Onbelaste Verstrekking


1. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... ander bewijs Extraterritoriale kosten Specifieke deskundigheid Salarisnorm Schoolgelden Overige onbelaste vergoedingen en verstrekkingen Veranderen van werkgever Jurisprudentie Cijfers: aantal ...

2. Abonnement krant   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , ,
... zie Werkkostenregeling, Overige kosten en voordelen in geld of natura onder forfait. NB: De onbelaste vergoeding van het tweede en volgende dagbladabonnement - niet zijnde vakliteratuur - ...

3. Arboconvenant   3 oktober 2009
19 februari 2019  |  , , , ,
... Nieuwe certificatieschema’s voor arbodiensten en asbestbedrijven Arboconvenant belastbaar of onbelaste voorzieningen? Verplichting werkgevers In de afgelopen jaren zijn Arboconvenanten ...

4. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... 80% eindheffing verschuldigd. 3. Thuiswerkkosten Vanaf 1 januari 2022 mag een werkgever een onbelaste vergoeding geven voor thuiswerkkosten. Hiervoor geldt een gerichte vrijstelling van € ...

5. Artiestenregeling   16 februari 2010
22 maart 2018  |  , , ,
... basiskosten van de bruto gage aftrekken. Per optreden mag de opdrachtgever € 163 per artiest als onbelaste vergoeding in aanmerking nemen. Een artiest hoeft dus geen kostenvergoedingsbeschikking ...

6. Boete en sanctie   20 maart 2009
14 juli 2019  |  , , , ,
... Parkeerkosten privéauto: Rijdt de werknemer in zijn eigen auto en krijgt daarvoor de maximale onbelaste vergoeding van € 0,19 per kilometer? Dan moet hij daar alle autokosten van betalen. ...

7. Cafetariasysteem onder werkkostenregeling   12 februari 2011
12 januari 2019  |  , , ,
... De regeling kan een fiscaal voordeel opleveren voor werknemers door brutoloon in te ruilen tegen onbelaste vergoedingen of verstrekkingen. Bekende voorbeelden zijn/waren de aanvulling op het ...

8. Consumpties   20 maart 2009
2 november 2021  |  , , , , , , ,
... blijven volgens deze regeling bij de werknemer onbelast, voorwaarde is dat het totaal van de onbelaste vergoedingen en verstrekkingen niet boven 1,2% van de loonsom uitkomt. Naslag Meer ...

9. Dertiende maand   20 maart 2009
24 oktober 2019  |  , , , , , ,
... Dat laatste houdt in feite in, dat de Belastingdienst praktisch geen probleem zal maken bij een onbelaste vergoeding van maximaal € 2.400 en dat de Belastingdienst bij een hoger bedrag nog ...

10. Diensttijdvrijstelling   20 maart 2009
9 augustus 2020  |  , , , , , ,
... bij andere werkgever telt onder voorwaarden ook voor jubileum IKB behoort wel tot grondslag onbelaste jubileumuitkering Onbelast In de maand van het 25- en 40-jarig jubileum is het ...

11. Doelen   13 maart 2011
5 april 2015
... van het aantal werkdagen per kalenderjaar naar zijn vaste werkplek reist, kan aan hem een vaste onbelaste vergoeding worden betaald alsof hij op alle werkdagen naar deze plaats reist. Voor het ...

12. Fiets   20 maart 2009
30 mei 2023  |  , , , , , , , , ,
... en accessoires: bijtelling, wkr of loon? Is het dragen van een helm op een e-bike verplicht? Onbelaste reiskostenvergoeding leasefiets is vereenvoudigd OV-fiets De OV-fiets een huurfiets ...

13. Fiets   26 november 2010
14 maart 2018  |  , , , ,
... Cafetariaregeling voor fietsen U kunt belast loon nog steeds omzetten in een onbelaste vergoeding of verstrekking voor bijvoorbeeld een fiets. De werkkostenregeling geeft u ...

14. Gebruikelijkheidstoets   10 april 2011
2 september 2020  |  , , , , ,
... bij de Hoge Raad? In bovenstaande rubrieken heeft u kunnen lezen, dat bij het toekennen van een onbelaste vergoeding de Belastinginspecteur de zogenaamde “gebruikelijkheidstoets” hanteert. ...

15. Gerichte vrijgestelde kosten   5 februari 2011
23 september 2020  |  , , , , , , , ,
... zijn vragen gesteld over de mogelijkheden voor een werkgever om binnen de werkkostenregeling een onbelaste vergoeding aan het kind van een werknemer te verstrekken voor de studiekosten van dat ...

16. Handboek Loonheffingen 2015   19 februari 2015
29 april 2017  |  , , ,
... 17.4.2 17-07-2015 Aan het eind van de 1e alinea onder de kop 'Deskundigheidsvereiste' hebben we 'onbelaste vergoeding' vervangen door 'gerichte vrijstelling'. En in de 2e alinea onder de kop ...

17. Handboek Loonheffingen 2016   17 november 2015
29 april 2017  |  , , ,
... 5,40, er staat nu € 5,45. Voldoet de huisvesting op de werkplek niet aan de voorwaarden voor een onbelaste terbeschikkingstelling en gaat het ook niet om een (dienst)woning dan rekent u voor ...

18. Hoofdlijnennotitie woon-werkverkeer   22 juli 2012

In onze paragraaf Overzicht Lente-akkoord en aangenomen wetten kon u al lezen dat de onbelaste reiskostenvergoeding wordt afgeschaft en ook het tot dusverre onbelaste privégebruik van ...

19. Inwoning   20 maart 2009
9 juni 2018  |  , , , ,
Inhoud Huisvesting Onbelaste vergoeding onder voorwaarden Kosten gezinsleden Hotel Maaltijden Dubbele woonkosten Naslag Werkkostenregeling (WKR) Tijdelijke verhuur gedeelte eigen woning onbelast ...

20. Keuze- en budgetmodel   13 maart 2011
18 april 2016  |  , ,
... toegepast, kan de medewerker aparte arbeidsvoorwaarden inzetten om één of meerdere (meestal onbelaste) doelen te “kopen”. Het gaat dan o.a. om bovenwettelijk verlof, vakantietoeslag, ...

21. Kosten   15 maart 2011
29 november 2014  | 
... • onderhoud. Lagere werkgeverslasten Wanneer brutolooncomponenten worden ingeruild voor een onbelaste vergoeding of verstrekking (zoals een fiets), dan wordt in principe ook het premieloon ...

22. Kunduz-akkoord, zelfde waarde als Pensioen-akkoord?   10 mei 2012
, , ,
... reisbewegingen en meerdere mengvormen. 1. Het woon-werkverkeer, waarbij de werkgever een onbelaste vergoeding van € 0,19 per kilometer mag verstrekken, ongeacht de wijze van vervoer. ...

23. Lagere werkgeverslasten   14 maart 2011
15 juli 2014  | 
Wanneer brutolooncomponenten worden ingeruild voor een onbelaste vergoeding of verstrekking (zoals een fiets), dan wordt in principe ook het premieloon voor de heffingen verlaagd. Dat leidt tot ...

24. Maaltijden   20 maart 2009
17 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... van meer dan 26 weken; 6 of meer aaneensluitende weken wegens verlof en/of ziekte. Normbedragen onbelaste vergoedingen Voor de onbelaste vergoeding voor meer dan bijkomstig zakelijke maaltijden ...

25. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... de onderneming hebben besteed. Werkkostenregeling: De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig voor het hele jaar 2020 verhoogd van 1,7% naar 3% ...


Bekijk items: 1 tot 25 (75 totaal)