Wet Werk en Zekerheid (Oproepcontracten)    Wet Werk en Zekerheid (Vergoedingen) 


Wet Werk en Zekerheid (Scholingsplicht)

Datum laatste wijziging: 9 november 2017  |  Trefwoorden: Wet Werk en Zekerheid, Scholingsplicht, WWZ, Disfunctioneren

Inhoud

  1. Wettelijke verplichting
  2. In mindering op transitievergoeding?
  3. Bedrijven investeren meer in ontwikkeling personeel


Wettelijke verplichting

In de Wet werk en zekerheid is een scholingsplicht opgenomen, in aanvulling op het 'goed werkgeverschap'. De scholingsplicht is als volgt in de wet geformuleerd: 'De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.'

De scholingsplicht gaat in per 1 juli 2015. Vanaf die datum is de werkgever verplicht om zorg te dragen voor voldoende scholing voor zijn werknemers. Het is belangrijk om deze scholingsafspraken schriftelijk vast te leggen.Naast het vastleggen van de scholingsplicht in de wet zijn er ook gevolgen opgenomen indien de werkgever niet aan de scholingsplicht heeft voldaan. Een werknemer kan niet meer worden ontslagen wegens disfunctioneren als blijkt dat de werkgever niet aan de scholingsplicht heeft voldaan, doordat hij onvoldoende heeft zorg gedragen voor scholing voor de betreffende werknemer.

In mindering op transitievergoeding?

Mogelijk kunnen de scholingskosten worden afgetrokken van de transitievergoeding* die werkgevers verschuldigd gaan zijn als zij het dienstverband van een werknemer na twee jaar of langer beëindigen, zonder instemming van die werknemer. De exacte regels daarvoor zijn beschreven in deze subrubriek.

* De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt vermeld in subrubriek Transitievergoeding (tabellen).

Red.: Het is opmerkelijk dat de werkgever wettelijke verplicht is om werknemers in het kader van ontslag vooraf goed op te leiden terwijl deze plicht niet geldt voor de ontslagen werknemer om (een deel van) de transitievergoeding aan opleiding te besteden. De Tweede Kamer stemde dat destijds af om reden van 'betutteling'. Typisch voorbeeld van 'meten met twee maten'.

Bedrijven investeren meer in ontwikkeling personeel

Nu de economie zich herstelt, investeren organisaties weer meer in hun medewerkers. Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2014 nam de vraag naar Training & Development Specialisten toe met 28 procent, een opvallende ontwikkeling in de categorie HRM-vacatures. Ook de vraag naar andere HRM-professionals steeg in het eerste kwartaal van 2015 explosief. Dit blijkt uit een analyse van Yacht van gegevens in Jobfeed.

“Deze investering in medewerkers houdt zeker ook verband met de wettelijke invoering van de scholingsplicht als onderdeel van de Wet Werk & Zekerheid (WWZ)." (Bron: HR Praktijk, 19 mei 2015)

Ga terug naar subrubriek Wet Werk en Zekerheid.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wet Werk en Zekerheid (Oproepcontracten)    Wet Werk en Zekerheid (Vergoedingen)