Boete    Deelauto 


Carpoolen

Datum laatste wijziging: 22 januari 2020  |  Trefwoorden: Carpool, Lease-auto, Leaseauto, Vergoeding

Inhoud

  1. Carpoolregeling afgeschaft
  2. Carpoolen op basis van een meerij-regeling van de werkgever
  3. Carpoolen op basis van alleen afspraken tussen werknemers onderling
  4. Leaseauto
  5. Naslag
  6. Reiskostenvergoeding ook bij carpoolen onbelast

Carpoolregeling afgeschaft

De carpoolregeling is met ingang van 1 januari 2004 afgeschaft. In het kader van de nieuwe regeling woon-werkverkeer behoudt de werknemer, die in zijn auto een of meer werknemers meeneemt naar de arbeidsplaats, de maximale onbelaste vergoeding van € 0,19 per gereden kilometer geldt.

Carpoolen op basis van een meerij-regeling van de werkgever

Als de werkgever het carpoolen organiseert en regelt dat een werknemer een of meer collega's ophaalt, moet de werknemer misschien omrijden. Deze werknemer mag ook voor de omrij-kilometers de onbelaste vergoeding ontvangen van maximaal € 0,19 per kilometer. Voor de collega's die meerijden, is er sprake van vervoer vanwege de werkgever. De collega's mogen daarom geen onbelaste vergoeding ontvangen.

Carpoolen op basis van alleen afspraken tussen werknemers onderling

Als de werknemer zélf besluit om een of meer collega's mee te nemen, mag de werkgever ook aan die collega('s) een onbelaste vergoeding betalen van maximaal € 0,19 per kilometer. Maar aan de werknemer die rijdt, mag nu geen onbelaste vergoeding worden betaald voor eventuele omrij-kilometers, omdat deze kilometers een privékarakter hebben. Als de meerijders op grond van de onderlinge afspraak (een deel van) hun vergoeding aan de chauffeur geven (de meerijder heeft immers tijdens het meerijden geen reiskosten) heeft dat geen fiscale gevolgen.
Leaseauto

Een werknemer die met een auto van de zaak zakelijke kilometers aflegt, komt voor deze kilometers niet in aanmerking voor de belastingvrije kilometervergoeding. Voor deze kilometers is in feite sprake van vervoer vanwege de werkgever. Als hij echter besluit ook andere collega's in de auto van de zaak mee te nemen, komen zijn collega's in aanmerking voor de belastingvrije kilometervergoeding. Dat geldt niet als de werkgever organiseert dat die werknemers meereizen, dan is ook voor hen sprake van vervoer vanwege de werkgever.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Reiskostenvergoeding ook bij carpoolen onbelast

Hof Den Bosch oordeelt dat voor het verstrekken van een onbelaste reiskostenvergoeding niet van belang is of een belastingplichtige met zijn privéauto reist. Volgens het hof blijkt uit de tekst van art. 15b Wet LB namelijk dat onder het begrip ‘ander vervoer per auto' elk vervoer dat per auto plaatsvindt, moet worden verstaan. De door de inspecteur voorgestane beperkte uitleg is volgens het hof niet uit de wettekst af te leiden. Het hof vermindert de naheffingsaanslag, lees de jurisprudentie van 13 maart 2015.

Ga terug naar rubriek Vervoer.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Boete    Deelauto