Techniek    Auto van de zaak 


Veiligheid

Datum laatste wijziging: 29 oktober 2020  |  Trefwoorden: Auto, Veiligheid, Gedrag

Inhoud

 1. 30% meer aanrijdingen na zomervakantie
 2. Omgekomen autorijders vaak jong of oud
 3. Verbod aanraken telefoon tijdens rijden
 4. Veilig Verkeer Nederland luidt de noodklok
 5. Politie mag kentekengegevens verzamelen en vier weken opslaan
 6. Appen achter stuur hard aanpakken
 7. Aantal aanrijdingen in 2017 fors gestegen
 8. Wat deden we nu weer verkeerd in het (auto) verkeer?
 9. Altijd handschoenen dragen als je benzine tankt
 10. Pakketbezorgers maken wijken onveiliger
 11. Leeftijd chauffeurs bij Uber omhoog
 12. Veiligheidssystemen verplicht in nieuwe auto’s
 13. Achmea voert Veilig Onderweg-manifest in
 14. Aantal verkeersdoden stijgt hard in 2018
 15. Toename lachgas-incidenten in verkeer
 16. In zomer nog steeds gebruik van winterbanden
 17. Is het autorijden met een koptelefoon op verboden?
 18. 30 kilometer in bebouwde kom als standaard

30% meer aanrijdingen na zomervakantie

Na de zomervakantie stijgt het aantal claims van automobilisten na aanrijdingen met voetganger of fietser met ruim 30 procent. Dit blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS). Samen met Veilig Verkeer Nederland roept het Verbond van Verzekeraars automobilisten op om alert te zijn voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals naar schoolgaande kinderen.

'We constateren een opvallende piek in het aantal aanrijdingen vlak na de zomervakantie, als kinderen weer naar school gaan', aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond. In de weken na de zomervakantie steeg in 2015 het gemiddeld aantal schadeclaims van automobilisten na aanrijdingen met een voetganger of fietser van 211 naar 280 per week. Samen met Veilig Verkeer Nederland vraagt het Verbond aandacht voor de kinderen die na de zomervakantie weer naar school gaan. (Bron: VVP, 22 aug. 2016)

Omgekomen autorijders vaak jong of oud

In 2016 kwamen 629 mensen om in het verkeer. Dat zijn 8 personen meer dan in 2015, het jaar waarin het aantal verkeersdoden met 51 toenam. Onder bestuurders van personenauto's vielen naar verhouding de meeste dodelijke verkeersslachtoffers (30 procent). Onder automobilisten van 18 tot 25 jaar en 75 jaar of ouder was het percentage dat verongelukte het grootst. (Bron: CBS, 2 mei 2017)

Verbod aanraken telefoon tijdens rijden

Automobilisten mogen tijdens het rijden niet langer de telefoon in hun carkit met de hand bedienen. Juridisch wordt dit aanraken onder 'vasthouden van je telefoon' geschaard, ook al houdt de bestuurder hem niet vast. Stemgestuurd bedienen mag wel.
De man vocht zijn boete aan voor de rechter omdat hij zijn telefoon niet echt vasthield, de reden waarom hij een boete kreeg van € 239. Hij liet foto's zien van zijn dashmount en kon aantonen dat hij zes gemiste oproepen had.

De rechter oordeelde echter dat ook het aanraken van je telefoon al gezien mag worden als vasthouden. Net als je telefoon tussen schouder en wang klemmen of je smartphone vastzetten in je hoofddoek. Dat blijkt uit een vonnis van een kantonrechter in Leeuwarden, die daarmee nieuwe grenzen stelt aan smartphonegebruik in de auto. Lees de jurisprudentie, d.d. 24 juli 2017.

Veilig Verkeer Nederland luidt de noodklok

Het gebruik van mobiele telefoons achter het stuur moet veel zwaarder worden bestraft. In een brandbrief aan minister Blok van Veiligheid en Justitie stelt de verkeersorganisatie dat een forse strafverhoging de enige manier is om het gebruik van smartphones een halt toe te roepen. Maar hoe zit dat nu eigenlijk?

Is bellen achter het stuur strafbaar? En hoe zit het met het versturen van een appbericht of bijvoorbeeld het al rijdend opzoeken van een muzieknummer op Spotify? Het antwoord luidt: ja, in beginsel is dat allemaal strafbaar. Maar, zo stelt Veilig Verkeer Nederland, de pakkans is zo goed als nul. En zelfs als de politie iemand betrapt op het gebruik van een smartphone achter het stuur is de straf op dit moment zodanig laag, dat het amper een afschrikkend effect heeft.

Voor bellen achter het stuur wordt in Nederland een standaard geldboete van 230 euro opgelegd. Daarmee is Nederland nu overigens al koploper in Europa qua boetebedrag. Ter vergelijking: voor dezelfde overtreding krijgen automobilisten in Duitsland een bekeuring van slechts 40 euro. Handsfree bellen, dus telefoneren in de auto zonder daadwerkelijk de telefoon in je handen te houden, is wel toegestaan. Hoewel ook daar niet iedereen onverdeeld positief over is: uit wetenschappelijk onderzoek zou blijken dat ook bij handsfree bellen de kans op een ongeluk anderhalf keer zo groot is. (Bron: Rechtblog, 10 aug. 2017)

Red.: Hier past het gezegde 'Als het kalf verdronken is, dempt men de put'. Vrij vertaald: 'Eerst moeten er een paar doden vallen, dan zullen strengere straffen wel volgen'. En misschien laat jurisprudentie met strengere straffen ons niet in de steek.

Politie mag kentekengegevens verzamelen en vier weken opslaan

Om voortvluchtigen en daders van een specifiek misdrijf aan te kunnen houden, mag de politie gegevens van voertuigen die op dat moment niet direct nodig zijn voor het onderzoek, vastleggen en vier weken bewaren in een register. De Eerste Kamer is 21 november 2017 met een wetsvoorstel hiervoor akkoord gegaan. Onlangs werd bekend dat de politie op tweehonderd plekken bij provinciale wegen camera's met nummerbord-herkenning gaat plaatsen. (Bron: Verkeersnet, 22 nov. 2017)

Appen achter stuur hard aanpakken

Appen achter het stuur moet harder worden aangepakt. De overtreding moet als roekeloos rijden worden beschouwd, zodat rechters strengere straffen kunnen opleggen.

De vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben de regering opgeroepen hier werk van te maken. VVD'er Remco Dijkstra had onlangs al gezegd dat hij strengere straffen wil: 'Je moet niet wegkomen met een taakstraf.'

Het verzoek van de coalitie om hardere straffen gaat naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat is bezig om roekeloos rijgedrag beter te omschrijven, omdat in de huidige wet niet duidelijk wordt wat het precies betekent. Een preciezere definitie moet het mogelijk maken dat roekeloos rijden vaker kan worden bestraft. (Bron: SC Online, 30 nov. 2017)

Aantal aanrijdingen in 2017 fors gestegen

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars zag het totaalaantal verkeersclaims in 2016, dus inclusief aanrijdingen met vrachtauto's, bestelbusjes en leaseauto's, toenemen met ruim acht procent tot ongeveer 905.000 claims. Dit jaar heeft het CVS de berekeningsmethodiek in de Risicomonitor Verkeer licht aangepast om de particuliere en zakelijke claims beter van elkaar te kunnen onderscheiden. De trend is dezelfde: meer ongevallen.

De oplopende ongevalscijfers hebben meerdere oorzaken. Door de opbloeiende economie maken we meer kilometers op de weg en dat leidt tot meer aanrijdingen. Verzekeraars pleiten voor aanpassing van de 'hot spots' in de infrastructuur, zeker de 30km-zones, want doordat het steeds drukker wordt op de deels gedateerde infrastructuur gaat het ook vaker mis. Een belangrijk thema blijft smartphonegebruik in het verkeer van zowel autobestuurders als fietsers. Het Verbond benadrukt het  belang om afleiding in het verkeer aan te pakken evenals ander asociaal verkeersgedrag. (Bron: Findinet, 7 dec. 2017)

Wat deden we nu weer verkeerd in het (auto) verkeer?

Veel, in 2017 onder meer:
 • te hoge snelheid 7,8 miljoen
 • verkeerd/te lang parkeren ruim 0,4 miljoen
 • verkeerslichten negeren bijna 0,3 miljoen
 • gordel vergeten vast te maken 37 duizend
 • in de auto handheld (in Nederlands 'met de hand') bellen 29 duizend
 • et cetera
En tot slot, waren er in 2017 t.o.v. 2016 nu meer of minder bekeuringen? Antwoord: iets minder, in 2017 in totaal ruim 9,2 miljoen t.o.v. in 2016 ruim 9,4 miljoen. (Bron: Rijksoverheid, 7 feb. 2018)

Red.: Gaan we ons stapje voor stapje beter in het verkeer gedragen? Die conclusie mag je niet trekken: de cijfers bekeuringen in 2017 en 2016 zijn vrijwel even groot, je weet niet of er meer of minder politie op de been was om bekeuringen te geven, waren wegen waar veel bekeurd wordt in onderhoud dan zijn er minder bekeuringen, hoeveel auto's zijn er in een bepaald jaar en zo zijn er nog een aantal vragen.

Altijd handschoenen dragen als je benzine tankt

Gewoon met je blote handen tanken bij de benzinepomp? Die plastic handschoenen hangen er niet voor niks.

Uit onderzoek in opdracht van verzorgingsproductenmerk Kimberly-Clark uit 2015 blijkt dat de handvatten tot 11.000 keer meer kiemen bevatten dan een toiletpot. En dan gaan de handen daarna meestal weer direct achter het stuur van de auto.

Andere smerige plekken die uit het onderzoek naar voren kwamen waren brievenbussen (68% is sterk verontreinigd), de leuningen van roltrappen (43%), de knoppen van geldautomaten (41%), parkeermeters (40%) en de knoppen van voetgangerslichten (35%). (Bron: Business Insider, 14 aug. 2018)

Pakketbezorgers maken wijken onveiliger

De toename van het aantal pakjesbezorgers maakt de straten in woonwijken onveiliger, waarschuwt Veilig Verkeer Nederland (VVN). Binnen de 30 km-zones wordt regelmatig te hard en onoplettend gereden door koeriersdiensten. Met de groei van de thuisbezorging, ook door supermarkten, neemt het aantal verkeersbewegingen in de woonwijken alleen maar toe, zo is de verwachting van VVN.

Directeur Alphons Knuppel stelt dat in drukke straten dagelijks soms wel veertig tot vijftig bestelbusjes per dag rijden. Dat worden er met de huidige ontwikkeling over een jaar misschien wel zeventig tot tachtig, denkt hij. ,,Als we hier met z’n allen niets aan doen zal het aantal snelheidsovertredingen, het foutparkeren en andere misstanden alleen maar stijgen.” (Bron: VVN, 24 dec. 2018)

Leeftijd chauffeurs bij Uber omhoog

Uber Nederland maakt het moeilijker om chauffeur te worden. Onder meer de minimumleeftijd gaat omhoog van 18 naar 21. Aanleiding is de recente reeks dodelijke ongelukken in Amsterdam waarbij chauffeurs van het bedrijf betrokken waren.

Daarnaast moeten nieuwe chauffeurs voortaan minimaal een jaar hun rijbewijs hebben en alle chauffeurs onder de 25 jaar worden verplicht om een verkeersveiligheidstraining te volgen. Die cursus wil Uber gaan opstellen samen met Veilig Verkeer Nederland. (Bronnen: vele, jan. 2019)

Veiligheidssystemen verplicht in nieuwe auto’s

De Europese commissie meldt op 26 maart 2019 dat een voorlopig politiek akkoord is bereikt over de herziene verordening algemene veiligheid. Vanaf 2022 worden nieuwe veiligheidstechnologieën verplicht in Europese voertuigen om passagiers, voetgangers en fietsers te beschermen.

Meer in detail:
 • Voor auto's, bestelwagens, vrachtwagens en bussen: waarschuwing voor slaperigheid en verstrooidheid van de bestuurder (bv. smartphonegebruik tijdens het rijden), intelligente snelheidsondersteuning, achteruitrijbeveiliging met camera of sensoren en datarecorder bij een ongeval ('black box').
 • Voor auto's en bestelwagens: rijstrookassistentie, precrash-systeem en bij botsingen beter presterende veiligheidsgordels.
 • Voor vrachtwagens en bussen: specifieke eisen om het directe zicht van bus- en vrachtwagenchauffeurs te verbeteren en dode hoeken te elimineren, en systemen aan de voor- en zijkant van het voertuig om kwetsbare weggebruikers op te sporen en te signaleren, vooral bij het draaien.
De voorstellen moeten nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad.

Achmea voert Veilig Onderweg-manifest in

Op 22 mei 2019 tekende als eerste het Achmea-manifest tegen afleiding in het verkeer. Daarin beloven medewerkers achter het stuur niet te appen of mailen en bellen, indien noodzakelijk, kort en niet te ingewikkeld te houden.

Met het manifest roept Achmea de 14.000 medewerkers op de telefoon in de auto met rust te laten en het manifest; 'Veilig Onderweg' te ondertekenen. Met de oproep en het manifest borduurt de verzekeraar voort op de campagne ‘Automodus’ van Interpolis.

Aantal verkeersdoden stijgt hard in 2018

Het aantal verkeersdoden stijgt hard. Liefst 678 mensen zijn vorig jaar omgekomen op de Nederlandse wegen. Dat zijn 65 verkeersdoden meer dan in 2017, een stijging van 11 procent. Vooral de provincie Noord-Brabant scoort slecht. Daar is een stijging te zien van liefst 53 procent: van 98 naar 150 doden. (Bron: CBS / AD, 18 apr. 2019)

In dezelfde periode verscheen een artikel over hufterigheid in het verkeer, gezellige lectuur, moet je gelezen hebben (AD / 6 aug. 2019)

Toename lachgas-incidenten in verkeer

Er is een sterke toename van lachgasgebruik in het verkeer, blijkt uit cijfers van de politie. Het aantal verkeersincidenten waarbij lachgas in het spel was, is in 2019 al 2,5 keer zo hoog als in heel 2018.

Veel jongeren zijn zich niet bewust van de risico's. Dit blijkt uit een enquête die TeamAlert in samenwerking met de NOS heeft uitgezet onder 193 jongeren die als bestuurder van een auto lachgas gebruikten. Van hen denkt bijna de helft (47 procent) dat dat hun rijstijl niet beïnvloedt.

In zomer nog steeds gebruik van winterbanden

Uit onderzoek van BOVAG (zomer 2019) blijkt dat 5,3 procent van de Nederlandse personenauto's nog op winterbanden rijdt. Op een totaal wagenpark van bijna negen miljoen zijn dat er dus een half miljoen voertuigen met winterbanden.

Niet verstandig, bij een buitentemperatuur van zo'n 35°C zijn de remprestaties van winterbanden van zo'n 30% minder dan die van zomerbanden. Komt bij dat winterbanden in de zomer sneller slijten, zorgen voor meer rolweerstand en daardoor voor meer brandstofverbruik.

En tenslotte, rij niet met winderbanden in de zomer in Italië. Boetes variëren van 419 tot 1682 euro. Jouw auto kan ook in beslag worden genomen tot je de juiste banden er onder hebt gemonteerd.

Is het autorijden met een koptelefoon op verboden?

Antwoord ANWB: "In Nederland is dit niet verboden. U moet wel zorgen dat u het omgevingsgeluid kunt blijven horen, bijvoorbeeld door het volume zacht genoeg te zetten of maar één oortje in te doen. In sommige andere landen mag dit niet, bijvoorbeeld in Frankrijk. Daar is het gebruik van een hoofdtelefoon of oortjes (zelfs die van de carkit) voor bijvoorbeeld bellen of luisteren naar muziek,verboden. Hiervoor kunt u een flinke boete krijgen. Ook als fietser."

Op de website van de ANWB kan men nagaan wat de regels zijn in de verschillende landen.

30 kilometer in bebouwde kom als standaard

Geen 50 meer, maar 30 kilometer per uur als standaard in de bebouwde kom. Dat voorstel van GroenLinks en SGP is aangenomen in de Tweede Kamer. Volgens de initiatiefnemers wordt het daarmee veiliger, vooral in de buurt van scholen en kinderopvanglocaties. "Kinderen moeten veilig naar school kunnen fietsen en lopen. Richt het verkeer in met kwetsbare deelnemers als uitgangspunt", zegt GroenLinks-Kamerlid Kröger. (Bron: 4Nieuws, 27 okt. 2020)


Ga terug naar subrubriek Auto.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Techniek    Auto van de zaak