Auto van de zaak

Datum laatste wijziging: 31 augustus 2021  |  Trefwoorden: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoud

 1. Wanneer is een auto ter beschikking gesteld?
 2. Per 2019 22% bijtelling bij privégebruik auto van de zaak
 3. Dieselgate
 4. Mannending
 5. Ter beschikking stellen auto zonder controle is vragen om problemen
 6. Drie auto's van de zaak ter beschikking en dan 3x bijtelling privé-gebruik?
 7. Bijtelling privégebruik auto geen schending mensenrechten
 8. Steeds meer zakelijke rijders in 15 jaar oude auto
 9. Zelf opgelegd rijverbod auto van de zaak wassen neus
 10. Auto’s van werknemers tracken
 11. Zieke werknemer moet auto van de zaak inleveren
 12. Pogingen onder beschikkingstelling auto uit te komen
 13. Bijtelling bij meerdere auto's per jaar
 14. Bijtelling vanaf 2020
 15. Bijtelling vanaf 2021 bij meer dan 1 auto van de zaak
 16. Beeindiging van overeenkomst van leaseauto
 17. Aanpassing bijtelling toch pas vanaf 2022
 18. Effecten van corona op de leaseauto
 19. Werknemer heeft geen recht op financiële vergoeding als hij na zes maanden ziekte zijn leaseauto moet inleveren
NB: Zie desgewenst ook de subrubriek Lease-auto.

Wanneer is een auto ter beschikking gesteld?

De Belastingdienst stelt dat een auto van de zaak een auto is, die de werkgever ter beschikking heeft gesteld aan een werknemer. Dit is een vrij ruim begrip, dat van toepassing is op verschillende situaties:
 • De werkgever vergoedt alle kosten van de eigen auto van de werknemer.
 • De werknemer gebruikt een auto die eigendom is van de zaak of geleased is voor zowel zakelijk als privégebruik, waarbij de werkgever alle kosten vergoedt.
 • De werknemer kan de auto van de zaak gebruiken wanneer hij wil.
 • De werknemer huurt of least zelf een auto, waarvoor de werkgever de kosten vergoedt.
 • De werkgever heeft met de medewerker afgesproken dat hij de auto alleen zakelijk mag gebruiken. De medewerker moet de waarde van het privégebruik meetellen voor de loonbelasting, de zogeheten bijtelling voor de auto van de zaak.
Een auto van de zaak is ook de “tweedehands auto” die al jaren in het bezit is van de werkgever, die deze beschikbaar stelt aan een personeelslid.

Daar waar gesproken wordt over een leaseauto, wordt in feite bedoeld een “auto van de zaak”, die door de werkgever via een leasecontract is afgenomen.

Per 2019 22% bijtelling bij privégebruik auto van de zaak

Het wetsvoorstel stelt om in 2019 nog maar twee bijtellingstarieven te hanteren voor privégebruik van de auto van de zaak. De meeste auto’s vallen dan onder het 22%-tarief. Voor privégebruik van volledig elektrische auto’s wordt de bijtelling 4%. Deze lage bijtelling geldt over de eerste € 50.000 van de aanschafwaarde. De aanpassing van de bijtellingstarieven gebeurt stapsgewijs:De nieuwe bijtellingspercentages gaan niet gelden voor lopende contracten. Daarvoor blijven de regels van kracht die van toepassing waren op het moment dat het contract werd afgesloten. U krijgt dus alleen met deze nieuwe bijtellingscategorieën te maken wanneer u vanaf 2017 een nieuw (lease)contract afsluit.

Categorie verlaagde bijtelling vanaf 2020

Voor alle auto’s van de zaak geldt er vanaf 2020 een algemene bijtelling van 22%. Uitzondering hierop is verlaagde bijtelling voor volledig elektrische auto’s. Die bedraagt 4% tot een maximum bedrag van 50.000 euro van de catalogusprijs. Voor het bedrag erboven geldt het algemene bijtellingspercentage van 22%. Uitzondering hierop zijn auto’s die op waterstof rijden.

Voor 2020 stond ook de 4% bijtelling gepland. Echter in het klimaatakkoord van eind juni is dit plan gewijzigd en loopt het bijtellingspercentage voor volledig elektrische auto’s de komende jaren op, tot 22% in 2026. Ook het maximum bedrag waarover de verlaagde bijtelling geldt wordt naar beneden bijgesteld en geldt vanaf 2020 ook voor auto’s die op waterstof rijden. Deze plannen zijn nog niet definitief.

Plannen klimaatakkoord verlaagde bijtelling volledig elektrische auto’s

Voor elektrische auto's met een hogere cataloguswaarde geldt voor de meerwaarde 22% bijtelling
Bijtelling 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volledig elektrisch 4% 8% 12% 16% 16% 16% 17% 22%
Max. catalogusprijs 50.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Dieselgate

Na USA is ook in Nederland onrust ontstaan over het sjoemelen met software die zorgt dat CO2-uitstoot van dieselauto's in een testsituatie lager uitkomt dan in de praktijk. In Nederland is het TNO die deze proeven al jaren neemt, het verschil in de metingen geldt volgens niet alleen voor Volkswagen, welke dat zijn, werd door TNO niet bekend gemaakt. Anderen noemen Audi, SEAT en Škoda.

Gevreesd wordt voor megaclaims in USA. Juridische experts stellen daar tegenover dat een wet (Clean Air Act) uit 1970 destijds een uitzondering heeft gemaakt voor strafrechtelijke vervolging van autobedrijven. Met andere woorden: sjoemelen met milieutests is door hen juridisch toegestaan.

Wat de gevolgen - in het bijzonder voor de werkgelegenheid - in Nederland zijn, is eind september 2015 onduidelijk. Op dit moment schort Volkswagenimporteur Pon in Nederland (Leusden) de verkoop van auto’s op die zijn uitgerust met een dieselmotor waarmee is gesjoemeld, eerder verkochte auto's worden opgeroepen voor reparatie.

Desgevraagd deelde Minister Dijsselbloem mee dat leaserijders gerust kunnen zijn, de Belastingdienst gaat geen extra belasting heffen voor diesels van Volkswagen waar mee gesjoemeld is.

Mannending

Wat is een 'Mannending'? Dat is een auto van de zaak. In Nederland reden in 2014 ruim een half miljoen ‘auto’s van de zaak’ rond. In veruit de meeste gevallen zit achter het stuur een man. De meest voorkomende leeftijdsgroep is die van 40 tot 50 jaar. Van de 7,7 miljoen werknemersbanen was aan 7 procent een auto van de zaak gekoppeld. Dat komt neer op 1 op de 14, aldus het CBS.

Ter beschikking stellen auto zonder controle is vragen om problemen

Een zorginstelling stelt auto’s ter beschikking aan werknemers onder meer om patiënten te bezoeken. De zorgorganisatie hield niet bij wie wanneer welke auto mee had gekregen en ook werd geen kilometeradministratie bijgehouden. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeelde op 16 augustus 2016 de instelling tot een forse naheffingsaanslag en vergrijpboete.
Advocaat-Generaal Niessen is het in cassatie eens met het oordeel van Hof Arnhem-Leeuwarden dat de werkgever auto’s aan de werknemers ter beschikking stelt. De werknemers hebben namelijk de hele werkdag de auto’s tot hun beschikking. Ook is het autokostenforfait volgens de A-G niet onverenigbaar met art. 1 EP EVRM.

Drie auto's van de zaak ter beschikking en dan 3x bijtelling privé-gebruik?

Jawel, want 'De Inspecteur stelt zich op het standpunt dat belanghebbende niet aan de verzwaarde bewijslast heeft voldaan. Hij stelt in dat kader dat de naderhand opgestelde rittenregistraties onvoldoende bewijs leveren, dat er onregelmatigheden in de rittenregistraties zijn waar te nemen en dat het brandstofverbruik onverklaarbaar en ongeloofwaardig wisselt. Voorts acht hij het opmerkelijk dat [A*] pas ter zitting van het Hof kladaantekeningen van rittenregistraties overlegt, terwijl [A] daar tijdens het boekenonderzoek of daarna nimmer melding van heeft gemaakt.' Zie de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 16 feb. 2016)

* Namen mogen a.g.v. de Anonimiseringsrichtlijnen in een rechtszaak niet worden genoemd.

De Hoge Raad achtte op 16 dec. 2016 het beroep niet ontvankelijkheid.

Bijtelling privégebruik auto geen schending mensenrechten

De naheffing die een thuiszorgorganisatie kreeg van de Belastingdienst voor het privégebruik van auto’s door medewerkers, is geen schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld in een recente uitspraak.

De thuiszorgorganisatie telt 90 medewerkers en een wagenpark van negen auto’s, die kunnen worden gebruikt om patiënten te bezoeken. Werknemers konden gebruik maken van de auto’s door de sleutel uit een sleutelkastje te nemen. De auto’s mochten mee naar huis worden genomen. Er kon met tankpassen worden getankt en er werd geen kilometeradministratie bijgehouden. Privégebruik was wel verboden; daarop stond een boete van € 250.

De Belastingdienst constateerde in de boeken dat er toch sprake was van privégebruik. Het bedrijf kreeg een naheffingsaanslag loonheffing opgelegd. Terecht, aldus eerder de rechtbank en het gerechtshof. Het vonnis van de Hoge Raad d.d. 2 juni 2017 is te lezen op internet.

Steeds meer zakelijke rijders in een 15 jaar oude auto

Zakelijke rijders hebben een gat in de markt ontdekt: de youngtimer, oftewel een auto van 15 jaar of ouder. De fiscale voordelen van deze auto's zijn zo groot dat ze elektrische auto's ruimschoots de loef afsteken qua populariteit. Daar staat tegenover: het risico op pech onderweg is ook groter.

Inmiddels staan ruim 28 duizend youngtimers zakelijk geregistreerd, drie jaar geleden waren dat er nog negenduizend minder, citeert het AD uit cijfers van autobrancheorganisatie Bovag. Waarschijnlijk zijn het er in totaal veel meer, omdat de naar schatting 20 duizend zakelijke auto's van zzp'ers niet geregistreerd staan. Het gaat daarbij vooral om grotere auto's, zoals Mercedessen, BMW's, Audi's en een Jaguars, aldus de Bovag. Van volledig elektrische auto's zijn er tot nu toe nog maar 17 duizend te vinden op de Nederlandse wegen.
Een bezitter van een 15 jaar of oudere auto betaalt 35% bijtelling, maar die 35 procent gaat over de dagwaarde van het voertuig, niet over de nieuwwaarde.Redactie: Al weer bijna 10 jaar geleden heb ik mijn z.g.a.n. Jaguar van 15 jaar oud op de zaak gezet en bovenvermeld fenomeen in mijn boek "Fiscaal Vriendelijk Belonen" vermeld. De vraag die ik toen stelde was: Stel voor dat iedereen dat in Nederland gaat doen? En als dat bekend wordt in Den Haag?

Zelf opgelegd rijverbod auto van de zaak wassen neus

Een zelf opgelegd verbod op privégebruik van de auto van de zaak in een arbeidsovereenkomst volstaat niet om onder de bijtelling uit te komen. Op zo’n verbod moet een reële controle plaatsvinden, vindt de Hoge Raad.

Dat ondervond een directeur, die een arbeidsovereenkomst sloot met zijn bedrijf, waarin werd aangegeven dat aan hem puur en alleen voor zijn werk een auto ter beschikking was gesteld. Het voertuig werd na gebruik bij het bedrijf geparkeerd, beweerde hij. Een rittenadministratie hield hij niet bij. Hij had een Verklaring geen privégebruik aangevraagd bij de inspecteur en deze ook gekregen. In de Verklaring werd uitdrukkelijk vermeld dat de DGA overtuigend moest kunnen bewijzen dat op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer is gereden.

Zie de betreffende jurisprudentie d.d. 16 maart 2018

Auto’s van werknemers tracken

Wagenparkbeheer of – met een hipper woord – fleetmanagement. Zo heet het wanneer het gaat om alle randzaken rondom de busjes en andere bedrijfswagens waarmee jouw medewerkers dagelijks op pad zijn. Voor ondernemers met slechts enkele auto’s op de weg, is dat beheer redelijk overzichtelijk. Maar groeit het bedrijf en daarmee ook het wagenpark van vijf naar vijftien tot tientallen voertuigen, dan valt er al snel geld te besparen met een aantal slimme toepassingen.

De belangrijkste? Het tracken van al die wagens. Je rust de auto uit met elektronica waarmee je de locatie en het rijgedrag van de chauffeur kan peilen. Voordelen, onder meer:
 • De tijd die medewerkers van het bedrijf nu kwijt zijn aan het handmatig invullen van de rittenadministratie kunnen ze straks besteden aan andere zaken die wél geld opleveren.
 • Bedrijven die voor het tracken van hun wagenpark kiezen, zien in de praktijk meestal ook het aantal gewerkte overuren afnemen.
Er zijn meer voordelen en ook de negatieve reacties van werknemers door de werkgever te worden bespied (Big Brother-gevoel) worden besproken. (Bron en meer: MT, 10 jul. 2018)

Zieke werknemer moet auto van de zaak inleveren

Mag je van een werknemer die langdurig ziek thuis zit eisen dat hij zijn leaseauto inlevert? ‘Ja’ vond rechter Kuipers in een zaak tussen Kaltenbach uit Hengelo en één van zijn werknemers. Voor de advocate van Kaltenbach is het zonneklaar. „De voorwaarden in het personeelshandboek, dat is opgenomen bij alle arbeidscontracten van Kaltenbach, laat geen ruimte voor twijfel. Bij langdurige ziekte of zelfs arbeidsongeschiktheid dient de werknemer zijn of haar leaseauto in te leveren om de bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen."

De uitspraak: de auto dient per 1 december 2018 ingeleverd te worden. Het netto inkomen van de werknemer stijgt doordat de bijtelling voor privégebruik niet meer wordt verrekend en hij krijgt een compensatie van Kaltenbach, omdat hij nu privé een auto moet leasen. (Bron: Tubantia, 3 nov. 2018)

Maar stel dat de bedrijfsvoering niet in gevaar wordt gebracht, wat zijn dan de overwegingen?

De werknemer is al een aantal weken ziek. Moet de werknemer dan zijn leaseauto inleveren? En hoe zit het met de laptop en de telefoon? Kunnen deze tijdens ziekte door de werkgever worden ingenomen?

Leaseauto inleveren tijdens ziekte en de loondoorbetalingsverplichting
In de wet staat dat een zieke werknemer recht heeft op loondoorbetaling. Die regel moet ruim worden uitgelegd. Dat betekent dat ook de secundaire arbeidsvoorwaarden vallen onder de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte.
Als de werknemer de leaseauto, laptop en/of mobiele telefoon ook privé mag gebruiken, dan wordt dat gebruik gezien als privévoordeel voor de werknemer. De leaseauto, laptop en telefoon zijn dan niet uitsluitend voor het werk ter beschikking gesteld. Dan valt het onder de loondoorbetalingsverplichting, zoals die in de wet is opgenomen. Als de werknemer ziek is, heeft de werknemer dus ook recht op dat gebruik.

Uitzonderingen op de regel
Het omgekeerde kan echter ook gelden. Als een leaseauto, mobiele telefoon of laptop uitsluitend ter beschikking is gesteld voor het werk, dan is de terbeschikkingstelling niet aan te merken als loon en mogen ze wel ingenomen worden.
Ook als de werkgever kan aantonen dat hij de bedrijfseigendommen nodig heeft voor zijn bedrijfsvoering, dan mag hij om afgifte van die zaken vragen.

Belangenafweging
In dat geval wordt een belangenafweging gemaakt. Welk belang heeft de werkgever bij afgifte van bijvoorbeeld de leaseauto tijdens de ziekte van de werknemer? Welk belang heeft de werknemer bij behoud van het privégebruik van bijvoorbeeld de leaseauto tijdens zijn ziekte? En welke belang moet dan de doorslag geven?
Een belang dat de werkgever kan hebben, is bijvoorbeeld dat degene die de zieke werknemer vervangt, de auto, laptop of mobiele telefoon nodig heeft voor zijn werkzaamheden.
Anderzijds kan de werknemer aanvoeren dat hij geen andere auto tot zijn beschikking heeft en dat hij de auto voor het bezoeken van bijvoorbeeld therapiesessies nodig heeft.

Vergoeding voor verlies privégebruik leaseauto
Als het belang van de werkgever zwaarder weegt, dan wordt vaak aan de werknemer wel een vergoeding toegekend voor het verlies van het voordeel dat hij uit het privégebruik van de bedrijfseigendommen genoot.
Kortom, het hangt van de situatie en de belangen van partijen of daadwerkelijk de leaseauto door de werkgever kan worden ingenomen.

Pogingen onder beschikkingstelling auto uit te komen

Op 19 april 2019 zijn een uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (9 april 2019) en Gerechtshof Den Haag (9 april 2019) gepubliceerd waarin belanghebbenden poogden de ter beschikking stelling van de auto te weerleggen door te stellen dat de auto van het lichaam waren gehuurd.

Bijtelling meerdere auto’s van de zaak in 1 jaar

Een werknemer rijdt de eerste 4 maanden van het jaar in een auto van de zaak, waarbij hij geen privé kilometers rijdt. Hij krijgt later in het jaar de beschikking over een andere auto, waarmee hij de grens van 500 km wel overschrijdt.
De inspecteur is van mening dat, omdat de werknemer over het gehele jaar gezien, meer dan 500 km privé rijdt, over het gehele jaar; dus ook over de auto aan het begin van het jaar, een bijtelling betaalt moet worden.
De medewerker maakt hiertegen bezwaar en gaat vervolgens in beroep. Uiteindelijk beslist de Hoge Raad, dat de inspecteur terecht ook over de eerste auto een bijtelling heeft opgelegd en verwijst e.e.a. door aan het Gerechtshof: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2014:797

Bijtelling vanaf 2020

Focus
Rijdt u privé met een auto die tot uw ondernemingsvermogen behoort? Dan moet u een bedrag bij de winst tellen voor het privégebruik, tenzij u kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden.

De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. In 2021 zijn er 2 tarieven voor de bijtelling: 12% en 22%. De bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. De uitstootgrenzen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld.

In 2017 is het normale percentage verlaagd van 25 naar 22. Is uw auto voor het eerst op naam gesteld vóór 2017, en gold voor die auto de 25%-bijtelling? Dan blijft de 25%-bijtelling van toepassing.

De onderstaande tabel geldt voor auto’s met een datum van eerste toelating in 2021:

Categorie CO2-uitstoot in gram per kilometer
12% bijtelling 0
22% bijtelling meer dan 0

In 2021 vallen alleen bepaalde auto’s zonder CO2-uitstoot in het 12%-tarief. Het verlaagde percentage van 12% geldt voor auto’s op waterstof. Voor nulemissie-auto’s die niet op waterstof rijden, geldt de 12% bijtelling slechts tot en met een cataloguswaarde van € 40.000.

Valt u in het verlaagde bijtellingspercentage (12%)? Dat percentage geldt voor een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand van eerste toelating. Is die datum bijvoorbeeld 7 maart, dan start de 60-maandsperiode dus op 1 april.
Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden.

Autoverkopen blijven ver achter bij voorspellingen

RAI Vereniging en BOVAG voorspelden eind 2019 een verkoopaantal van maar liefst 425.000 nieuwe auto’s voor 2020. Een stijging van het aantal EV’s werd opgenomen in de prognose, waarbij meer dan 10% van de nieuw-verkochte auto’s een elektrische auto zou zijn. Het mag geen verrassing heten dat het jaar 2020 een jaar geweest is waarin alle prognoses, voornemens en voorspellingen het raam uit konden. Hoe is het gegaan binnen de auto-industrie in 2020?

Als er één jaar is waarin de prognoses en de realiteit zo ongeveer haaks op elkaar zouden komen staan, dan is het 2020. De auto-industrie zou een flinke boost krijgen, waarbij de elektrische auto alle verkooprecords zou verbreken. Dat is niet helemaal waarheid geworden. Sterker nog, de verkoopcijfers gingen massaal in het rood. Dat begon overigens al op een vroeg moment, en daar zijn twee verklaringen voor. De uitbraak in Wuhan betekende dat de productie van auto’s moeilijker werd. Veel onderdelen worden gefabriceerd in China, waarbij gebruik gemaakt wordt van een on-demand keten. Geen enorme ”ijzeren” voorraden dus, maar productie wanneer er vraag is naar bepaalde onderdelen. Als de vraag toeneemt en de fabrieken zijn gesloten, kunnen autoproducenten niet verder met hun productie. De andere reden is de economische onzekerheid waardoor luxere aankopen uitgesteld worden. De vraag naar auto’s nam daarmee al op een vroeg moment af in Europa.
Wat hieraan toegevoegd moet worden, is dat de economische neerwaartse trend niet begonnen is in maart of april met de coronapandemie voor de deur. Dit begon al eerder; al in januari 2020 liet de economie een dip zien en vielen de autoverkopen tegen.
Hoe zit het nou eigenlijk met de concrete cijfers? Die hebben we en ze zien er niet goed uit.
Bekijk het volledige artikel hier

Opmerking HR-kiosk: Een belangrijke trend is ook de aanschaf door het bedrijfsleven van poolauto’s i.p.v. de traditionele individuele “auto van de zaak” en alternatieve manieren van relatiecontacten.

Bijtelling vanaf 2021 bij meer dan 1 auto van de zaak

Als er meerdere auto’s tegelijkertijd ter beschikking worden gesteld aan een werknemer, geldt de bijtelling voor de auto(‘s) waarmee de werknemer op kalenderjaarbasis meer dan 500 privékilometers rijdt.

Daarnaast wordt rekening gehouden met het aantal rijbewijzen binnen het gezin. Is de werknemer alleenstaand? Of is er binnen het gezin maar 1 persoon met een rijbewijs? Dan hoeft maar voor 1 auto bijgeteld te worden. Zijn er 2 rijbewijzen binnen het gezin? Dan tel je voor 2 auto’s bij. Zijn er meer rijbewijzen binnen het gezin, dan tel je voor evenveel auto’s bij als er rijbewijzen zijn. (Bron: F.Facts,19 mrt. 2021)

(Redactie: zelden zo'n ingewikkelde regeling gezien, gevoelig voor fraude)

Beëindiging van de ter beschikkingstelling leaseauto


Mag zonder instemming van de medewerker de leaseregeling na afloop van de leasetermijn niet worden verlengd c.q. gestopt?

Uit meerdere procedures/rechtszaken blijkt dat:

Werkgever voerde tijdens de rechtszaak aan dat het gaat om een regeling, en niet om een arbeidsvoorwaarde. De Werkgever zegt dat een soberder leasebeleid nodig is om de winstgevendheid van de Werkgever op te krikken. In totaal wil de Werkgever jaarlijks € 740 mln. aan kosten besparen. De nieuwe leaseregels zouden daar € 17 mln. aan bijdragen.
Maar daar zet de rechter een streep door. Een leaseauto is een arbeidsvoorwaarde die de werkgever niet zonder goedkeuring van de getroffen medewerkers mag aanpassen.
Werkgever had de leaseregeling alleen mogen verschralen als daar zwaarwegende redenen voor waren geweest. Het verlagen van de kosten zodat de winstgevendheid omhoog gaat, het gelijktrekken van regels tussen lokale werkgevers en of het behalen van duurzaamheidsdoelen zijn dat volgens de rechter niet. (Bron: ECLI:NL:RBAMS:2018:8240 d.d. 18 oktober 2018)

De beschikbaarstelling van de auto mag worden beëindigd, indien:

 • het dienstverband met de medewerk(st)er wordt beëindigd;
 • de medewerk(st)er een andere functie gaat vervullen waarvan de aard de beschikking over de auto niet vereist;
 • het niet langer aannemelijk is dat de aard van de werkzaamheden van de medewerk(st)er met zich meebrengt dat de medewerk(st)er de eerstvolgende twee jaar 25.000 of meer zakelijke kilometers per jaar zal afleggen;
 • de auto naar het inzicht van de werkgever onzorgvuldig wordt beheerd of gebruikt. Herhaalde veroordelingen wegens ernstige verkeersovertredingen worden uitdrukkelijk ook beschouwd als onzorgvuldig beheer of gebruik.
 • indien hem/haar de rijbevoegdheid voor een periode van drie of meer maanden is ontzegd door rechter of arts.
 • Indien de ter beschikkingstelling wordt beëindigd wordt dit schriftelijk aan de medewerk(st)er bevestigd.


Indien sprake is van een situatie zoals omschreven onder b. of c. kan de medewerk(st)er hierna nog drie maanden gebruik maken van de ter beschikking gestelde auto.

Bij beëindiging van het dienstverband of indien er sprake is van een situatie zoals omschreven in d. of e. dient de auto onmiddellijk ter beschikking gesteld te worden van de werkgever.

Conclusie

Afhankelijk wat nog eventueel in de individuele arbeidsovereenkomst (AO) staat vermeld, zijn hooguit de volgende twee omstandigheden in de onderhavige situatie van toepassing om de auto van de zaak, als arbeidsvoorwaarde te beëindigen:

 1. De medewerk(st)er een andere functie gaat vervullen waarvan de aard de beschikking over de auto niet vereist;
 2. Het niet langer aannemelijk is dat de aard van de werkzaamheden van de medewerk(st)er met zich meebrengt dat de medewerk(st)er de eerstvolgende twee jaar 25.000 of meer zakelijke kilometers per jaar zal afleggen.

Arbeidsovereenkomst (AO)
In de AO en de berijdersovereenkomst is een verwijzing wordt gemaakt naar die in de wegwijzer
De volgende clausule biedt te weinig houvast om de toekenning van een auto van de zaak te beëindigen.

Omdat een bedrijf een dynamisch gebeuren is, zullen richtlijnen en regels van tijd tot tijd wijzigen. Indien een wettelijke en/of CAO regeling wordt gewijzigd, zullen gelijktijdig met de inwerkingtreding daarvan de desbetreffende bepalingen in de wegwijzer dienovereenkomstig worden aangepast, na overleg met de Ondernemingsraad.

Maar nu nadrukkelijk een clausule is opgenomen dat wanneer minder dan 25.000 km zakelijk wordt gereden, de leaseovereenkomst niet wordt voortgezet, is het dus geoorloofd deze te stoppen.

Uitspraak Gerechtshof
In een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van februari 2021 wordt dit nogmaals bevestigd. Het ging hier om een regeling waarbij wanneer minder dan 15.000 km per jaar wordt gereden, de overeenkomst voor een leaseauto wordt ingetrokken.

Aanpassing bijtelling toch pas vanaf 2022

De bijtelling bij werknemers met meer dan 1 auto van de zaak hoeft pas vanaf 2022 op een andere manier te worden berekend, meldt de Belastingdienst. Eerder dit jaar maakte de fiscus nog bekend dat de wijziging per 2021 in was gegaan, maar nu meldt de dienst dat er ‘door diverse praktijkvragen’ is besloten om dat uit te stellen tot 2022. Bron: AccoutancyVanMorgen, 30 apr. 2021)

De effecten van Corona op de leaseauto

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de auto van de zaak. Zo zijn de looptijden van zakelijke leasecontracten vorig jaar licht opgelopen. Het ligt voor de hand dat werkgevers de contracten liever even verlengen dan een nieuw contract afsluiten. Een laag bijtellingspercentage voor de auto van de zaak geldt tot vijf jaar na de registratie. Een verlenging van het contract van vier naar vijf jaar is dus mogelijk zonder direct fiscaal nadeel. Bovendien kunnen de maandlasten dalen door de langere looptijd. Werkgevers kijken vanwege het vele thuiswerken ook naar alternatieven voor de klassieke zakenauto. Ook halen veel werknemers het minimumaantal kilometers per jaar om een auto van de zaak te kunnen krijgen niet meer. Een ander probleem is dat werknemers soms ook zelf van de leaseauto af willen, omdat ze minder rijden maar wel dezelfde kosten houden. Inmiddels passen veel werkgevers in overleg met de OR en hun medewerkers hun mobiliteistbeleid aan en komen met individuele oplossingen op maat v.w.b. het vervoersaanbod. Werknemers kunnen zelf een keuze maken die past bij hun persoonlijke situtie.

Werknemer heeft geen recht op financiële vergoeding als hij na zes maanden ziekte zijn leaseauto moet inleveren

In onderstaande casus ging het NB om een bijzondere situatie.
Art. 7:629 BW (loondoorbetaling bij ziekte) staat niet in de weg aan afspraak dat na zes maanden ziekte van werknemer de leaseauto moet worden ingeleverd. De werkgever is niet gehouden daarmee gepaard gaande - verlies privégebruik- van de auto te vergoeden, aldus Hof Den Haag.
Het ging in deze zaak over de vraag of een werknemer, die na zes maanden ziekte zijn leaseauto heeft moeten inleveren, recht heeft op een financiële vergoeding van zijn werkgever voor het verlies van het privégebruik van de auto.
Hof Den Haag oordeelt dat de werknemer geen aanspraak kan maken op compensatie. Het Hof kijkt naar de mobiliteitsregeling uit het Personeelshandboek en hierin staat duidelijk verwoord dat een werknemer bij ziekte na zes maanden zijn/haar leaseauto moet inleveren (of het mobiliteitsbudget wordt stopgezet, indien geen leaseauto).
De werknemer heeft deze regeling geaccepteerd en is er dus aan gebonden. De werknemer moet zijn leaseauto na zes maanden ziekte inleveren.

Auto van de zaak, vaak een leaseauto, is meestal een arbeidsvoorwaarde

In veel gevallen wordt aan een werknemer naast zijn salaris ook een “leaseauto” verstrekt. Het maakt meestal niet eens uit of de werknemer de auto wel of niet zakelijk nodig heeft. Anders gezegd een ambulante functie heeft.
Wanneer de auto een arbeidsvoorwaarde is, zonder restricties, zoals in bovenvermelde case, dan kan de auto niet vanwege ziekte of wijziging van functie worden ingenomen. Wel zou eventueel een compensatie getroffen kunnen worden.
Bovenvermelde uitspraak illustreert dat bij het verstrekken van een “auto van de zaak” heel goed overeengekomen moet zijn in de mobiliteitsregeling of berijdersovereenkomst wanneer de berijder niet meer over de auto kan beschikken.

Ga terug naar rubriek Vervoer.