Wet Werk Zekerheid


1. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hoofdlijnen   28 september 2019
25 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... WW Toelichting bijzondere situaties voor hoge of lage WW-premie Hoe ondersteunt HR-software de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)? Werkgevers omzeilen Wet Arbeidsmarkt in Balans Kent u alle 43 ...

2. Wet sociale werkvoorziening (Wsw)   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , , , , , , , ,
Inhoud Aangepast werk Wajongers Subsidie Overige wetten Sociaal akkoord Iets meer mensen met beperking aan het werk”, aldus Cohen. 30 miljoen euro voor sociale werkplaatsen Dreigement Eindstand ...

3. Wet Toekomst Pensioenen   19 oktober 2023
26 februari 2024  |  , , , , , , , ,
Inhoud Afspraken WTP De nieuwe pensioenwet gaat per 1 juli 2023 in Invaren in strijd met Europees recht Is de roep om een nieuw pensioenstelsel een gecoördineerde overval? Afspraken WTP In de ...

4. Wet verbetering poortwachter (WVP)   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , , , ,
... praktijk’ Herplaatsing van werknemer in concernverband Werkwijzer poortwachter 1 december 2018 Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-9 (coronavirus) Quick start bij Werkwijzer Poortwachter ...

5. Wet Wajong   16 april 2009
26 juni 2021  |  , , , , , , , ,
Inhoud Volksverzekering Voorwaarden Cijfers Wet Werkregeling Wajong Wajong-uitkering Maatmanloon Bijverdienen Werk Premie en loondispensatie No-riskpolis Ziektewet Samenvatting ...

6. Wet Werk en Zekerheid   25 oktober 2013
12 juli 2019  |  , ,
De wet Werk en Zekerheid is een wet met vele aspecten. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen):

7. Wet Werk en Zekerheid (Aanzegtermijn)   16 mei 2015
1 maart 2018  |  , ,
... uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk (brief of e-mail) laten weten of de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten en onder welke voorwaarden. De ...

8. Wet Werk en Zekerheid (Concurrentiebeding)   16 mei 2015
29 december 2018  |  , ,
... De eisen voor de werkgever om zijn gelijk te halen, zijn streng. Ga terug naar subrubriek Wet Werk en Zekerheid. ...

9. Wet Werk en Zekerheid (Factsheets)   11 augustus 2015
1 maart 2018  |  , , ,
Publicatie Belastingdienst Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid zijn de tal van regels veranderd. De Belastingdienst publiceerde een overzicht van alle relevante gegevens (factsheets) ...

10. Wet Werk en Zekerheid (Inleiding)   16 mei 2015
12 juli 2019  |  , , , ,
Inhoud Doelstelling WWZ Samenvatting WWZ Ministerie SZW publiceert factsheets Wet Werk en zekerheid Onderwijs in problemen door WWZ Tuinbouw wil uitzondering op WWZ Ook overheid probeert onder ...

11. Wet Werk en Zekerheid (Ketenbepalingen)   16 mei 2015
6 januari 2020  |  , , , , ,
... (eerst dus 3) heet een tussenpoos. Is de werknemer na een keten van contracten korter dan deze wettelijke tussenpoos uit dienst en krijgt deze opnieuw een tijdelijk contract? Dan wordt dit ...

12. Wet Werk en Zekerheid (Ontslag)   16 mei 2015
18 maart 2021  |  , , ,
... de werkgever bij deze werknemers geen rekening meer te houden met de Ragetlieregel. Aan de Verzamelwet SZW 2016 zijn in december 2015 veranderingen toegevoegd die 1 januari 2016 ingaan. Bepaald is ...

13. Wet Werk en Zekerheid (Oproepcontracten)   18 mei 2015
21 maart 2017  |  , , ,
... min-max contracten of voorovereenkomsten genaamd) worden nog verder aan banden gelegd. In de wet Werk en Zekerheid (WWZ) is verlenging van de loondoorbetalingsverplichting langer dan 6 ...

14. Wet Werk en Zekerheid (Scholingsplicht)   16 mei 2015
9 november 2017  |  , , ,
Inhoud Wettelijke verplichting In mindering op transitievergoeding? Bedrijven investeren meer in ontwikkeling personeel Wettelijke verplichting In de Wet werk en zekerheid is een scholingsplicht ...

15. Wet Werk en Zekerheid (Vergoedingen)   16 mei 2015
22 mei 2017  |  , , , ,
... en arbeidsduur Geen reservering voor toekomstige transitievergoeding Twee nieuwe vergoedingen De Wet werk en zekerheid (WWZ) introduceert twee nieuwe vergoedingen: per 1 januari 2015 de ...

16. Wet Werk en Zekerheid (WWZ)   16 mei 2015
1 oktober 2016  |  , ,
Subrubriek Wet Werk en Zekerheid (WWZ) kent vele aspecten. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen): Wet Werk en Zekerheid (Aanzegtermijn) Wet Werk en Zekerheid ...

17. Wet Werk en Zekerheid / vervaltermijnen WWZ   15 augustus 2018
17 augustus 2018  | 
... 2 maanden na einde arbeidsovereenkomst Opzegging arbeidsovereenkomst wegens strijd met art. 7 Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) Verzoek bij de kantonrechter tot vernietiging van de ...

18. Wet WIA (inleiding)   9 maart 2010
8 maart 2023  |  , , , ,
Inhoud Korte inhoud WIA WIA-beoordeling UWV Vier groepen Burgerlijk Wetboek Kritiek Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) Cijfers Aanvullen loon Verhalen WGA-premie Evaluatie WIA Aanbevelingen ...

19. Wettelijk kader AOW   25 december 2012
3 december 2020  |  , , , , , ,
Inhoud Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd Nederlandse grensoverschrijdende pensioenen nog steeds niet EU-proof Maximale opbouwpercentages Korting AOW-ers van de baan Reparatie AOW-gat ...

20. Wetten   27 februari 2013
9 februari 2020  |  , , ,
Inhoud Wet Arbeid Vreemdelingen Aanpassing Wet arbeid vreemdelingen Aanscherping Wet Arbeid Vreemdelingen Wet Modern Migratiebeleid Werknemers op Nederlands Continentaal Plat Geen ...

21. Wetten   1 januari 2012
15 februari 2018  |  , ,
Inhoud Uitzendbeding Waadi Wettelijke verplichtingen Algehele registratie Uitzendbureaus vervalsen certificaat Veiligheid en gezondheid Europese wetgeving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag ...

22. Wetten (bijstand)   9 maart 2010
24 januari 2024  |  , , , , , , , ,
Inhoud Vele wetten Huisbezoekwet van 4 oktober 2012 Regeldruk Kamer ontziet jongeren in bijstandswet Kabinet stelt plan bij: regels bijstand minder streng Werk en Bijstand 2015 Nieuwe Wmo 2015 ...

23. Wetten en regels   1 juli 2018
15 december 2021  |  , ,
Inhoud Vereenvoudiging jaarrekeningenrecht MKB (vanaf nov. 2015) Wetsvoorstel snellere betaling aan MKB en ZZP Wetsontwerp uiterste betaaltermijn grote ondernemingen 60 dagen Betaaltermijn ...

24. Wetten en wetsvoorstellen   21 maart 2018
5 januari 2019  |  , ,
Inhoud Wet structuur uitvoering werk en inkomen Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten 2014 Juninota Stopzetten WW-uitkering onder voorwaarden mogelijk Wijziging bij uitkering van UWV in het ...

25. Wetten en wetsvoorstellen   10 maart 2018
30 april 2020  |  , ,
Inhoud Wetsvoorstel UBO-register pas na zomer naar Tweede Kamer Kabinet maakt geen keuzes bij invoering ATAD Wetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn Controle op ...


Bekijk items: 1 tot 25 (531 totaal)