Werknemer


1. Werknemersparticipaties   27 februari 2012
4 april 2018  |  ,
Inhoud Inleiding Vier vormen van werknemersparticipatie Fiscaal Zeggenschap Instemming vereist Belonen met aandelen wint snel terrein Nederland loopt achter Naslag Inleiding Een ...

2. Werknemersverzekeringen (premies)   20 maart 2009
6 januari 2020  |  , , ,
Inhoud Premieheffing werknemersverzekeringen Premiedagen Omkeerregel Stijging WGA-premie Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) Ouderen Nominale premie en ...

3. Werknemersverzekeringen (tabellen)   12 december 2011
18 juli 2023  |  , , , , , , ,
... 1,28 1,36 1,52 1,52 Het Maximumpremieloon 2023 is € 66.956 per jaar, over het meerdere dat een werknemer verdient worden geen premies betaald. Het voornoemde geldt ook voor het berekenen van ...

4. Oudere werknemers   4 januari 2014
12 januari 2020  |  , ,
... ouderen’ MKB staat open voor 55-plussers Onderzoek bevestigt vooroordelen tegen oudere werknemers Uitbreiding aanpak ouderenwerkloosheid Begroting 2015 Subsidieregelingen werkloze ...

5. 850.000 werknemers hebben geen pensioen (maar het is nog veel hoger!)   14 december 2018
14 december 2018  |  , , , ,
Ruim 850-duizend werknemers hebben geen pensioenregeling, blijkt uit onderzoek van het CBS in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Schrikken voor minister Koolmees, zegt politiek ...

6. Ontslag werknemers na ingangsdatum AOW   13 maart 2010
21 april 2017  |  ,
Uit jurisprudentie is gebleken dat rechters er van uitgaan dat medewerkers die na hun 65e doorwerken een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaan. Bij ontslag zal de kantonrechtersformule daarom alleen ...

7. Volks- en werknemersverzekeringen   20 maart 2009
5 januari 2020  |  ,
Inhoud Inleiding Verplicht verzekerd VolksverzekeringenWerknemersverzekeringen Zorgverzekeringswet Premies Leefsituatie/partnerbegrip Buitenlanders op continentaal plat onder volksverzekeringen ...

8. Categorieen werknemers   4 januari 2014
15 maart 2018  |  ,
In rubriek Categorieen werknemers worden diverse categorieen genoemd, reden om deze op te splitsen. Zie onder (klik op de gewenste rubriek om toegang te krijgen):

9. Eindheffing werknemers 55 jaar en ouder   13 maart 2010
9 november 2017  |  , , ,
... in het kader van (ontslag)regelingen voor vervroegde beëindiging van het dienstverband voor werknemers van 55 jaar en ouder, een eindheffing van 26% betalen. Vanaf januari 2011 is deze ...

10. Buitenlandse werknemers   9 mei 2011
3 juni 2017  |  ,
In subparagraaf Buitenlandse werknemers leest u wetenswaardigheden over onder meer de Code Oranje, Europese en Nederlandse wetten, verzekeringen en vergunningen. Zie onder (klik op de gewenste ...

11. Overleg met vakbonden, OR en werknemers   5 februari 2011
5 mei 2017  |  , , , ,
... zijn geregeld, komen terecht op het instemmingsbordje van de OR. Blijft over dat de individuele werknemer met de veranderingen - vaak is dat niet in een arbeidsovereenkomst opgenomen - alsnog ...

12. Vakantiedagen (afwijzen verzoek werknemer)   21 januari 2011
24 augustus 2021  |  , , , ,
... de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vaststelt overeenkomstig de wensen van de werknemer (artikel 7: 638 lid 2 BW). De werkgever kan echter een verzoek van de werknemer ...

13. Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers   9 februari 2011
13 maart 2018  |  , ,
Inhoud Arbeidsgehandicapte werknemer wordt in dienst genomen Arbeidsgehandicapte werknemer is al in dienst Inzet van arbeidsgehandicapte goedkoper voor kleine werkgevers Directe en indirecte ...

14. Premiekorting en premievrijstelling oudere werknemers   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , ,
Inhoud Doelgroep 50+ Criteria verkrijgen premiekorting Premievrijstelling oudere werknemer vervalt Per 1 juli geen overgangsregeling meer Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Misbruik premiekorting ...

15. 30%-regeling   20 juli 2010
8 september 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... onbelaste vergoedingen en verstrekkingen Veranderen van werkgever Jurisprudentie Cijfers: aantal werknemers met 30%-regeling Werkkostenregeling (wkr) Aanscherping 30% Schaarse specifieke ...

16. 30%-vergoedingsregeling   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
... 30%-regeling. Fiscale faciliteit Nederlandse bedrijven kunnen voor uit het buitenland aangetrokken werknemers onder voorwaarden een fiscale faciliteit toepassen, de zogeheten ...

17. 5 Praktische tips voor werkgevers   29 april 2016
29 april 2016  |  , ,
... de WKR in combinatie met het aanbieden van leuke interessante extra’s, naast het salaris, voor werknemers. Het ‘Nationaal WKR Onderzoek’ dat Effectmeeting in opdracht van FiscFree® ...

18. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Definitie Welke ondernemingen? Welke werknemers? Vestiging rechten Algemene fiscale regels Uitoefening opties Belastingheffing Formules Praktijk Instemming ondernemingsraad vereist Bonussen ...

19. Aandelenopties   2 februari 2012
7 juli 2020  |  , , ,
... Inleiding Regeling excessieve beloningen Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Naslag Worden werknemersopties fiscaal aantrekkelijker? Wetsvoorstel aanscherping beloningsregels financiële ...

20. Aangiftetermijn   12 augustus 2011
7 februari 2020  |  , , , , , ,
... optimaal worden benut. En let op, als het loon eenmaal is genoten en bijvoorbeeld als loon van de werknemer is aangemerkt, mag dit niet meer worden teruggedraaid, 'gedane zaken nemen geen keer'.1 ...

21. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... gezagsverhouding aanwezig is), dan kan de opdrachtnemer onder omstandigheden claimen dat hij als werknemer moet worden beschouwd, ondanks dat er een overeenkomst van opdracht is gesloten. Dit ...

22. Aannemen van werk   5 december 2013
26 augustus 2019  |  , , , , ,
... Onder aanneming Aanneemsom Kostenverhoging Meerwerk Naslag Opdrachtgever aansprakelijk voor loon werknemer Ketenaansprakelijkheid en werken met ZZP Soorten overeenkomsten arbeid Het Burgerlijk ...

23. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
... Werkkostenregeling Formulering van de aanspraak Naslag Ongeval tijdens een bedrijfsfeest Werknemer krijgt op het werk een ongeval Begrip Naast loon of beloning bestaat het begrip ...

24. Aanstelling   12 maart 2018

... De arbeidsovereenkomst wordt in meervoud opgesteld en getekend door de werkgever en de nieuwe werknemer. De ondertekening namens de werkgever geschiedt door de (hand)tekeningsgemachtigde of ...

25. Aantallen   27 februari 2013
9 april 2019  |  , ,
... 40 duizend meer dan eind 2013. Dit meldt de Migrantenmonitor. In dezelfde periode steeg het aantal werknemers in Nederland dat afkomstig is uit Bulgarije van 3 duizend tot 8 duizend. Het aantal ...


Bekijk items: 1 tot 25 (3 527 totaal)