Disfunctioneren


1. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... voor Transitievergoeding App voor Ontslag App voor Feedback App voor Interne communicatie App voor Disfunctionerende medewerker Wat is een app? App is een afkorting voor application (toepassing). ...

2. Bedrijfsopleidingen en opleidingsinstituten   11 januari 2016
6 juli 2021  |  , , , , , ,
... herplaatsing niet via omscholing kan. Daarnaast kunt u een werknemer niet ontslaan op basis van disfunctioneren als dat komt doordat u onvoldoende heeft gezorgd voor scholing. (Bron en meer: ...

3. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Nieuwste ontslagformulieren UWV online Gemachtigden kunnen ontslagaanvraag uploaden Ontslag wegens disfunctioneren: 3 alternatieven Tussentijd opzegbeding Digitaal ontslag aanvragen ...

4. Beëindiging van rechtswege   10 maart 2010
9 november 2017  |  , ,
Inhoud Automatisch einde Gevaren Automatisch einde Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, dus automatisch op het moment dat de in de arbeidsovereenkomst omschreven ...

5. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... Bij ontslag vanwege persoonlijke redenen – bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsrelatie of disfunctioneren – moet de werkgever naar de kantonrechter. Ontslag wegens bedrijfeconomische ...

6. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Onnodig te zeggen dat het systeem tot spanningen kan leiden, met name als een of meer partners disfunctioneren. Kleinste loonkostenstijging in 20 jaar De loonkosten per gewerkt uur van ...

7. Demotie   20 maart 2009
8 augustus 2019  |  , , , , ,
... Wel in jurisprudentie, zie onder. Dossiervorming Als demotie alles te maken heeft met het disfunctioneren van een werknemer, is het noodzakelijk dit te kunnen onderbouwen met ...

8. Eindheffing werknemers 55 jaar en ouder   13 maart 2010
9 november 2017  |  , , ,
... aan een VUT-uitkering. Wanneer werknemers worden ontslagen wegens een reorganisatie of wegens disfunctioneren, wordt de heffing niet opgelegd. Ga terug naar subrubriek Ontslag via de ...

9. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
... dat er meerdere ontslaggronden gecumuleerd mogen worden, blijft de noodzaak van dossieropbouw bij disfunctioneren wel. Sinds de inwerkingtreding van de WWZ is de kans immers zeer klein dat de ...

10. H-grond   15 april 2017
2 december 2021  |  , , , , , , , , , ,
... bedrijfseconomische redenen B-grond: langdurige ziekte C-grond: veelvuldig ziekteverzuim D-grond: disfunctioneren E-grond: verwijtbaar handelen of nalaten F-grond: gewetensbezwaren G-grond: ...

11. Hervormingen   30 juni 2016
13 november 2020  |  ,
... deeltijdontslag opleggen wegens bedrijfseconomische omstandigheden; Een ontslagaanvraag vanwege disfunctioneren moet de rechter altijd toekennen. Als er geen redelijke grond is, volgt een ...

12. Irritaties   2 februari 2018
25 oktober 2020  |  , , , , , ,
Inhoud Top 5 (facilitaire) kantoorirritaties Ergernissen die je niet hoort op klaagvrije maandag Slechte dagen op het werk Werknemers vinden zichzelf beter dan collega's Administratief medewerkers ...

13. Ontslag kantonrechter (inleiding)   22 december 2015
27 februari 2023  |  , ,
... ouderen met het oog op vervroegd uittreden te ontslaan; individueel ontslag. Een ontslag wegens disfunctioneren heeft in beginsel niet tot doel een inkomensoverbrugging te geven tot het ingaan ...

14. Ontslaggronden   10 september 2019
10 oktober 2019  |  ,
... Bedrijfseconomische redenen; Langdurige ziekte; Frequent verzuim met onacceptabele gevolgen; Disfunctioneren; Verwijtbaar handelen of nalaten van een werknemer; Werkweigering wegens ...

15. Personeelsdossier   10 december 2013
21 augustus 2018  |  , , , , , , ,
... met de betrokken werknemer gevoerd. Recente klachten en notities inzake zijn disfunctioneren, maakten op de kantonrechter geen indruk. Lees de jurisprudentie van 14 maart ...

16. Rechtspositie ambtenaren   15 september 2013
3 december 2020  |  , , , , , , , , , ,
... en ontvangen dan geen transitievergoeding. Bij werknemers die ontslag krijgen vanwege disfunctioneren, wordt vanaf 1 januari 2020 de wettelijke opzegtermijn aangehouden en ontvangen ...

17. Salarisverlaging   20 maart 2009
24 augustus 2020  |  , , , , ,
... of statusverlies*. Als er sprake is van salarisverlaging vanwege persoonlijk verminderd of zelfs disfunctioneren, moeten men overwegen aan te sturen op beëindiging van het dienstverband. Het ...

18. Stamrechtvrijstelling   20 maart 2009
6 januari 2020  |  , , , ,
... ouderen met het oog op vervroegd uittreden te ontslaan; individueel ontslag. Een ontslag wegens disfunctioneren heeft in beginsel niet tot doel een inkomensoverbrugging te geven tot het ingaan ...

19. Transitievergoeding (ontslagcommissie)   31 juli 2015
30 juli 2018  |  , , , ,
... is; regelmatig ziekteverzuim dat onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering; disfunctioneren; verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer; werkweigering op grond van een ...

20. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hoofdlijnen   28 september 2019
25 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De ontslaggronden c t/m h zijn: c: frequent verzuim d: disfunctioneren e: verwijtbaar handelen of nalaten f: werk weigeren wegens ernstig ...

21. Wet Werk en Zekerheid (Inleiding)   16 mei 2015
12 juli 2019  |  , , , ,
... moet de werkgever naar het UWV. Gaat het om een ontslag wegens andere redenen, zoals disfunctioneren of een verstoring van de arbeidsrelatie, dan dient de Werkgever naar de ...

22. Wet Werk en Zekerheid (Ontslag)   16 mei 2015
18 maart 2021  |  , , ,
... ‘bankzitter’ ontslaan Jurisprudentie herplaatsingsplicht (2017) Opstellen verbeterplan door disfunctionerende werknemer Uber mag geen werknemers ontslaan Uber moet Britse rijders meer ...

23. Wet Werk en Zekerheid (Scholingsplicht)   16 mei 2015
9 november 2017  |  , , ,
... niet aan de scholingsplicht heeft voldaan. Een werknemer kan niet meer worden ontslagen wegens disfunctioneren als blijkt dat de werkgever niet aan de scholingsplicht heeft voldaan, doordat ...

24. De disfunctionerende werknemer als moneymaker voor advocaten en als hoofdbreker voor HR gaat verdwijnen   22 mei 2018
29 mei 2018  | LWA Lieshout Westerhout Advocaten  | Peter Rooze  | , , ,
Als het aan Lieshout Westerhout Advocaten (LWA) ligt behoren weinig kansrijke procedures tegen disfunctionerende werknemers binnenkort tot de verleden tijd. LWA heeft namelijk een HR tool ...

25. Ontslag wegens disfunctioneren: 3 alternatieven   2 juni 2016
9 november 2017  | Luijkx & Van Duyneveldt Advocaten  | Fred Barkhuis  | , ,
Als een ontslag wegens disfunctioneren niet van a tot z kunt bewijzen in een goed opgebouwd personeelsdossier, kunt u het in de meeste gevallen wel schudden in de rechtszaal. Maar er zijn ...


Bekijk items: 1 tot 25 (45 totaal)