Wet Werk en Zekerheid (Ontslag)    Wet Werk en Zekerheid (Scholingsplicht) 


Wet Werk en Zekerheid (Oproepcontracten)

Datum laatste wijziging: 21 maart 2017  |  Trefwoorden: Wet Werk en Zekerheid, Oproepcontract, Oproepovereenkomst, WWZ

Inhoud

  1. Strengere eisen overheid
  2. Doorbetalingsplicht

Strengere eisen overheid

Oproepovereenkomsten (vaak nulurencontracten, min-max contracten of voorovereenkomsten genaamd) worden nog verder aan banden gelegd. In de wet Werk en Zekerheid (WWZ) is verlenging van de loondoorbetalingsverplichting langer dan 6 maanden niet meer mogelijk. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat voor bepaalde bedrijfstakken, of onderdelen daarvan, nulurencontracten etc. überhaupt niet meer mogelijk zijn.Er komt er een betere ontslagbescherming voor werknemers die via payrolling werken en wordt het langdurig gebruik van 0-urencontracten aan banden gelegd en in de zorg helemaal verboden.

Na maximaal zes maanden heeft de oproepkracht recht op een loon dat is gebaseerd op het minimaal overeengekomen aantal uren of het gemiddeld aantal gewerkte uren. Dit betekent dus dat loondoorbetaling alleen tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst volledig kan worden uitgesloten.

Doorbetalingsplicht

Er geldt een loondoorbetalingverplichting als een oproepkracht wordt opgeroepen maar het werk toch niet gedaan kan worden. Bijvoorbeeld vanwege slecht weer. De werkgever kan deze loondoorbetalingsplicht in de eerste zes maanden uitsluiten in de arbeidsovereenkomst. Daarna kan dit alleen nog gebeuren bij CAO, als de functies incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen.
 

Ga terug naar subrubriek Wet Werk en Zekerheid.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wet Werk en Zekerheid (Ontslag)    Wet Werk en Zekerheid (Scholingsplicht)