Arbeidstijd


1. Arbeidstijden   20 maart 2009
11 augustus 2017  |  ,
Arbeidstijden is een veelzijdig onderwerp. De verschillende aspecten vinden hun plaats in de diverse subrubrieken. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen):

2. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
Inhoud Arbeidstijdenwet 2007 Aparte regels voor jongeren ATW niet van toepassing voor … Individuele afspraken Maximum werktijden Lunchtijd geen betaalde werktijd Onderzoek herstelperiode Cijfers ...

3. Arbeidstijdenmanagement   27 maart 2017
6 januari 2020  |  , ,
... en de personele beschikbaarheid optimaal op elkaar af te stemmen? Dat is de essentie van arbeidstijdmanagement. Uitgebalanceerde roosters ontwerpen om de effectieve werktijd en de ...

4. Arbeidstijdverkorting   20 maart 2009
6 juni 2017  |  , , , , ,
... en ADV Voorbeelden ADV Verschillen met vakantiedagen Geen vergoeding voor niet-genoten ATV-dagen Arbeidstijdverkorting niet verwarren met Arbeidstijdenwet Werkgevers willen af van ATV-dagen ...

5. Historie Arbeidstijdenwet   12 juli 2010
20 augustus 2016  |  , ,
Vroeger en nu In de arbeidstijdenwet is geregeld hoe lang iemand per dag en per week mag werken en wanneer iemand recht heeft op pauze of rusttijd. Hoe was dat vroeger en hoe is het nu?: Mede door ...

6. Wetten en wetsvoorstellen arbeidstijden   20 februari 2012
25 maart 2021  |  , , , ,
Inhoud Arbeidstijdenwet 2007 Arbeidstijdenwet 2007 EG-regels Wijziging Wet arbeid en zorg en de Arbeidstijdenwet Wijziging Arbeidstijdenwet Initiatiefwet flexibel werken Wet Modernisering ...

7. Aanwezigheidsdienst   12 juli 2010
10 maart 2017  |  , ,
... niets anders doet en alleen maar op de werkplek aanwezig bent, telt mee voor het berekenen van de arbeidstijd. De werknemer mag alleen in een aanwezigheidsdienst werken als dit voor het soort ...

8. Adoptieverlof   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
... uitgebreid van 18 naar 26 weken. Dit alles volgens de wet Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden die door de Eerste Kamer op 16 december 2014 is aangenomen. Wettelijke aanpassing ...

9. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... Wet AVV. De overige onderdelen van de harde kern van arbeidsvoorwaarden, zoals bepalingen over arbeidstijden, gezondheid en gelijke behandeling, gelden onverkort voor deze werknemers als zij ...

10. All-in-one-loon   18 maart 2019
1 mei 2023  |  , , , , ,
... van de Raad van 23 november 1993, betreffende een aantal aspecten van de organisatie van arbeidstijd) zich er niet tegen verzet dat bedragen die op transparante en begrijpelijke wijze ...

11. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... hybride app App voor Engelstalige Arbeidsovereenkomst App voor Geheimhoudingsverklaring App voor Arbeidstijdenwet App voor Wet werk en zekerheid App voor Pensioen App voor Wetswijzigingen App ...

12. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... met eventuele extra financiële beloning. En: het aantal uren mag nooit de spuigaten uitlopen. De arbeidstijdenwet moet worden gerespecteerd. Geen structureel karakter Ook draait het erom dat de ...

13. Arbeidsovereenkomst met minderjarige   19 oktober 2009
21 maart 2017  |  ,
Inhoud Tot welke leeftijd minderjarig? Arbeidstijden Medeverantwoordelijkheid bij overtreden van arbeidstijden- of Arbowet Tot welke leeftijd minderjarig? Personen van 16 jaar en ouder mogen zelf ...

14. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... verplichtingen. Verkenning Diversiteit arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden In de Arbowet en Arbeidstijdenwet staat dat veiligheidsmaatregelen zoals beschermende kleding of toegang tot een ...

15. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... hun controles. De BIM’s zijn verdeeld in categorieën zoals: Arbozorg, duiken, explosie/opslag, arbeidstijdenwetgeving, psychosociale arbeidsbelasting en werk- en rusttijden. (Bron: Inspectie ...

16. Arbowet 2007   1 oktober 2009
19 december 2019  |  , ,
... met arbeidsongeval Aanpassing wet Op 1 januari 2007 is de Arbowet aangepast. Net als bij de Arbeidstijdenwet, legt de Arbowet zwaardere verantwoordelijkheden bij werkgevers en werknemers. ...

17. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
... (spelletjes, legpuzzles op internet). Voor HRM zijn (gratis) vele apps beschikbaar, onder meer Arbeidstijdenwet, Arbeidsrecht, Pensioen, Wetswijzigingen, Wetten ondernemingsraad en voor ...

18. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... in plaats van € 92.200. Arbeid en zorg Het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden is ingediend bij de Tweede Kamer8 en zal naar verwachting in 2015 in werking ...

19. Boete en sanctie   20 maart 2009
14 juli 2019  |  , , , ,
... krijgen voor het overtreden van arbeidswetten als Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet of de Wet arbeid vreemdelingen is bekend. Bij overtredingen krijgt het bedrijf ...

20. Brexit   9 maart 2017
16 april 2021  |  ,
... de Europese arbeidswetgeving opnieuw uitonderhandeld. Denk aan de Detacheringsrichtlijn en de Arbeidstijdenrichtlijn. Indien deze wetgeving niet meer van toepassing is in het nieuwe ...

21. Buitengewoon verlof   20 maart 2009
15 december 2019  |  , , , , , ,
... doorbetaald voor de duur van het zwangerschapsonderzoek en de reistijd. Dit is geregeld in de Arbeidstijdenwet. * De regeling die op een werknemer van toepassing is, kan worden gevonden in de ...

22. Burn-out   3 oktober 2009
27 april 2024  |  , ,
... niet te storen in hun vrije tijd. Men wil op deze manier de voordelen van flexibilisering van de arbeidstijd behouden en tegelijkertijd de verenigbaarheid met het privéleven verbeteren, aldus ...

23. Calamiteitenverlof   20 maart 2009
2 oktober 2017  |  , ,
... arbeid en zorg (WAZO), vanaf 2015 aangevuld door de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden, zie subrubriek Wetten en wetsvoorstellen Arbeidstijden. Overgang naar kortdurend ...

24. CAO (inleiding)   20 maart 2009
18 maart 2021  |  , ,
... bepaalde bedrijfstak. De arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld de opbouw en hoogte van het loon, arbeidstijden, beloning van overwerk, vakantieduur en ontslagprocedures. Verder kunnen afspraken ...

25. Consignatie   20 maart 2009
3 april 2018  |  , , , , , ,
... mogelijk rekening worden gehouden. Bij het verrichten van stand-by diensten mogen de normen van de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo) niet worden overschreden. Zie voor meer ...


Bekijk items: 1 tot 25 (213 totaal)