Waa


1. Waarde in het economisch verkeer   30 december 2010
1 mei 2017  |  , ,
Inhoud Waardebepaling Belastingdienst Waardebepaling Bij de waardebepaling voor belastingen gaan we uit van de ´waarde in het economische verkeer´, in diverse subrubrieken van HR-kiosk komen we ...

2. Waardeoverdracht   20 maart 2009
22 maart 2021  |  , , , , , , , ,
... overgang ondernemingen en uitzonderingen Verzamelwet pensioenen 2012 Ontheffing verplichte waardeoverdracht pensioen kleine werkgevers Beslissing waardeoverdracht Toezicht AFM Rekenrente ...

3. Waarom een cafetariasysteem?   14 maart 2011
30 december 2013  | 

4. Loonwaardebepaling   7 oktober 2014
2 mei 2019  |  , ,
... vereenvoudigen Minimumregels Er komen landelijke minimumregels voor het vaststellen van de loonwaarde van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers die vanaf januari vallen onder het regime ...

5. Marktwaarde   20 maart 2009
25 augustus 2017  |  , ,
Inhoud Inleiding Gedifferentieerd belonen naar marktwaarde Verdien je wel genoeg? Beloningsonderzoeken Beloningsonderzoeken; garbage in, garbage out! Verdien ik wel genoeg met € 3075? Inleiding ...

6. Nihilwaardering   14 februari 2011
23 september 2020  |  , , , , ,
... Collectiviteitskortingen Naslag Paashaasgeschenk onbelast aan werknemers uitdelen Einde nihilwaardering bij lening voor woning Verklaring omtrent gedrag Begrip Alles wat de werkgever ...

7. Functiewaardering   20 maart 2009
3 juni 2017  |  ,

8. Functiewaardering (inleiding)   26 juli 2011
11 juli 2020  |  , ,
... voor een RvC-lid Dekken uw huidige functieomschrijvingen nog wel de lading? Nieuw functiewaarderingssysteem voor CAO Ambulancezorg Definitie Functiewaardering is het, op basis van de ...

9. Functiewaardering (systemen)   24 januari 2011
12 september 2018  |  , ,
... methode Formatiemanagement Beroepsvereniging Vele systemen Nederland kent ca. 50 functiewaarderingssystemen, tien er van zijn door de vakorganisaties erkende integrale ...

10. Realiteitswaarde   15 maart 2011
8 juli 2013  | 
... cafetariasysteem moet volgens de richtlijnen van de belastingdienst ook voldoen aan de realiteitswaarde. Met realiteitswaarde wordt bedoeld dat een wijziging van een arbeidsvoorwaarde feitelijk ...

11. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Voorwoord Primaire arbeidsvoorwaarden Secundaire arbeidsvoorwaarden Tertiaire arbeidsvoorwaarden Quartaire arbeidsvoorwaarden Overzicht van arbeidsvoorwaarden Trends anno 2018 over ...

12. Arbeidsvoorwaarden aanpassen agv invoeren WKR   25 augustus 2014
1 mei 2017  |  , , ,
... van de werkkostenregeling (WKR): welke gerichte vrijstellingen kent de onderneming, welke nihilwaarderingen worden onderscheiden, zijn er intermediaire kosten, zijn er kosten die vallen onder ...

13. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... De vertrekkende werknemer kan vaak nog aanspraak maken op onder meer de volgende arbeidsvoorwaarden: verrekening van het tegoed (of tekort) aan vakantie¹- en/of ATV-dagen. Hoewel het de ...

14. Arbeidsvoorwaardenanalyse   15 maart 2011
27 juli 2015
... het studeren als onderdeel van haar employability strategie. In het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden heeft deze instelling een regeling opgenomen om voor een verlofuur, wanneer deze wordt ...

15. Algemene Voorwaarden HR-kiosk BV   5 september 2015
Algemene Voorwaarden HR-kiosk BV Algemene voorwaarden, voor: informatie, diensten, consultancy, advertenties en trainingen Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van ...

16. Ontbindende voorwaarden   19 oktober 2009
21 maart 2017  |  ,
Inhoud Begrip ontbindende voorwaarde Voorbeelden Voorwaarden Wederindiensttredingsvoorwaarde Advies Ontbindende voorwaarden in CAO en reglementen Ontbindende voorwaarde niet objectief geformuleerd ...

17. Deeltijd (arbeidsvoorwaarden)   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , , , ,
... werknemers die fulltime (volledige week werk verrichten) hetzelfde werk verrichten. Een regeling waardoor deeltijdwerknemers (denk bijvoorbeeld aan vrouwen) een lager uurloon ontvangen, kan ...

18. Flexibele arbeidsvoorwaarden   20 maart 2009
5 juli 2017  |  , ,

19. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
... de bijtelling van privé-gebruik lease-auto's wordt behandeld in subrubriek Belasting Toegevoegde Waarde (lease-auto's). Een historisch overzicht laat zien dat afgelopen periode de BTW almaar is ...

20. Belasting Toegevoegde Waarde (Lease-auto)   5 maart 2012
26 februari 2021  |  , , , , ,
... Privégebruik aantonen zonder kilometeradministratie vrijwel onmogelijk Belastingdienst wijzigt bezwaar privégebruik auto voor BTW Btw-correctie privégebruik zakelijke auto voordeliger? Vier ...

21. Inzicht in arbeidsvoorwaarden   14 maart 2011
8 juli 2013  |  ,
De meeste werknemers zijn zich absoluut niet bewust van de omvang en de waarde van hun arbeidsvoorwaarden. Zo bestaat in bepaalde branches nog steeds het idee dat de arbeidsvoorwaarden maar mager ...

22. Kunduz-akkoord, zelfde waarde als Pensioen-akkoord?   10 mei 2012
, , ,
Inleiding Heeft het Kunduz-akkoord, ook wel Lente-akkoord genoemd, dezelfde waarde als het Pensioen-akkoord? Het kenmerk van een akkoord is dat het niet vals mag klinken. Het Catshuisakkoord van ...

23. Wederindiensttredingsvoorwaarde   15 oktober 2010
16 april 2018  |  , , ,
Inhoud Inleiding Aanstellen zelfstandige niet verboden Voorwaarden hervatting werkzaamheden na ontslag Functies volgens rechter niet gelijkwaardig Hoogste billijke vergoeding tot nu toe Fulltime ...

24. Quick scan Belonen en Arbeidsvoorwaardenstructuur   16 mei 2017
24 december 2018  |  , , ,
... uitgangspunten weergegeven, die de basis zullen zijn voor een gestructureerd arbeidsvoorwaardenbeleid. Redelijk Afspiegeling wat elders betaald wordt, benchmarken Realistisch Passen ...

25. 1-loketgedachte   20 maart 2009
1 augustus 2018  |  , ,
... in 2012 vooruitgang geboekt bij de realisatie van het 10-jarenplan ‘gemeente heeft antwoord©’ waarvoor de commissie Jorritsma in 2005 het startschot heeft gegeven. In dit plan worden de vijf ...


Bekijk items: 1 tot 25 (4 237 totaal)