Wachtdienstregeling (auto voor)    Motorfiets 


Mobiliteitsbudget

Datum laatste wijziging: 11 november 2020  |  Trefwoorden: Mobiliteitsbudget, Vervoermiddel, Ketenmobiliteit

Inhoud

 1. Elke dag keuze vervoermiddel
 2. Ketenmobiliteit
 3. Uitvoering mobiliteitsbudget
 4. Fiscaal voordeel
 5. Kilometer sparen
 6. Uitbesteden administratie
 7. Platform Slim Reizen Slim Werken
 8. Ben jij wild van de spits
 9. Cijfers mobiliteitsbudget
 10. Naslag
 11. Meer keuzevrijheid in mobiliteit
 12. Mobiliteitsbudget voor Haagse ambtenaren
 13. Nationaal Zakenauto Onderzoek 2016
 14. Auto van de zaak verdwijnt en maakt plaats voor mobiliteitsbudget
 15. Voor grootzakelijke bedrijven
 16. Geef werknemers meer vrijheid in keuze vervoermiddel
 17. Kerncijfers mobiliteit 2020

Elke dag keuze vervoermiddel

Met het mobiliteitsbudget kunnen werknemers zelf kiezen met welk vervoermiddel zij zakelijk reizen, zodat zij elke dag het optimale vervoermiddel kunnen kiezen om de files¹ en drukte in het openbaar vervoer te omzeilen. Niet gemaakte kosten mag een werknemer in eigen zak steken.
¹ De Nederlandse automobilist zit volgens Urban Mobility Scorecard Annual Report per jaar gemiddeld 41 uur in de file, de Belgen zelfs 51 uur. Maar dat is weinig vergeleken met Washington DC waar men 82 uur in de file zit.

In plaats van de standaard leaseauto werken o.m. bedrijven in de ICT-sector en verzekeringen steeds vaker met een 'mobiliteitsbudget' voor werknemers. Een mobiliteitsbudget is een jaarlijks budget, dat qua volume vergelijkbaar is met de werkgeverskosten van een leaseauto. De achterliggende gedachte is dat de steeds langere reistijden een negatieve invloed hebben op de werknemerstevredenheid, een mobiliteitsbudget kan hier in positieve zin aan bijdragen.

Ketenmobiliteit

Een mogelijkheid reistijden te korten is de ketenmobiliteit. Bij een ketenverplaatsing verplaatst iemand zich met verschillende soorten vervoer. Bijvoorbeeld met de auto plus het openbaar vervoer. Ketenmobiliteit combineert dan de pluspunten van de auto (individuele vrijheid, fijnmazige ontsluiting) met de sterke kanten van het openbaar vervoer (snelle penetratie van steden, geen parkeerproblemen). Wanneer werpt ketenmobiliteit vruchten af? Alleen als de kwaliteit van een ketenverplaatsing kan concurreren met de kwaliteit van een autoverplaatsing. Het gaat daarbij niet alleen om harde kwaliteit zoals reistijd en kosten, maar juist ook om zachte kwaliteit gebruiksgemak en veiligheid.

Uitvoering mobiliteitsbudget

Bij een vervoer- of mobiliteitsbudget krijgt de werknemer een maandelijks of jaarlijks vast bedrag ter beschikking, waaruit hij alle mobiliteitskosten betaalt, zoals leasekosten, kosten openbaar vervoer en kilometerheffing.
Om zoveel mogelijk werkgevers en werknemers te bewegen slimmer te werken en te reizen, richt het platform zich een aantal thema's:
 • ICT/ werkplek: techniek en huisvesting maken het mogelijk flexibel te werken waar men wil;
 • HRM/ Cultuur: slim werken en reizen maken integraal onderdeel uit van het arbeidsproces;
 • Mobiliteit: flexibel aanbod van mobiliteitsdiensten dat de werknemer prikkelt slimme keuzes te maken en reisgedrag te veranderen;
 • Communicatie: communicatiemiddelen inzetten om de massa te bereiken en in beweging te brengen (portal, ambassadeurs, campagnes enz). (Bron: Platform Slim Werken Slim Reizen)
Ook een virtueel bedrag is mogelijk. Bij een virtueel budget beheert de werkgever het geld en kan de werknemer binnen de geldende regelingen het budget naar eigen inzicht aanwenden en declaraties* indienen tot de vastgestelde som. De organisatie betaalt de feitelijke facturen en de organisatie of een derde partij (bijv. de leasemaatschappij) houdt het budget van de werknemer bij.

* Declaratie: een overzicht van gemaakte kosten (meestal met bonnen e.d.) die de werkgever geacht wordt te vergoeden.

Fiscaal voordeel

Het komt steeds vaker voor dat werkgevers een werknemer niet alleen een auto ter beschikking stellen, maar bijvoorbeeld ook een mobiliteitskaart. De werknemer kan dan kiezen welk vervoermiddel hij neemt voor zijn reis. Gebruikt de werknemer het openbaar vervoer voor zijn zakelijke reizen, dan heeft dat geen invloed op de hoogte van de bijtelling privégebruik auto. Pas bij excessief privégebruik van de auto is de bijtelling meer dan 35% (bij auto’s van vijftien jaar en ouder), 25%, 20% (bij zuinige auto’s), 14% (bij zeer zuinige auto’s) of 0% (bij auto’s zonder CO2-uitstoot).

Kilometer sparen

Het project is een initiatief van VNO-NCW West en stadsgewest Haaglanden. Kilometer sparen stimuleert de werknemer de spits te mijden. Hij krijgt aan het begin van het jaar een virtueel tegoed. Telkens als hij tijdens spitsuren de auto pakt om zich van woon- naar werkadres te verplaatsen of omgekeerd, wordt een bedrag van het tegoed afgeschreven. Registratie vindt automatisch plaats via een speciaal ontworpen apparaat in de auto, dat ook verkeersinformatie en routeadviezen geeft. Aan het einde van het jaar vindt de afrekening plaats. Heeft de werknemer veel in de spits gereden, dan zal hij moeten bijbetalen. Wie weinig in de spits rijdt, ontvangt het resterende tegoed in klinkende munt. Op dit moment onderhandelt het georganiseerde bedrijfsleven met het Ministerie van Financiën over een belastingvrije uitbetaling

Uitbesteden administratie

Het beheren van bonnen en declaraties voor zakelijke reizen kunnen worden uitbesteed aan een payrollbedrijf. 

Platform Slim Reizen Slim Werken

Eind 2012 zijn er één miljoen medewerkers die slim kunnen werken en reizen. Dat is de ambitie van vijftig Nederlandse CEO's (de B50) en het Platform Slim Werken Slim Reizen, ook wel 'Slim reisbudget'. Door Slim werken en reizen is het volgens hen mogelijk de bereikbaarheid van Nederland te verbeteren.
De partijen verenigd in het Platform willen een massale beweging van werkgevers en werknemers op gang brengen die slim werken en slim reizen. Het eerste mikpunt daarbij is dat eind 2012 een miljoen werknemers slim kunnen werken en reizen. Dat betekent dat zij ervoor kunnen kiezen 1 of meer dagen per week niet naar het werk te reizen.

Ben jij wild van de spits?

Wild! van de spits is een project waarbij regelmatige spitsrijders worden beloond voor het mijden van de spits. Wild! van de spits is gericht op de razend drukke regio Rotterdam: als je er woont en/of werkt en regelmatig op de A20, A16 of de Algerabrug rijdt, kan je meedoen en met het mijden van de spits geld verdienen. Woon en/of werk je niet in Rotterdam, maar rijd je tijdens de spits wel door de regio? Ook dán kan je meedoen.

Cijfers mobiliteitsbudget

Circa 5% (2014) van de werknemers in Nederland beschikt over een mobiliteitsbudget, wat het budget inhoudt is variabel.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Meer keuzevrijheid in mobiliteit

Slimmer en schoner reizen: een belangrijk speerpunt voor de ANWB (2015), ook waar het gaat om de eigen medewerkers. Samen met Reisbalans is een pilot opgezet onder ruim 100 medewerkers, gericht op meer keuzevrijheid in vervoermiddelen en een duurzamer mobiliteitsbeleid.

Mobiliteitsbudget voor Haagse ambtenaren

9 cent per kilometer voor iedereen. Ongeacht hoe je reist met een maximum van 30 kilometer enkele reis. Sinds een half jaar (2015) is de gemeente Den Haag gestart met een mobiliteitsbudget voor haar medewerkers.

Binnen het systeem vindt de bepaling van de woon-werkafstand plaats via Routenet. Dit is met het nieuwe systeem ingesteld als de nieuwe maatstaf om de afstand eenduidig en gelijk voor iedereen te bepalen.

Nationaal Zakenauto Onderzoek 2016

Conclusies uit dit jaarlijkse onderzoek zijn onder meer:
 • Zakelijke rijders blijven hechten aan een lage bijtelling.
 • Werkgevers bieden steeds vaker een mobiliteitsbudget.
 • Jonge medewerkers zijn bereid vaker de auto te delen mits daar wat tegenover staat, bij voorkeur flexibele werktijden. (Bron: TQL e.a.)

Auto van de zaak verdwijnt en maakt plaats voor mobiliteitsbudget

De auto van de zaak als secundaire arbeidsvoorwaarde is op zijn retour en maakt plaats voor een mobiliteitsbudget. Dat blijkt uit cijfers van brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging.

Redenen van de terugloop zijn:
 • Strengere bijtelling vanaf 2016.
 • Leasecontracten komen door de nieuwe Europese IFRS-boekhoudregels per 2019 als schuld op de balans.
 • Veel werkgevers vinden de leaseauto niet meer passen bij modern werkgeverschap.
 • Bijtelling voor alle leaseauto’s wordt vanaf 2017 verhoogd naar 22 procent.
 • Vanaf volgend jaar krijgen alleen volledig elektrische auto’s nog een extra stimulans door een lage bijtelling van 4 procent. (Bron: Oversalaris, 2 dec, 2016)

Voor grootzakelijke bedrijven

De NS-Business Card is 1 kaart voor al het OV, Greenwheels, OV-fiets en nog veel meer. NS Zakelijk is uw mobiliteitspartner waarmee u het zakelijk reizen tegen de laagste kosten en op de meest eenvoudige en duurzame wijze regelt. NS Zakelijk adviseert en biedt maatwerk met de NS-Business Card.

De NS-Business Card biedt gemak. Uw medewerkers kunnen kiezen met welke vervoermiddelen ze reizen. Reizen ze de ene keer met het openbaar vervoer (trein, bus, tram, metro), een andere keer gebruiken ze aanvullende deur-tot-deurdiensten.

Voor de werkgever Voor de werknemer
Kostenbesparing door lage reiskosten en eenvoudige administratie Gemak, 1 kaart voor het gehele OV in Nederland zonder declaraties
Reizen per trein draagt bij aan een duurzame bedrijfsvoering Reistijd wordt werktijd
Aantrekkelijke werkgever door betere arbeidsvoorwaarden Keuze uit verschillende vervoermiddelen

(Bron: NS, feb. 2017)

Geef werknemers meer vrijheid in keuze vervoermiddel

Organisaties moeten beter nadenken over mobiliteit. Alleen door iedere dag een gedegen afweging te maken in de keuze voor (deel)auto, openbaar vervoer of fiets, is het mogelijk het woon-werkverkeer in de toekomst volledig duurzaam te maken.
KPMG heeft op basis van de door haar ontwikkelde True Value-methodiek berekend wat de maatschappelijke kosten zijn van de diverse vormen van woon-werkverkeer. Daaruit blijkt dat de verschillen in de maatschappelijke lasten die het woon-werkverkeer veroorzaakt groot zijn. Reden om daar eens goed naar te kijken en met oplossingen te komen. (Bron: KPMG, juni 2017)

Kerncijfers mobiliteit 2020

In 2019 ontwikkelde de mobiliteit in Nederland zich nog grotendeels in lijn met de langjarige trends vanaf 2010. Maar vanaf 2020 zal de invloed van de coronacrisis zich laten voelen. Met name het gebruik van het openbaar vervoer groeide in 2019 veel sterker dan de jaren ervoor, terwijl het ov-gebruik in de periode 2020-2025 veel invloed van de coronacrisis zal ondervinden. In 2019 nam het reistijdverlies op het hoofdwegennet sterker toe dan de verkeersomvang. Na de dip in 2020 zal het wegverkeer de komende 4 jaar weer groeien. Het reistijdverlies zal niet toenemen, of minder dan gebruikelijk. Dit blijkt uit het rapport Kerncijfers Mobiliteit 2020 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). (Bron: Panteia, 19 okt. 2020)

Ga terug naar rubriek
Vervoer.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wachtdienstregeling (auto voor)    Motorfiets