Rusttijden


1. Werk- en rusttijden zwangere en pas bevallen vrouwen   12 juli 2010
27 augustus 2016  |  , ,
Zie subrubriek Zwangerschaps- en bevallingsverlof. Ga terug naar subrubriek Arbeidstijden.

2. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... direct toegankelijk. De informatie is actueel, zoals: Regelgeving arbeidstijden en rusttijden Regelgeving rondom bereikbaarheidsdiensten Registratie van uren Publicatie van ...

3. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... Reacties op voorstel werkweek van dertig uur Wat zijn de wettelijke regels voor werktijden en rusttijden? Onderzoekt naar kortere handelsdag Geding m.b.t. de arbeids- en rusttijdenregeling ...

4. Arbeidstijdverkorting   20 maart 2009
6 juni 2017  |  , , , , ,
... (ATW), Werktijdverkorting en Aanpassing arbeidsduur: de Arbeidstijdenwet regelt de arbeids- en rusttijden van de werknemer, zie Arbeidstijden; werktijdverkorting is een (tijdelijke) verkorting ...

5. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... duiken, explosie/opslag, arbeidstijdenwetgeving, psychosociale arbeidsbelasting en werk- en rusttijden. (Bron: Inspectie SZW, juni 2015) Belangrijkste trends en ontwikkelingen in Arboland ...

6. Detachering   20 maart 2009
6 mei 2023  |  , , , , , ,
... ook voldoen aan andere belangrijke arbeidsvoorwaarden die in de CAO staan, zoals werk- en rusttijden, vakantiedagen en gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk. NB: De Wet ...

7. Europa   26 maart 2018
5 mei 2021  |  , ,
... het Europees Hof van Justitie op 15 mei 2019. Dat is nodig om te controleren of de minimale rusttijden in acht zijn genomen alsmede het registreren van de overgewerkte uren om deze correct ...

8. Historie Arbeidstijdenwet   12 juli 2010
20 augustus 2016  |  , ,
... (ATW) zijn intrede gedaan en alle bestaande wetgeving op het gebied van de arbeids- en rusttijden vervangen; Een werkgever mag vanaf 2003 een werknemer alleen dwingen om op zondag te ...

9. Inspectie SZW   28 april 2009
8 december 2021  |  , , ,
... minimumloon en minimumvakantiebijslag, € 20.250. Geen deugdelijke registratie van de arbeids- en rusttijden, € 15.000. * Ook de hotels waar de twee personen hadden gewerkt, kregen een boete. ...

10. Nevenwerkzaamheden   21 februari 2010
17 augustus 2019  |  ,
... van overschrijding van de maximale wekelijkse arbeidstijd te voorkomen. Hetzelfde geldt voor de rusttijden. In CAO’s, arbeidsvoorwaardenregelingen en individuele arbeidsovereenkomsten zijn ...

11. Ondernemingsraad (rechten)   20 maart 2009
31 maart 2021  |  , , , , , ,
... or betreft onder meer: De inrichting en eisen te stellen aan thuiswerken Wijziging werk- en rusttijden Bepaalde hygiëne-maatregelen Verboden (Bron: or Net, 2 apr. 2020) Voorgenomen of ...

12. Overwerk   20 maart 2009
14 oktober 2021  |  , , , , , , ,
... afspraken over overwerk gemaakt. De afspraken hebben onder meer betrekking op arbeidstijden, rusttijden en pauzes m.b.t. het avond- en nachtwerk, werken op zondag en feestdagen, deze ...

13. Rechtspositie   1 januari 2012
6 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... koffiegeld, etc. Daarnaast betreft het zaken die betrekking hebben op arbeidstijden zoals pauzes, rusttijden, nachtdienst, duur van vakanties en het werken op feestdagen. Overigens kan er nog ...

14. Schade of verlies persoonlijke zaken   20 maart 2009
31 oktober 2023  |  , , , , , ,
... een zorgplicht rusten met betrekking tot de veiligheid van het materiaal en de inachtneming van rusttijden. Zie Hr-kiosk / Zorgplicht. Het gewone woon-werkverkeer valt niet onder het bereik van ...

15. Urenregistratie   29 april 2018
5 januari 2021  |  , ,
... het Europees Hof van Justitie op 15 mei 2019. Dat is nodig om te controleren of de minimale rusttijden in acht zijn genomen alsmede het registreren van de overgewerkte uren om deze correct ...

16. Vakbonden   28 december 2011
29 november 2023  |  , , , , , ,
... arbeidsvoorwaarden (CAO). Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: loon, vergoedingen, werktijden en rusttijden. Daarnaast kan de vakbond met de (vertegenwoordiger van) werkgevers onderhandelen over ...

17. Verworven rechten   19 oktober 2018
19 oktober 2018  |  , ,
... bronnen: Wet: overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, minimum loon, aantal vakantiedagen, rusttijden et cetera. CAO: salarisschalen, te volgen opleidingen, pensioenregeling, verzekering, ...

18. Vrachtwagen   6 april 2017
17 juni 2021  | 
Inhoud Rij- en rusttijden Verblijfskosten eigen rijders Europese regels Naslag Zelfde loon voor truckers in ander EU-land Vrachttaks op lange baan Acties voor meer vrouwelijk personeel in ...

19. Vrachtwagenchauffeurs (beloning)   13 augustus 2011
19 augustus 2019  |  , , , ,
... gaat het inkomen door alle toeslagen vaak met 10 en 15 procent omhoog. Informatie over rij- en rusttijden. Op internet zijn vele websites te vinden die de beloning van vrachtchauffeurs als ...

20. Werktijden jongeren   12 juli 2010
15 juli 2023  |  , , , ,
... schooltijd en in de vakanties werken. Maar je moet je wel houden aan de regels voor werktijden en rusttijden. Onder voorwaarden mag je op zondag werken. Ben je 15 jaar en heb je volledige of ...

21. Wetten en wetsvoorstellen (tijd, duur en rechten)   18 maart 2018
8 oktober 2018  |  , ,
... meer op te sturen bij de aanvraag voor een WAZO-uitkering. Aangepaste werktijden Werktijden en rusttijden kunnen worden aangepast. Op de volgende zaken heeft een zwangere vrouw recht: ...

22. Wetten en wetsvoorstellen arbeidstijden   20 februari 2012
25 maart 2021  |  , , , ,
... als de overheid. De ATW bevat naast werktijden bepalingen over nachtwerk, pauzes, overwerk, rusttijden, werken op zondag en speciale arbeids- en rusttijden voor zwangere vrouwen. Afgezien ...

23. Zondagsdienst   12 juli 2010
15 juli 2019  |  , ,
... lager aantal worden afgesproken maar dit mag een individuele werknemer weigeren. De arbeids- en rusttijden moeten minimaal 28 dagen tevoren aan de werknemers worden bekendgemaakt, tenzij ...

24. Geding m.b.t. de arbeids- en rusttijdenregeling   22 juni 2021
23 juni 2021  | OR-net  | Fred Barkhuis  | , , ,
Op basis van de CAO-rijk hebben werknemers met een functie die zondagwerk vereist, recht op ten minste dertien vrije zondagen per 26 weken. De ondernemingsraad van DGV meent dat de Directeur DGV ...

25. ILT scherpt handhaving rij- en rusttijden wegvervoer aan   11 februari 2021
12 februari 2021  | Transport Online  | Fred Barkhuis  | , , , ,
... heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de handhaving bij de overschrijding van rij- en rusttijden in het wegvervoer en bij fraude met de tachograaf verscherpt. Bij wegcontroles kan ...


Bekijk items: 1 tot 25 (34 totaal)