Uwv


1. UWV   15 maart 2011
8 juli 2013  | 
Afwijkend standpunt Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen (ZW, WW, Wajong, WAO en WIA) neemt op het ...

2. UWV   20 maart 2009
23 maart 2017  |  , , , ,
Het UWV heeft een brede verantwoordelijkheid, de verschillende subrubrieken brengen hier verslag van uit. Klik onderstaand op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen:

3. Ontslag via het UWV   7 mei 2009
19 augustus 2017  |  , ,
Inhoud Woord vooraf Wanneer ontslag aanvragen? Geen vergunning UWV nodig Werknemersverklaring 'geen bezwaar' vervallen Ontslagcommissie Ontslagvergunning gekregen Gang via het UWV naar de ...

4. Verschillen tussen ontslag UWV en kantonrechter   22 februari 2010
3 juni 2017  |  , , ,
... op de periode vóór de ingangsdatum van de WWZ. Verschillen In de rubrieken Ontslag via het UWV en Ontslag via de kantonrechter gingen wij in op de diverse regels bij ontslag. In schema ...

5. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... zijn de opzegverboden en het ontslagrecht immers van toepassing. Ook de Belastingdienst of het UWV kan een overeenkomst van opdracht aanmerken als een fictief dienstverband indien zij ...

6. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... Van-werk-naar-werk Extra miljoenen om werkzoekenden aan een baan te helpen Convenant Manpower en UWV Verlaging Btw-tarief verbouwingen en renovatie woningen Sectorplannen WERK 3daagse Actieplan ...

7. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
Inhoud Nieuwe website UWV voor werkgevers Impuls vakmanschap Polisadministratie Training over solliciteren via social media Voorziening hulpmiddelen Doelgroepregister Jaarverslag 2014 Vakantiegeld ...

8. Administratie   12 maart 2018

... financiën, ICT, huishoudelijke dienst en de beveiligingsdienst. Externe berichtgeving aan: UWV, arbodienst, Belastingdienst, Kamer van Koophandel (alleen voor procuratiehouders i.c. ...

9. Adoptieverlof   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
... tijdens het adoptieverlof bestaat geen recht op loondoorbetaling, maar wel een uitkering van het UWV (zie onder). * Adoptie is de beslissing van een bevoegde autoriteit waarbij ...

10. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... worden. En stel, de robot moet om een of nadere reden hersteld of aangepast worden, betaalt het UWV dan deze kosten? Overigens denken wij dat door verbeterde productieprocessen, je de machines ...

11. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... 2016 (weer) verzekerd voor de Ziektewet (ZW). De werkgever betaalt hiervoor geen premie, maar het UWV kan wel het ziekengeld op de werkgever verhalen. Versnelde ingangsdatum AOW (correctie ...

12. Alle ontslagroutes bijgewerkt tot 2020   9 maart 2017
19 februari 2020  |  , , , , ,
... arbeidscontracten en hoe ze te beëindigen, situatie 2020 Overzicht van de ontslagroutes Het UWV zette de ontslagroutes op een rij en gaat per route daar dieper op in. Een handig overzicht, ...

13. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... Zo luidt het oordeel van de hoogste bestuursrechter in een zaak tegen uitkeringsinstantie UWV, aangespannen door de Nigeriaanse asielzoeker Elvis en zijn werkgever. De 24-weken-eis maakt ...

14. Anderhalfverdieners   4 januari 2014
29 mei 2019  |  , ,
Inhoud 2012 2018 2012 In 2012 waren er ruim 1,2 miljoen paren met een of meer thuiswonende kinderen onder twaalf jaar. De zogenaamde anderhalfverdieners, waarbij de ene partner voltijd en de ...

15. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... het virus niet vanzelf uitsterft of dat mensen niet vanzelf immuun worden. Coronapieper in de bouwvak Om minstens 1,5 meter afstand van elkaar te houden, hebben bouwvakkers een zogeheten ...

16. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... behulp van deze tools wordt het eenvoudig om een transitievergoeding te berekenen, bepalen of het UWV of de kantonrechter de juiste partij is voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst ...

17. Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven   7 oktober 2014
15 december 2017  |  , , ,
... bestuurlijke samenwerkingsverbanden werken de gemeenten binnen de arbeidsmarktregio’s samen met UWV, regionale werkgevers en vakbonden aan de bemiddeling van mensen met een arbeidsbeperking ...

18. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... verzekeraars hebben de afgelopen jaren fikse verliezen gemaakt op de verzekering. Omdat de UWV-premie veel lager is dan bij een private verzekeraar verwacht men dat veel werkgevers de ...

19. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... naar arbeidsvermogen (WIA) en uitbetaald door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)*. * Per 1 januari 2012 is de beslistermijn van het UWV op een aanvraag voor een ...

20. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... Zwangerschaps- en bevallingsverlof. Doorbetaling na twee jaar Als de werkgever in de ogen van het UWV niet voldoet aan zijn re-integratieverplichtingen, kan het UWV besluiten dat hij het loon van ...

21. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... en het beschikbaar zijn van passend werk1, kan andere deskundigen dan die van de UWV een oordeel geven; dit moet wel bij CAO of een daartoe bevoegd orgaan zijn geregeld; de ...

22. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... pensioenreglement wordt aangepast. Vanaf 1 juli 2015 mag de werkgever zonder toestemming van het UWV de arbeidsovereenkomst opzeggen van een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft ...

23. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... lager aandeel dan in 2009, toen nog 31 procent van de instromers meteen vast aan de slag ging. UWV-arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes verwacht dat dit percentage de komende jaren verder omhoog ...

24. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... betekent dat opzegging van het dienstverband - na verkrijging van een ontslagvergunning van het UWV of een beschikking van de kantonrechter - noodzakelijk is. Wettelijke en andere bepalingen de ...

25. Arbeidsrechtelijke fouten   10 maart 2010
24 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... rekening is gehouden met zijn belangen (ook al heeft de werkgever opgezegd met toestemming van het UWV, en met inachtneming van de toepasselijke opzegtermijn). Hij kan dan bij de rechter een ...


Bekijk items: 1 tot 25 (1 072 totaal)