Motorfiets    Parkeren (fiscaal) 


Oldtimer

Datum laatste wijziging: 19 november 2020  |  Trefwoorden: Oldtimer (auto), Bijtelling, Cataloguswaarde, Motorrijtuigenbelasting, BTW

Inhoud

 1. Bijtelling
 2. Motorrijtuigenbelasting
 3. Youngtimer
 4. BTW-correctie
 5. Compromis over oldtimerbelasting
 6. Vrijstelling oldtimers in MRB
 7. Export oldtimers enorm gestegen
 8. Antwoord op vragen over oldtimermaatregel
 9. Kabinet vergaloppeert zich flink met oldtimerregeling
 10. Wiebes niet van plan oldtimerregeling aan te passen
 11. Naslag
 12. Eerste twee oldtimer-rechtszaken gaan verloren
 13. Minder oude auto’s na aanpassing wegenbelasting
 14. Jurisprudentie n.a.v. vervallen oldtimervrijstelling
 15. Aantal oldtimers met een kwart toegenomen sinds 2014
 16. Roettaks gaat per 1 januari 2020 in
 17. Roettaks oorzaak verkoop oude dieselauto's
 18. Auto’s van minimaal 50 jaar vrijgesteld van APK

Bijtelling

De waarde van de auto is mede afhankelijk van de leeftijd van de auto. Hier wordt vanaf 2012 een onderscheid gemaakt tussen:

 • auto's jonger dan 30 jaar: er moet worden uitgegaan van de cataloguswaarde;
 • auto's ouder dan 30 jaar, inclusief de 'oldtimers': in dit geval moet men uitgegaan van de waarde in het economische verkeer: de veilingwaarde of bijvoorbeeld de verzekerde waarde van de auto, actuele kilometerprijzen of leaseprijzen.

Het percentage van de bijtel­ling voor alle auto’s van vijftien jaar en ouder is 35% (over de dagwaarde).

NB: De bijtelling wordt in subrubriek Bijtelling auto ouder dan 15 jaar (tabellen) genoemd.

Motorrijtuigenbelasting

De vrijstelling motorrijtuigenbelasting (MRB) voor voertuigen ouder dan 25 jaar is per 31 december 2011 bevroren. Voertuigen die op die datum 25 jaar of ouder waren (bouwjaar voor 1987), blijven onder de vrijstelling vallen. Er komen dus geen nieuwe oldtimers meer bij. Het vervallen van de vrijstelling werkt door naar de provinciale opcenten.

Youngtimer

Auto's ouder dan 15 jaar, maar nog geen 25 jaar, noemt men youngtimers.

BTW-correctie

De BTW verschuldigd bij aanschaf van een oldtimer dan wel youngtimer is te lezen in Belasting Toegevoegde Waarde (BTW).

Compromis over oldtimerbelasting

Staatssecretaris Weekers heeft in overleg met de vertegenwoordigers van de oldtimerbranche een alternatief gevonden voor de oldtimerbelasting. De vrijstelling van MRB gaat vanaf in 2014 gelden voor alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Ook komt er een overgangsregeling voor benzineauto's van een leeftijd tussen de 26 en 40 jaar.

Ook komt er een overgangsregeling voor benzineauto’s, motorfietsen, bussen en vrachtauto’s die op 1 januari 2014 ouder zijn dan 26 jaar maar nog geen 40 jaar zijn. Deze voertuigen komen in aanmerking voor een kwarttarief in de MRB met een maximum van € 120 per jaar mits er in de maanden december, januari en februari niet van de openbare weg gebruik wordt gemaakt. (Bron: Taxence, 25 apr. 2013)

Vrijstelling oldtimers in MRB

Vanaf 1 januari 2014 zijn alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (MRB). Daarnaast komt er een overgangsregeling voor personen- en bestelauto’s rijdend op benzine, alsmede motorrijwielen, bussen en vrachtauto’s, die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn maar nog geen 40 jaar. Personen- en bestelauto’s niet rijdend op benzine zoals bijvoorbeeld diesel- en LPG-auto’s komen niet in aanmerking voor de overgangsregeling. De beperking van ‘uitsluitend op benzine rijden’ geldt niet voor vrachtauto en autobus.

Motorrijtuigen die onder de overgangsregeling vallen, komen in aanmerking voor een kwarttarief. Het kwarttarief geldt voor een heel kalenderjaar met een maximum van € 120. Voorwaarde is wel dat er in de maanden januari, februari en december geen gebruik wordt gemaakt van de openbare weg. Als de overgangsregeling wordt toegepast voor een voertuig en er toch mee wordt gereden of als het voertuig toch wordt geparkeerd op de openbare weg in januari, februari en december is de houder van het voertuig alsnog de normale MRB verschuldigd voor het gehele kalenderjaar plus een forse verzuimboete.

De houder van het voertuig kan jaarlijks kiezen voor de toepassing van de overgangsregeling voor het komend kalenderjaar. De aanvraag en de betaling moeten gedaan zijn vóór 1 januari.

De overgangsregeling treedt al op 1 januari 2014 in werking. Om in 2014 gebruik te kunnen maken van deze regeling ontvangt de houder van het voertuig daarom eind 2013/begin 2014 een brief en krijgt hij tot 1 maart 2014 de tijd om een keuze te maken en te betalen. Ook mag er in de maanden januari en februari 2014 gewoon gebruik van de openbare weg worden gemaakt.

NB: De Belastingdienst laat weten dat de datum waarop de motorrijtuigenbelasting van een oldtimer betaald moet zijn 1 mei 2014 is en niet 19 april 2014 zoals eerder in een brief werd gecommuniceerd.

Lees ook het artikel 'Wat is de overheid van plan met de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (mrb) voor oldtimers?'

Export oldtimers enorm gestegen

De export van oldtimers is in 2013 fors toegenomen. De uitvoer van personenauto’s van 25 jaar en ouder steeg van 6182 naar 14.115 wagens, een groei van wel 128 procent. Dat meldde VWE voertuiginformatie en -documentatie.

Deze exporthausse komt vooral door aanpassingen in de fiscale regelingen voor oldtimers. Voor veel van deze auto's moet sinds het begin van dit jaar wegenbelasting worden betaald. Veel oldtimerbezitters wilden daardoor van hun auto af, liet VWE al eerder weten. (Bron: De Ondernemer, 10 jan. 2014)

Antwoord op vragen over oldtimermaatregel

In antwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Omtzigt en De Rouwe over de oldtimermaatregel heeft de Staatssecretaris van Financiën medegedeeld dat de zeer korte implementatietijd van de oldtimermaatregel er toe heeft geleid dat de uitvoering door de Belastingdienst en de voorlichting aan de belastingplichtigen onder druk zijn komen te staan. Zo kon de maatregel niet voor 1 januari 2014 in de systemen van de Belastingdienst worden verwerkt en konden ook acceptgiro's niet onmiddellijk vanaf 1 januari 2014 worden verstuurd. In het weekend van 23 en 24 maart 2014 is de automatiseringsrelease met daarin de eerste functionaliteit voor de oldtimerregeling, succesvol geïmplementeerd. Deze functionaliteit betreft het kunnen verzenden van de uitnodigingen voor deelname aan de oldtimersovergangsregeling voor personenauto's. De oldtimersmaatregel is voor alle soorten motorrijtuigen in werking getreden op 1 januari 2014. De oldtimersovergangsmaatregel geldt alleen voor personen- en bestelauto's op benzine, motorrijwielen, bussen en vrachtauto's. Personen- en bestelauto's op diesel* en LPG alsmede campers komen niet in aanmerking voor de overgangsregeling. Belastingplichtigen die niet in aanmerking komen voor de overgangsregeling worden met terugwerkende kracht voor het volledige tarief in de reguliere heffing betrokken vanaf het eerste tijdvak in 2014. (Bron: VN-Vandaag, 16 jul. 2014)

* Uit jurisprudentie blijkt dat - volgens de rechter - hierdoor dieselrijders niet worden gediscrimineerd.

Kabinet vergaloppeert zich flink met oldtimerregeling

Een flinke tegenvaller voor kabinet: de oldtimerregeling levert veel minder op dan was voorzien. En dat is niet de eerste keer dat het kabinet belastingeffecten uit de duim zuigt, meent CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. "Ze zitten er zowel bij de accijnzen als bij de oldtimerregeling een factor drie tot vier naast."

Van de 120 miljoen euro die de regeling zou moeten opleveren, komt dit jaar slechts 35 miljoen euro binnen. Minder dan een derde van de oorspronkelijk begrote 140 miljoen euro, blijkt uit onderzoek van Stichting Autobelangen. Dat kán geen verrassing zijn, zegt Omtzigt. "Dat roepen we in de Kamer van tevoren: als je dit doet, weet je dat mensen die zomaar drieduizend euro per jaar moeten betalen terwijl ze nog geen duizend kilometer per jaar rijden hun auto gaan schorsen, want dan wordt je hobby onbetaalbaar. En daar is niet naar geluisterd." (Bron: BNR, 1 sept. 2014)

Wiebes niet van plan oldtimerregeling aan te passen

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer (14 okt. 2014) gezegd dat hij niet van plan is om de huidige oldtimerregeling aan te passen. Verdere lovende woorden over deze rijdende monumenten. De Staatssecretaris wijst in dit verband op naar de overgangsregeling die geldt voor personen- en bestelauto’s rijdend op benzine, motorfietsen, bussen en vrachtauto’s die op 1 januari 2014 ouder zijn dan 26 jaar maar nog geen 40 jaar zijn, zie boven.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Eerste twee oldtimer-rechtszaken gaan verloren

Slecht nieuws voor oldtimerbezitters. De eerste twee van de in totaal vijf rechtszaken die Stichting Autobelangen en Vrijstellingoldtimer.nl hadden aangespannen tegen de staat vanwege de gewijzigde mrb-regelgeving, zijn verloren gegaan.

Dat meldt Wouter van Embden van Stichting Autobelangen. In februari kondigde hij de vijf rechtszaken aan, de rechter heeft inmiddels in twee gevallen uitspraak gedaan die negatief uitvalt voor de betrokken groep oldtimerbezitters. De verloren zaken betreffen oldtimers die de groepen vertegenwoordigen van oldtimers op benzine van ouder dan 1987 en dieselauto’s van 1987. (Bron: Autoweek, 13 apr. 2015)

Minder oude auto’s na aanpassing wegenbelasting

Het Nederlandse autopark telt begin 2015 bijna 300 duizend personenauto’s van 25 jaar of ouder, 14 duizend minder dan een jaar eerder. Vooral het aantal diesel- en lpg-auto’s van 25 tot 40 jaar oud is afgenomen. Het aantal oldtimers dat minstens 40 jaar geleden voor het eerst op de weg verscheen neemt nog steeds toe.

Het aantal oude auto’s neemt voor het tweede jaar op rij af. Begin 2015 zijn er bijna 14 duizend auto’s van 25 jaar of ouder minder dan een jaar eerder. Tot begin 2013 steeg het aantal oude auto’s nog. De daling van het aantal personenauto’s van 25 jaar of ouder heeft vooral te maken met het aanscherpen van de regels voor de wegenbelasting vanaf begin 2012. Tot 2012 waren auto’s van 25 jaar of ouder volledig vrijgesteld van wegenbelasting. Vanaf 1 januari 2014 zijn alleen oldtimers van 40 jaar of ouder volledig wegenbelastingvrij. (Bron: CBS, 30 jul. 2015)
Jurisprudentie n.a.v. vervallen oldtimervrijstelling

Mevrouw X voert EU-regels en ander internationale rechtsregels aan en ook dat door het vervallen van de belastingvrijstelling haar oldtimer minder waard is geworden. Hof Den Haag en later de Hoge Raad zijn niet onder de indruk, zie de jurisprudentie (23 dec. 2016).

Aantal oldtimers met een kwart toegenomen sinds 2014

Nederland telde op 1 januari 2018 ongeveer 141 duizend klassieke personenauto’s van 40 jaar of ouder. In 2014 waren dat er nog ongeveer 115 duizend. Niet al deze auto’s mogen de weg op. Zo is 1 op de 4 oldtimers begin 2018 geschorst.

Tot 1 januari 2014 waren auto’s van 25 jaar of ouder volledig vrijgesteld van wegenbelasting. Vanaf dat moment is de wetgeving omtrent oude auto’s aangepast waardoor alleen oldtimers van 40 jaar en ouder vrijgesteld zijn van wegenbelasting. Wel kan er gebruik gemaakt worden van een overgangsregeling. Begin 2018 konden 81 duizend auto’s gebruik maken van deze overgangsregeling.

Met 18,7 duizend stuks was Volkswagen begin 2018 het meest voorkomende oldtimermerk in Nederland. Ruim 13 procent van alle oldtimers is een Volkswagen. Mercedes en Citroën volgen met respectievelijk 11,6 duizend en 9,4 duizend oldtimers. (Bron: CBS, 20 mrt. 2018)

Roettaks gaat per 1 januari 2020 in

Eigenaren van een personenauto of bestelauto met een dieselmotor zónder af-fabriek roetfilter en een fijnstofuitstoot van meer dan 5 milligram per kilometer krijgen volgend jaar te maken met een verhoogde motorrijtuigenbelasting. Per 1 januari 2020 voert de Rijksoverheid de 'fijnstoftoeslag mrb' in, beter bekend als roettaks.

De toeslag bedraagt vijftien procent van het normale mrb-tarief. Voor een doorsnee dieselauto met een leeggewicht tussen de 1350 en 1450 kilo komt dat op jaarbasis neer op een verhoging van de wegenbelasting met 225 euro. (Bron: ANWB, 26 nov. 2019)

Roettaks oorzaak verkoop oude dieselauto's

Veel automobilisten verkochten hun oude diesel, net voordat ze in 2020 de nieuwe roettaks moesten gaan betalen. Dat blijkt uit cijfers van de RijksDienst (voor het) Wegverkeer (RDW). Begin november kregen de automobilisten voor wie de fijnstofheffing geldt, een brief thuis. Die maanden steeg het aantal overschrijvingen volgens de RDW.

De meeste dieselauto's staan opgeslagen bij garagehouders. Later worden ze verkocht, gesloopt of geëxporteerd. (Bron: RDW, 7 feb. 2020)

Auto’s van minimaal 50 jaar vrijgesteld van APK

Ruim vijf jaar nadat de discussie startte, heeft de Eerste Kamer een wetwijziging voor de APK van auto’s met een leeftijd van 50 jaar en ouder goedgekeurd. De verplichte keuring komt voor modellen van minimaal een halve eeuw te vervallen. (Bron: Auto-visie, 28 mei 2020)

Ga terug naar rubriek Vervoer.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Motorfiets    Parkeren (fiscaal)