Vergoeding


1. Vergoeding aan de werkgever   13 maart 2010
23 augustus 2018  |  ,
In sommige gevallen kan de werkgever aanspraak op een vergoeding (van de werknemer) maken, bijvoorbeeld als: de werknemer verzoekt om ontbinding wegens veranderingen in de omstandigheden van een ...

2. Vergoeding in geld   20 maart 2009
13 maart 2018  |  , , , , ,
Inhoud Weinig belastingvrije vergoedingen Werkkostenregeling Overzicht Naslag Weinig belastingvrije vergoedingen De belastingwetgeving, die in 2001 grondig is vernieuwd, onderscheidt belaste en ...

3. Vergoeding voor loonbelasting, premie volksverzekeringen e.d.   21 februari 2011
23 april 2017  |  , , , , ,
Inhoud Oude regeling Werkkostenregeling Oude regeling Belastbaar Vergoedingen die de werkgever verstrekt in verband met de loonbelasting en premie volksverzekeringen die op het loon worden ...

4. 30%-vergoedingsregeling   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
... faciliteit Voorwaarden Naslag Werkkostenregeling Gerichte vrijstelling De extraterritoriale kostenvergoeding (30%-regeling) valt in de categorie Gerichte vrijgestelde kosten. Zie ...

5. Stagevergoeding   27 februari 2013
11 juni 2018  |  , , , , , ,
Inhoud Vergoeding minimaal 50% minimumloon Eigen middelen Brochure Vergoeding minimaal 50% minimumloon Met ingang van 1 november 2008 moet een Nederlandse werkgever die een buitenlandse student ...

6. Vertrekvergoeding (excessief)   20 maart 2009
30 januari 2024  |  , , , , , ,
Inhoud Belaste vergoeding Wet Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen Lente-akkoord Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Jurisprudentie ...

7. Telewerkvergoeding   20 maart 2009
10 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
Inhoud De onbelaste Telewerkvergoeding is m.i.v. 1-1-2015 vervallen Reiskosten onbelast Vrije ruimte Inrichting Arbovoorzieningen Antwoord Staatssecretaris Berekening voor ondernemers Naslag Veel ...

8. Billijke vergoeding   2 februari 2018
2 februari 2018  |  ,
Inhoud Inleiding billijke vergoeding Eerste billijke vergoeding Tweede billijke vergoeding 1,5 x transitievergoeding Record billijke vergoeding Jurisprudentie billijke toepassing vergoeding ...

9. Transitievergoeding   8 februari 2015
28 september 2019  | 
Zie subrubriek Transitievergoeding

10. Transitievergoeding   16 januari 2013
28 oktober 2016  | 
De transitievergoeding kent voor en tegenstanders. Wat het precies is, wordt in de subrubrieken uitgelegd. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen)

11. Transitievergoeding (aanzegtermijn en vergoeding)   14 januari 2015
9 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Twee nieuwe vergoedingen. Vergoeding in verband met niet in acht nemen aanzegtermijn Aanzegverplichting vergeten Aanzegging ontslag via social media Transitievergoeding Berekening ...

12. Transitievergoeding (aftrek van kosten)   14 januari 2015
2 november 2021  |  , , ,
... Aanvullende voorwaarden voor aftrek inzetbaarheidskosten Opvolgende arbeidsovereenkomsten Transitievergoeding verlagen met duale scholing Kosten niet zomaar verrekenen met transitievergoeding ...

13. Transitievergoeding (deeltijdontslag)   26 september 2018
26 september 2018  |  , ,
... en dus niet de mogelijkheid van deeltijdontslag. Ook erkent de Hoge Raad dat de transitievergoeding volgens de wet alleen verschuldigd is bij (volledige) beëindiging van de ...

14. Transitievergoeding (inleiding)   14 januari 2015
29 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Intro Ontslagvergoeding Berekening transitievergoeding Overgangstermijn transitievergoeding bedrijven met minder dan 25 werknemers Transitievergoeding vervalt na drie maanden Ontslag door ...

15. Transitievergoeding (looncomponenten en arbeidsduur)   14 januari 2015
4 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Antwoord minister op vragen Vergoeding niet in acht nemen aanzegtermijn Opbouw transitievergoeding Regeling looncomponenten en arbeidsduur Transitievergoeding bij niet verlengen tijdelijk ...

16. Transitievergoeding (onderwijs)   28 oktober 2016
15 november 2016  |  , ,
Opgepast met een transitievergoeding na herplaatsing in het onderwijs De transitievergoeding is sinds 1 juli 2015 ook een nieuw fenomeen binnen het onderwijs. Uit een recente uitspraak is gebleken ...

17. Transitievergoeding (ontslagcommissie)   31 juli 2015
30 juli 2018  |  , , , ,
... ontslag niet altijd via UWV van PW d.d. 25 juli 2018. Ga terug naar subrubriek ...

18. Transitievergoeding (overgangsregeling)   5 februari 2015
15 november 2016  |  , ,
... eerdere afspraken Verplichtingen aangegaan voor 1 juli 2015 Overgangsregeling voor de transitievergoeding Aanvullende regels transitievergoeding Overgangsregeling transitievergoeding voor ...

19. Transitievergoeding (tabellen)   15 november 2016
10 januari 2024  |  , , , ,
2024 De hoogte van de transitievergoeding die uw werkgever betaalt bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is per 1 ...

20. Transitievergoeding (trainers)   14 januari 2015
30 januari 2019  |  , , , , ,
Inhoud Transitievergoeding ook voor trainers Hoogte transitievergoeding Aanzegplicht Vast contract: 2 jaar Trainerswissel wordt dure grap; wat is de oplossing? Transitievergoeding ook voor ...

21. Transitievergoeding (uitzendkracht)   7 september 2016
14 januari 2022  |  ,
... Burgerlijk wetboek Berekening maandsalaris Fasensysteem Kostprijsberekening Bepaalt transitievergoeding salaris uitzendkracht? Onderbreking arbeidscontracten bij uitzendkrachten Binnen 6 ...

22. Transitievergoeding kleine werkgevers (minder dan 25)   9 oktober 2018
11 oktober 2020  |  , , , ,
Inhoud Inleiding Ruimere criteria regeling transitievergoeding kleine werkgevers Evaluatie overbruggingsregeling transitievergoeding kleine werkgevers Compensatie transitievergoeding bij ...

23. Onbelaste vergoeding ook voor woon-werkverkeer te voet   16 oktober 2018
16 oktober 2018  |  , ,
... Kamerleden aan de Minister vragen of voor het vervoer per elektrische fiets ook de onbelaste vergoeding kan gelden en de Minister hierop serieus antwoordt, dat hij dat in overweging zal ...

24. Reiskosten (vergoeding bezoek aan)   20 januari 2011
25 maart 2021  |  , ,
... voor periodiek gezinsbezoek Reizen voor regelmatig ziekenbezoek Naslag Bestaande vaste reiskostenvergoedingen tot 1 juli 2021 onbelast Reiskosten voor periodiek gezinsbezoek ...

25. Ziektekostenvergoeding   20 maart 2009
15 maart 2018  |  , , , , ,
Inhoud Oude regeling Werkkostenregeling Naslag Oude regeling Regeling afgeschaft Vergoedingen voor kosten van ziekte, invaliditeit en bevalling die de werkgever direct of indirect (via een sociaal ...


Bekijk items: 1 tot 25 (1 174 totaal)