Wachtdagen


1. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... doorbetaling 100% Truc Loonkorting vakantieverlof ambtenaar Oproepkrachten doorbetalen bij ziekte Wachtdagen Loondoorbetaling beëindigen binnen twee jaar Loondoorbetaling langer dan twee jaar ...

2. Calamiteitenregeling   12 oktober 2015
19 december 2019  |  ,
... voorwaarden zoals beschreven in deze regeling, kan een werkgever na het verstrijken van een aantal wachtdagen worden vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht. Nu kan dat ook al, maar vanaf 1 ...

3. Mogelijke bezuinigingen 2017 en later   2 juni 2016
11 september 2018  |  , , ,
... dzd) AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen): verlagen tot niveau WWB 65- Verruiming aantal wachtdagen in de ZW (ziektewet) van 2 naar 10 dagen Korting re-integratiebudget (gemeenten) ...

4. Onwerkbaar weer   8 augustus 2011
1 oktober 2020  |  ,
... In de praktijk betaalt de werkgever de eerste dagen het loon als regel door. Deze dagen worden wachtdagen genoemd. Hoeveel dagen dit zijn, hangt af van de bedrijfstak, de CAO en soms van de ...

5. Rechtspositie   1 januari 2012
31 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... van het UWV. Deze bedraagt 70% van het gemiddelde loon over het voorgaande jaar. Van de twee wachtdagen wordt één wachtdag gecompenseerd door de wachtdagcompensatie, een opslag op het loon ...

6. Uitkeringen ZW, Wet Wajong, WAZO, WW en WAO/WIA   23 februari 2011
13 maart 2018  |  , , ,
... van de werknemersverzekeringen zijn bijvoorbeeld regelingen voor het toekennen van ziekengeld over wachtdagen of wachtgeld na ontslag. Ingehouden werknemersbijdrage De op het loon ingehouden ...

7. Varia   26 mei 2019
27 mei 2019  |  ,
... conventionele ziekteverzuimverzekering gaat uit van een eigen risico in dagen. Dit worden ook wel wachtdagen genoemd. Afhankelijk van hoeveel wachtdagen je kiest, ben je een bepaald aantal ...

8. Veranderingen 2020   1 oktober 2018
1 januari 2020  |  ,
... voorwaarden zoals beschreven in deze regeling, kan een werkgever na het verstrijken van een aantal wachtdagen worden vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht Computer U gebruikt nog steeds ...

9. Verzuimverzekeringen   4 september 2019
26 oktober 2020  |  ,
... conventionele ziekteverzuimverzekering gaat uit van een eigen risico in dagen. Dit worden ook wel wachtdagen genoemd. Afhankelijk van het gekozen aantal wachtdagen blijft in de werkgever in deze ...

10. Vorst- en hitteverlet   20 maart 2009
17 juni 2021  |  , , ,
... in principe bij het UWV een WW-uitkering wegens weersomstandigheden aanvragen. De eerste 'wachtdagen' moet de werkgever het loon (tot een maximum van het maximale dagloon) doorbetalen. ...

11. Vorstverlet   23 juli 2019
23 juli 2019  |  , ,
... in principe bij het UWV een WW-uitkering wegens weersomstandigheden aanvragen. De eerste 'wachtdagen' moet de werkgever het loon (tot een maximum van het maximale dagloon) doorbetalen. ...

12. Wetten en wetsvoorstellen ZW   13 juni 2013
24 december 2019  |  , ,
... na afloop van die wachtdag(en) krijgt. Het UWV hoeft dus niet meer te onderzoeken of de werkgever wachtdagen hanteert bij zijn loondoorbetaling. (Bron: UWV). Soms kan iemand die niet meer werkt, ...

13. Ziektewet (inleiding)   13 juni 2013
3 mei 2023  |  , , , , , , ,
Inhoud Wie komt in aanmerking? Cijfers Minimum inkomen Duur Wachtdagen Ook uitkering over weekenddagen Vakantietoeslag Belastingplan 2014 (september 2013) Foutmarge van gemiddeld 35% in ...

14. Wanneer een parttimer ziek wordt op haar werkdagen, mogen we dan ook 2 wachtdagen op het loon inhouden?   21 september 2017
21 september 2017  | , ,
Vraag Wij hanteren twee wachtdagen. Wat doe ik als een parttimer die twee dagen werkt, ziek wordt op haar werkdagen en een week ziek is. Mag ik in haar geval twee wachtdagen rekenen net als bij ...

15. Consultatie wetsvoorstel bedenktijd 250 dagen bij overnames   30 januari 2019
31 januari 2019  | Accountant, VNO-NCW en BNR  | Fred Barkhuis  | , , ,
Bedrijven worden in de toekomst beter beschermd tegen aandeelhouders die grote veranderingen willen doorvoeren. Het nieuwe kabinet wil de bedrijven een bedenktijd geven van 250 dagen, dat is nog ...

16. Moet bij ziekte minstens het minimum loon worden betaald?   28 juli 2016
7 september 2016  | , , , , ,
Vraag Er is een bedrijf met 2 wachtdagen en doorbetaling 70% bij ziekte. Nu verdienen de medewerkers het minimumloon. Dus die 70% ziekte moet worden aangevuld worden met 30%, anders komen ze er ...

17. Regeling 'onwerkbaar weer' voor werkgevers   19 december 2019
20 december 2019  | Min SZW  | Fred Barkhuis  | , , , ,
... voorwaarden zoals beschreven in deze regeling, kan een werkgever na het verstrijken van een aantal wachtdagen worden vrijgesteld van de ...

18. Ziekteverzuim boven de 10%, waar zou dat nou aan liggen?   1 mei 2023
22 juni 2022  | HR-kiosk & De Telegraaf  | Andries Bongers  | 
... Allerlei maatregelen zijn al genomen; van ooit de eerste 6 weken van ziekte (was n.b. eerst 2 wachtdagen) door de werkgever te laten betalen tot uiteindelijk 2 jaar, tegen wettelijk 70% loon, ...


18 items