Wulbz


1. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... geprivatiseerd met de invoering van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (Wulbz). De Wulbz van 1 maart 1996 verplichtte de werkgever om bij ziekte van een werknemer ...

2. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... van loon tijdens ziekte. Bij ziekte moet de werkgever echter volgens de overgangsregeling op de WULBZ per 1 juli 2016 het loon (nog maar, was 2 jaar) tot maximaal 13 weken doorbetalen. ...

3. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Ziektewet (ZW); Wet Verbetering Poortwachter (WVP); Wet Uitbreiding Loondoorbetaling Bij Ziekte (Wulbz); Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA); Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk ...

4. Cijfers landelijk en bedrijven   26 mei 2019
13 december 2023  |  , , ,
... verzuim lager dan een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Redactie: Sinds de WULBZ zijn de ziektecijfers vrij onbetrouwbaar, omdat bij kort ziekteverzuim er veelal geen ...

5. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
Inhoud Inleiding flexibele arbeidsovereenkomst Dienstbetrekking Flexibele schil Payrollen Contracting Overeenkomst van opdracht (OVO) Oproepovereenkomst Voorovereenkomst Diverse ...

6. Kinderopvang (vormen)   20 maart 2009
29 juni 2020  |  , , , , ,
... open. Er zijn meer badmeesters nodig om werknemers zelfredzamer te maken Leidde 25 jaar wet WULBZ tot meer diploma's, of zijn er meer badmeesters nodig? Opinie Herman Evers en Gaston ...

7. Ouderschapsverlof   20 maart 2009
23 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... de uren die zij/hij is blijven werken (bijv. 18 uur over 5 maanden). M.a.w. er wordt geen loon (WULBZ) betaald over de ouderschapsverlofuren. Afzien van het verlof In de Wet Arbeid en Zorg ...

8. Overwerk   20 maart 2009
14 oktober 2021  |  , , , , , , ,
... c.q. structureel voorkomen. Hetzelfde geldt ook voor de loondoorbetaling vanwege ziekte (WULBZ). Over overwerk, ploegentoeslag en meeruren moet ook 8% vakantietoeslag worden betaald. ...

9. Transitievergoeding (aanzegtermijn en vergoeding)   14 januari 2015
9 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... Tijdens de detacheringsperiode moet de werkgever (tot 2 jaar) gewoon het loon doorbetalen (WULBZ). Dat zal (in het 2e jaar) meestal 70% van uw laatstverdiende loon zijn. Bij gedeeltelijke ...

10. Wetten en jurisprudentie   26 mei 2019
27 mei 2019  |  ,
... ziekte van een werknemer is de werkgever volgens de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling Bij Ziekte (Wulbz) verplicht om gedurende ten hoogste twee jaar minimaal 70% van het loon door te betalen. ...

11. Wetten en wetsvoorstellen (uitkering)   18 maart 2018
18 maart 2018  |  , , ,
... door aan de werkneemster. Het doorbetalen van het loon tijdens het verlof is niet op grond van de WULBZ (Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte) maar op grond van het feit dat tijdens ...

12. Bij zwangerschap en bevalling moet de werkgever 6 maanden het loon doorbetalen   2 maart 2024
2 maart 2024  | HR-kiosk & Vandaag Inside  | Andries Bongers  | , , , , , , ,
"Daarom moet je als werkgever geen vrouwen in dienst nemen, die misschien wel zwanger kunnen worden”, is de mening van Johan Derksen in het programma Vandaag Inside. Nu mag iedereen een mening ...

13. De arbeidsmarkt raakt oververhit - Is dat zo en wat doen we er aan?   28 april 2023
9 november 2022  | Financieel Management  | Andries Bongers  | , ,
... in de Zorg (toen niet over een hoge werkdruk werd gesproken) zo’n 12%. Na de invoering van de WULBZ (waarbij werkgevers steeds langer over de ziekteperiode het loon moesten doorbetalen) ...

14. Doorwerken na pensioen   3 november 2023
3 november 2023  | HR-kiosk & De Telegraaf  | Andries Bongers  | , , , ,
Steeds meer ouderen zijn bereid om na hun pensioen door te werken. In een krappe arbeidsmarkt is dat een welkome aanvulling op het arbeidspotentieel. Voor gepensioneerden kunnen er allerlei ...

15. Heb ik over mijn meeruren recht op loon tijdens ziekte?   2 augustus 2017
17 juli 2017  | , , , ,
Vraag Ik heb een 24-uurs contract maar maak structureel veel “meeruren”. Laatste 3 jaar 850 extra. Nu ben ik ernstig ziek geweest. Heb ik in die periode recht op doorbetaling van deze ...

16. Heb ik recht op een loon aanvullende uitkering?   28 juli 2016
28 juli 2016  | , , , , ,
... aan dat met “ziekengeld” bedoeld wordt de vervangende uitkering (i.p.v. de loondoorbetaling WULBZ) omdat u een zogenaamde “No-risk polis” had, waarbij uw werkgever geen risico liep? Op ...

17. Heeft een werknemer bij re-integratie 2e spoor en detachering recht op een transitievergoeding. En wat is de hoogte van het loon tijdens de detachering?   6 oktober 2017
17 maart 2018  | , , , ,
... Tijdens de detacheringsperiode moet de werkgever (tot 2 jaar) gewoon het loon doorbetalen (WULBZ). Dat zal (in het 2e jaar) meestal 70% van uw laatstverdiende loon zijn. Bij gedeeltelijke ...

18. Heeft een werknemer bij re-integratie 2e spoor en detachering recht op een transitievergoeding. En wat is de hoogte van het loon tijdens de detachering?   11 mei 2023
20 mei 2022  | , , , , , , , ,
... Tijdens de detacheringsperiode moet de werkgever (tot 2 jaar) gewoon het loon doorbetalen (WULBZ). Dat zal (in het 2e jaar) meestal 70% van uw laatstverdiende loon zijn. Bij gedeeltelijke ...

19. Ik heb nu een MUP-contract. Wanneer ik mij ziek meld, hoe lang moet de werkgever mijn loon doorbetalen?   2 mei 2017
4 april 2017  | , ,
Mijn vraag aan de redactie: Ik heb een MUP contract (Met Uitgestelde Prestatieplicht) vanaf juli 2014 voor onbepaalde tijd min/max 1-36. Ik heb de afgelopen 12 maanden gemiddeld per maand € ...

20. Kamps' pleidooi voor afschaffen van CAO dient alleen belang van uitzendorganisaties   29 mei 2017
30 mei 2017  | Trouw  | Andries Bongers  | , ,
... Helaas moet ik wel constateren dat werkgevers vanwege het risico, dat de WWZ en de WULBZ/WIA met zich meebrengen, en de onhoudbaarheid van de meeste ZZP-constructies, steeds meer ...

21. Kleine werkgever krijgt compensatie voor loondoorbetaling bij ziekte   9 januari 2019
11 januari 2019  | Rendement, Telegraaf  | Andries Bongers  | , ,
Voor veel (kleine) werkgevers is de twee jaar durende loondoorbetalingsplicht bij ziekte een zware last gebleken. Eerder was het plan van het kabinet om de loondoorbetalingsplicht voor werkgevers ...

22. Loondoorbetaling bij ziekte ook over o.a. bereikbaarheidsdiensten en overwerk   9 juli 2020
9 juli 2020  | , , , , ,
... (bereikbaarheidsdienst) vergoeding meegenomen moeten worden bij de loondoorbetaling (de wet WULBZ), maar moet dat deel van het loon ook tijdens de vakantie worden doorbetaald. Daarbij komt ...

23. Loondoorbetaling bij ziekte. Tegen welk percentage?   8 januari 2016
13 oktober 2015  | ,
... uitkeren bij ziekte gedurende de genoemde twee jaar? Antwoord De werkgever is op basis van de wet WULBZ gehouden om bij ziekte 2 jaar lang het loon door te betalen tegen (minimaal) 70% (over de ...

24. Mag mijn werkgever mijn min-max contract omzetten naar de minimale uren of naar het gemiddeld aantal uren dat ik heb gewerkt?   12 november 2019
12 november 2019  | , , , , , ,
... mijn werkgever af van alle min-max contracten. Nou ben ik half vorig jaar (deels) in de ziektewet (WULBZ) gekomen door een ongeluk. Tot op heden werk ik nog maar 10 uur. Het is de vraag of dit ...

25. Meer werken wordt in de Zorg vaak belemmerd   26 april 2023
1 december 2022  | HR-kiosk & Trouw  | Andries Bongers  | , , , , , ,
Wij lazen het volgende “Ik wilde ook gelijk veel uren werken, want uiteindelijk wil je toch een keer een hypotheek. Maar als ik aan mijn werkgever vroeg om een groter contract, kreeg ik te ...


Bekijk items: 1 tot 25 (38 totaal)