inleiding) (DBA)   22 oktober 2016
12 maart 2024  |  , , , , , ,
... Het is de ambitie van dit kabinet dat meer mensen aan het werk kunnen gaan in contracten voor onbepaalde tijd. Zelfstandigen moeten de ruimte krijgen om te ondernemen. Schijnzelfstandigheid ...

17. Detachering   20 maart 2009
6 mei 2023  |  , , , , , ,
... WAADI-boetes omlaag van € 12.000 naar € 8.000 Belemmeringsverbod bij arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is nietig Detachering weinig gebruikt voor premieshoppen Ontwerpwetgeving Europa ...

18. Diversen   6 april 2018
10 juni 2020  |  ,
... voor verschillende voertuigen. Het wordt overigens niet mogelijk het voertuig voor onbepaalde tijd te schorsen. Als alles mee zit gaat de nieuwe regeling in per 1 januari 2020. ...

19. Doorwerken na einde arbeidsovereenkomst   2 april 2016
21 maart 2017  |  ,
... erger, als de werknemer als twee tijdelijke contracten erop heeft zitten, gaat een contract voor onbepaalde in. Jurisprudentie Werkgever en werknemer hebben wel gesproken over verlenging van het ...

20. Fictieve dienstbetrekking en opting-in   19 oktober 2009
7 juli 2018  |  , , ,
... verlengen van een aantal tijdelijke arbeidscontracten er tenslotte sprake is van een contract voor onbepaalde tijd, het stagecontract niet meetelt. Deze problematiek wordt in subrubriek Wetten ...

21. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
... ZZP-ers, payrollkrachten en eigen tijdelijke contracten (zonder het doel om deze om te zetten naar onbepaalde tijd). Daarnaast kunnen ook de personen die betrokken zijn bij het outsourcen van ...

22. Flexibiliteit   20 maart 2009
7 april 2021  |  , , , , ,
... werken van 8.30 tot 17.00 uur, zomervakantie van minimaal twee weken, contracten-voor-het-leven (onbepaalde tijd) en 40 uur per week. Voorbeelden van flexibele vormen van arbeidsverhoudingen ...

23. Flexwet (1999)   22 januari 2011
1 maart 2018  |  ,
... gestegen Doel wet Vooraf aan het bespreken van de proeftijd, arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd en ontslag, is het van belang stil te staan bij belangrijke artikelen van de Wet ...

24. Functienaam   13 november 2011
4 september 2018  |  ,
... de laatste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan. Die laatste arbeidsovereenkomst werd met wederzijds goedvinden ...

25. Gelijke beloning mannen vrouwen   22 januari 2011
14 november 2022  |  , , , , ,
... Daaruit blijkt dat het loonverschil tussen mannen en vrouwen met een contract voor onbepaalde tijd groter is dan wanneer ze een tijdelijk contract zouden hebben. Dat geldt voor ...


Bekijk items: 1 tot 25 (146 totaal)