Wet Werk en Zekerheid (Aanzegtermijn)    Wet Werk en Zekerheid (Factsheets) 


Wet Werk en Zekerheid (Concurrentiebeding)

Datum laatste wijziging: 29 december 2018  |  Trefwoorden: Wet Werk en Zekerheid, Concurrentiebeding, WWZ

Inhoud

  1. Verbod of alleen mits zwaarwegende bedrijfsbelang
  2. Controle
  3. Jurisprudentie

Verbod of alleen mits zwaarwegende bedrijfsbelang

Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer toegestaan om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding overeen te komen. Dit is slechts anders indien 'zwaarwegende bedrijfsbelangen' een concurrentiebeding noodzakelijk maken. De werkgever dient dit gelijktijdig aan het sluiten van het concurrentiebeding schriftelijk te motiveren. Het concurrentiebeding dient tevens in de arbeidsovereenkomst zelf te worden opgenomen. Deze regelgeving ziet alleen op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Op arbeidsovereenkomsten die zijn afgesloten voor 1 januari 2015 is het oude recht van toepassing ten aanzien van het concurrentiebeding. Voor concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd is niets veranderd.

Controle

Op de website wwzproof.nl kan men controleren of een concurrentiebeding WWZ proof is. Tevens geeft de tool antwoord op de vragen of het concurrentiebeding geldig is overeengekomen en of de werknemer (nog) aan het beding kan worden gehouden omdat het concurrentiebeding bijvoorbeeld zwaarder is gaan drukken.

Jurisprudentie

De eerste rechtszaak (23 juli 2015) - de werkgever had een concurrentiebeding in het tijdelijk contract bewust opgenomen - heeft de werkgever niet gewonnen. De eisen voor de werkgever om zijn gelijk te halen, zijn streng.Ga terug naar subrubriek Wet Werk en Zekerheid.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wet Werk en Zekerheid (Aanzegtermijn)    Wet Werk en Zekerheid (Factsheets)