Vgm


1. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Nederland Eerste Arbodienst speciaal voor vrouwen SER onderzoekt effecten arbeidsrelaties op Arbo VGM Checklist voor Aannemers Kampen voorloper met ‘omgekeerde’ verordening sociaal domein ...

2. Boeken en literatuurlijst   25 april 2023
19 mei 2023  |  , ,
Boeken Nooit meer een burn-out Pensioenoplossingen bij ontslag HR met ballen Het Tussenparadijs Wegwijs in de WIA Wilt u een boek bestellen? Klik dan op de foto van het titelblad. Nooit meer een ...

3. Effectmetingssystematiek   19 mei 2023
19 mei 2023  |  , , , ,
Inhoud Merken en meten van evalueerbare Zorg Merken en meten van evalueerbare Zorg Inleiding Sinds jaar en dag proberen we met KPI's de Zorg meetbaar te maken door ons doen en laten met meten is ...

4. Mens en Regionalisering   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Project ONTiE uitrol Kansen en mogelijkheden vanuit regionale samenwerking ONTiE Netwerkzorg Regionalisering als gezamenlijke opgave Project ONTiE staat in de steigers Regionale ...

5. Menscapaciteit   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , ,
Inhoud Regionale Capaciteitsraming DMZ - bijdrage deel II rcDMZ in versnelling Capaciteitsontwikkeling Duurzame Medische Zorg Regionale Capaciteitsraming DMZ Regionale Capaciteitsraming Duurzame ...

6. Menskracht   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Menskracht in transitie HR wordt HD - deel 1 #hr Menskracht in transitie HR wordt HD - deel II #hr Inspraak en Zeggenschap Verpleging en Verzorging Samenhang als hefboom Inspraak en ...

7. Mensontwikkeling   16 mei 2023
26 mei 2023  |  , , , , , , , , , ,
Inhoud Leer- en loopbaan (zorg)registraties en -administraties De kracht van een regionale beleidscyclus Opleidingsplan GZ Psychologen GOP Flevoland een heugelijk feit GOG-ROSO-FL Praktijkgestuurd ...

8. Mensvisie   19 mei 2023
19 mei 2023  |  , , , ,
Inhoud Van Wereldbeeld naar AIZ-werkbeelden Het Witte Vuur Van Wereldbeeld naar AIZ-werkbeelden Acute en intensive zorg in ontwikkeling op weg naar 2030 Afgelopen week mocht ik (Jan Hendriks) - ...

9. Oorzaken en bestrijding ziekteverzuim   26 mei 2019
19 januari 2024  |  , , , , , , ,
Inhoud Soorten ziekteverzuim hebben kleurtje Belemmerd Verzuimprotocol Overgang groot taboe op het werk Carnavalsverzuim Vallen op werkvloer oorzaak meeste arbeidsongevallen Verzuim met succes ...

10. Organiseren van HR-functie   17 juli 2023
Organiseren van HR-functie Bij het organiseren van de HR-functie met richting, inrichting en organisatie van mensgerichtheid is menskracht de sleutel. Een mensgerichte HR-visie gaat over de balans ...

11. Organiseren van Merken en Meten    12 juni 2023
17 juli 2023  |  ,
Organiseren van Merken en Meten Het verantwoorden van een mensgerichte aanpak draait om merken en meten als de sleutels. Een HR-visie die zich richt op het meetbaar en merkbaar maken van ...

12. Organiseren van Sturing   12 juni 2023
17 juli 2023  |  ,
Organiseren van Sturing Het organiseren van sturing vereist leiderschap, waarbij persoon, professional en organisatie de sleutels vormen. Een HR-visie die zich richt op mensgericht leiderschap in ...

13. Sociale verzekeringen   20 maart 2009
28 november 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Volks- en werknemersverzekeringen Premies Begrippen dagloon en maximumdagloon Sectoraansluiting Berekening premies sociale verzekeringen Afdracht Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ...

14. Behoud je kostbare werknemer   15 mei 2023
15 mei 2023  | 
De meeste bedrijven hechten veel waarde aan de productiviteit en het welzijn van zijn of haar werknemers. Dit is een belangrijk aspect om er voor te zorgen dat je enerzijds aan de wetten voldoet ...

15. Heb je een wereldwijd personeelsbestand? Zo pak je dat aan!   15 mei 2023
15 mei 2023  | 
In het tijdperk van globalisering wordt het voor bedrijven steeds belangrijker om aansluiting te vinden bij een wereldwijd personeelsbestand. Dit kan echter moeilijk zijn als er taalbarrières ...

16. Hoe verloopt een sollicitatieproces via een uitzendbureau   15 mei 2023
15 mei 2023  | 
Als je op zoek bent naar een nieuwe baan, kan het inschakelen van een uitzendbureau, zoals Verdo Werkt een goede optie zijn. Uitzendbureaus kunnen je helpen bij het vinden van een geschikte baan ...

17. Loop jij ook altijd zo te vechten met bewaartermijnen?   15 mei 2023
15 mei 2023
Het hele spectrum rondom privacy is de laatste jaren een veelbesproken onderwerp. Hierbij is bewaartermijnen een van die aspecten die steeds relevanter wordt. De regel is: niet langer bewaren dan ...

18. Met deze 5 tips kunnen kleine bedrijven HR-processen uitbesteden   15 mei 2023
15 mei 2023  | 
Hoe meer je repetitieve en onderhoudstaken effectief kunt uitbesteden, hoe meer tijd je kunt besteden aan andere taken, zoals groeistrategieën. HR-outsourcing kan een redding zijn voor groeiende ...

19. Veiligheid in de Bouw   2 januari 2019
7 januari 2019  | Edubook  | Andries Bongers  | , , ,
... te beheersen en toe te kunnen passen in praktijk. Daarom zijn tegenwoordig veel bouwbedrijven VGM (Veiligheid, Gezondheid, Milieu) Checklist Aannemers (VCA) gecertificeerd. Jongeren en ...


19 items