Ontslagvergoeding


1. Over een ontslagvergoeding of transitievergoeding geen 30% regeling   23 mei 2023
23 mei 2023  |  , ,
... werknemers telt alleen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking mee. Dus bijvoorbeeld niet een ontslagvergoeding of transitievergoeding, omdat daarbij sprake is van loon uit vroegere ...

2. Samenvatting ontslagvergoedingen periode 2008 - 2012   13 maart 2010
21 april 2017  |  , , ,
... hebben kantonrechters en overheid regelmatig een andere zienswijze gehad betreffende de hoogte van ontslagvergoedingen, we noemen onder meer: Oude kantonrechtersformule tot 2009 (en soms daarna): ...

3. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... niet meer in Nederland woont of werkt; de 30%-regeling geldt niet voor een eventuele ontslagvergoeding. Naar de bedoeling van de wetgever vallen ook variabele, veelal onzekere ...

4. 30%-vergoedingsregeling   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
... bestanddelen (bijv. bonussen, optierechten, tekengelden en bindingspremies). Beloningen zoals ontslagvergoedingen en pensioenen vallen buiten de berekening van de 30%-regeling. De toepassing ...

5. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) de Ontslag App gemaakt. Met deze app is het mogelijk om ontslagvergoedingen volgens verschillende methodes te berekenen zoals de kantonrechtersformule en ...

6. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... die gemoeid zijn bij het in dienst hebben van personeel: lonen, sociale premies, overwerk- en ontslagvergoedingen, vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte en vakantie, en opleidingskosten e.d.. ...

7. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... Vorderingen Eindafrekening Auto van de zaak Vergoedingen in kader sociaal plan Schadevergoeding Ontslagvergoeding Ontslagvergoeding oudere werknemer zonder extra eindheffing Stamrecht ...

8. Banksparen   21 januari 2017
20 november 2020  |  , , ,
... Vanaf 2010 is het ook mogelijk om met belastingvoordeel te sparen voor de uitvaart en een ontslagvergoeding vast te zetten. Deze laatste toepassing nam in 2011 met bijna 1 miljard euro ...

9. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
31 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... pensioen af Einde slapende dienstverbanden nabij Zorgcateraar moet teamleidster € 169.000 aan ontslagvergoeding betalen Werknemer ontslagen? Vermeld de juiste ontslagreden in de loonaangifte ...

10. Belastingdruk   1 augustus 2015
23 mei 2020  |  , , , ,
... en ontwikkeling. Minder regels voor de huurmarkt. Snellere afbouw hypotheekrenteaftrek. Lagere ontslagvergoeding. (Bron: OESO en SalarisNet, 20 mrt. 2017) Nederlandse belastingdruk blijft ...

11. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... gevangen in hun huidige baan, omdat ze bij doorstroming naar nieuw werk zekerheden, zoals een hoge ontslagvergoeding, kwijtraken. Meer mobiliteit op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat werknemers ...

12. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... wijziging wetsvoorstel Belastingplan 2014). • Stamrecht: De stamrechtvrijstelling voor nieuwe ontslagvergoedingen wordt afgeschaft. Vanaf 1 januari 2014 wordt het voor bestaande stamrechten ...

13. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... die gemoeid zijn bij het in dienst hebben van personeel: lonen, sociale premies, overwerk- en ontslagvergoedingen, vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte en vakantie, en opleidingskosten e.d.. ...

14. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... hoofdonderwerpen: de vermindering van administratieve lasten, de aanpassing van de normering van ontslagvergoedingen, de wijze waarop de wet wordt gemonitord en geëvalueerd en het tegengaan van ...

15. Collectief ontslag (uitvoering)   20 maart 2009
16 november 2019  |  , , , ,
... krachten afvloeien, kunnen van de fiscus een extra loonheffing krijgen van 26 procent over de ontslagvergoeding. De belastinginspecteur legt deze boete op als hij vermoedt dat de ...

16. Concurrentiebeding   20 maart 2009
22 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... doen op het concurrentiebeding. Denk daarbij aan een onterecht ontslag, waarbij de werkgever een ontslagvergoeding (billijke vergoeding) bovenop de transitievergoeding* moet betalen. * De ...

17. Crisisheffing   29 oktober 2013
28 april 2017  |  , , ,
... overeengekomen jaarloon, maar ook de bijtelling voor de leaseauto en eventuele bonussen en ontslagvergoedingen. Ook het gebruikelijk loon van de aanmerkelijk belanghouder telt mee. ...

18. DGA Belastingdienst   27 maart 2016
27 november 2023  |  , , , , , ,
... onder ouderen over stamrecht-BV Er is grote onrust ontstaan onder ouderen die in het verleden hun ontslagvergoeding in een BV hebben geparkeerd. De fiscus is onlangs een actie gestart om te ...

19. Eenmalige uitkering bij ontslag   20 maart 2009
24 augustus 2018  |  , , , ,
... Zie voor meer informatie subrubriek Stamrecht. Redelijke termijn Na toekenning van de ontslagvergoeding heeft de werknemer een redelijke termijn waarbinnen hij moet beslissen wat hij ...

20. Eindheffing   20 maart 2009
15 juli 2018  |  , , , ,
... 2012 verdiende. De pseudo-eindheffing 16% wordt berekend over alle loonbestanddelen, ook eventuele ontslagvergoedingen worden meegerekend. Ook in 2014 in de 'eenmalige' crisisheffing blijven ...

21. Exit-regeling   8 april 2010
3 juni 2017  |  , ,
... worden bedongen. Een exit-regeling is het op voorhand afspraken maken over de hoogte van de ontslagvergoeding in het geval de arbeidsovereenkomst in de toekomst op enig moment zal eindigen. ...

22. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
... 'in samenhang' zien met andere voorstellen die flexwerk duurder maken, zoals het recht op ontslagvergoeding, dat ook voor flexwerkers gaat gelden. (Bron: De Volkskrant, 19 dec. 2017) ...

23. Gedeeltelijk ontslag   20 maart 2009
3 juni 2017  |  , ,
... werkgever en werknemer, voordat zij een vaststellingsovereenkomst aangaan, onderhandelen over een ontslagvergoeding. Zij kunnen de regels over de hoogte van de transitievergoeding als ...

24. Grensarbeider   6 maart 2011
19 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... Nederland-Duitsland Belgisch of Duits loon omrekenen naar Nederlands loon Nederduitse ontslagvergoedingen: dubbele (niet-)heffing nog steeds mogelijk Overeenkomst met Duitsland over ...

25. Inkomensafhankelijke inhoudingen, uitkeringen en regelingen   14 januari 2012
15 juli 2018  |  , , , ,
... Doorwerkbonus (tabellen) Eindheffing Werkgever betaalt bepaalde type van loon (bijv. geschenk of ontslagvergoeding): hoogte tabeltarief en enkelvoudig tarief afhankelijk van type loon en hoogte ...


Bekijk items: 1 tot 25 (148 totaal)