Techniek    Auto van de zaak 


Veiligheid

Datum laatste wijziging: 15 augustus 2018  |  Trefwoorden: Auto, Veiligheid, Gedrag

Inhoud

 1. 30% meer aanrijdingen na zomervakantie
 2. Omgekomen autorijders vaak jong of oud
 3. Verbod aanraken telefoon tijdens rijden
 4. Veilig Verkeer Nederland luidt de noodklok
 5. Politie mag kentekengegevens verzamelen en vier weken opslaan
 6. Appen achter stuur hard aanpakken
 7. Aantal aanrijdingen in 2017 fors gestegen
 8. Wat deden we nu weer verkeerd in het (auto) verkeer?
 9. Altijd handschoenen dragen als je benzine tankt

30% meer aanrijdingen na zomervakantie

Na de zomervakantie stijgt het aantal claims van automobilisten na aanrijdingen met voetganger of fietser met ruim 30 procent. Dit blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS). Samen met Veilig Verkeer Nederland roept het Verbond van Verzekeraars automobilisten op om alert te zijn voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals naar schoolgaande kinderen.
 
'We constateren een opvallende piek in het aantal aanrijdingen vlak na de zomervakantie, als kinderen weer naar school gaan', aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond. In de weken na de zomervakantie steeg in 2015 het gemiddeld aantal schadeclaims van automobilisten na aanrijdingen met een voetganger of fietser van 211 naar 280 per week. Samen met Veilig Verkeer Nederland vraagt het Verbond aandacht voor de kinderen die na de zomervakantie weer naar school gaan. (Bron: VVP, 22 aug. 2016)

Omgekomen autorijders vaak jong of oud

In 2016 kwamen 629 mensen om in het verkeer. Dat zijn 8 personen meer dan in 2015, het jaar waarin het aantal verkeersdoden met 51 toenam. Onder bestuurders van personenauto's vielen naar verhouding de meeste dodelijke verkeersslachtoffers (30 procent). Onder automobilisten van 18 tot 25 jaar en 75 jaar of ouder was het percentage dat verongelukte het grootst. (Bron: CBS, 2 mei 2017)

Verbod aanraken telefoon tijdens rijden

Automobilisten mogen tijdens het rijden niet langer de telefoon in hun carkit met de hand bedienen. Juridisch wordt dit aanraken onder 'vasthouden van je telefoon' geschaard, ook al houdt de bestuurder hem niet vast. Stemgestuurd bedienen mag wel.
De man vocht zijn boete aan voor de rechter omdat hij zijn telefoon niet echt vasthield, de reden waarom hij een boete kreeg van € 239. Hij liet foto's zien van zijn dashmount en kon aantonen dat hij zes gemiste oproepen had.

De rechter oordeelde echter dat ook het aanraken van je telefoon al gezien mag worden als vasthouden. Net als je telefoon tussen schouder en wang klemmen of je smartphone vastzetten in je hoofddoek. Dat blijkt uit een vonnis van een kantonrechter in Leeuwarden, die daarmee nieuwe grenzen stelt aan smartphonegebruik in de auto. Lees de jurisprudentie, d.d. 24 juli 2017.

Veilig Verkeer Nederland luidt de noodklok

Het gebruik van mobiele telefoons achter het stuur moet veel zwaarder worden bestraft. In een brandbrief aan minister Blok van Veiligheid en Justitie stelt de verkeersorganisatie dat een forse strafverhoging de enige manier is om het gebruik van smartphones een halt toe te roepen. Maar hoe zit dat nu eigenlijk?

Is bellen achter het stuur strafbaar? En hoe zit het met het versturen van een appbericht of bijvoorbeeld het al rijdend opzoeken van een muzieknummer op Spotify? Het antwoord luidt: ja, in beginsel is dat allemaal strafbaar. Maar, zo stelt Veilig Verkeer Nederland, de pakkans is zo goed als nul. En zelfs als de politie iemand betrapt op het gebruik van een smartphone achter het stuur is de straf op dit moment zodanig laag, dat het amper een afschrikkend effect heeft.

Voor bellen achter het stuur wordt in Nederland een standaard geldboete van 230 euro opgelegd. Daarmee is Nederland nu overigens al koploper in Europa qua boetebedrag. Ter vergelijking: voor dezelfde overtreding krijgen automobilisten in Duitsland een bekeuring van slechts 40 euro. Handsfree bellen, dus telefoneren in de auto zonder daadwerkelijk de telefoon in je handen te houden, is wel toegestaan. Hoewel ook daar niet iedereen onverdeeld positief over is: uit wetenschappelijk onderzoek zou blijken dat ook bij handsfree bellen de kans op een ongeluk anderhalf keer zo groot is. (Bron: Rechtblog, 10 aug. 2017)

Red.: Hier past het gezegde 'Als het kalf verdronken is, dempt men de put'. Vrij vertaald: 'Eerst moeten er een paar doden vallen, dan zullen strengere straffen wel volgen'. En misschien laat jurisprudentie met strengere straffen ons niet in de steek.

Politie mag kentekengegevens verzamelen en vier weken opslaan

Om voortvluchtigen en daders van een specifiek misdrijf aan te kunnen houden, mag de politie gegevens van voertuigen die op dat moment niet direct nodig zijn voor het onderzoek, vastleggen en vier weken bewaren in een register. De Eerste Kamer is 21 november 2017 met een wetsvoorstel hiervoor akkoord gegaan. Onlangs werd bekend dat de politie op tweehonderd plekken bij provinciale wegen camera's met nummerbord-herkenning gaat plaatsen. (Bron: Verkeersnet, 22 nov. 2017)

Appen achter stuur hard aanpakken

Appen achter het stuur moet harder worden aangepakt. De overtreding moet als roekeloos rijden worden beschouwd, zodat rechters strengere straffen kunnen opleggen.

De vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben de regering opgeroepen hier werk van te maken. VVD'er Remco Dijkstra had onlangs al gezegd dat hij strengere straffen wil: 'Je moet niet wegkomen met een taakstraf.'

Het verzoek van de coalitie om hardere straffen gaat naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat is bezig om roekeloos rijgedrag beter te omschrijven, omdat in de huidige wet niet duidelijk wordt wat het precies betekent. Een preciezere definitie moet het mogelijk maken dat roekeloos rijden vaker kan worden bestraft. (Bron: SC Online, 30 nov. 2017)

Aantal aanrijdingen in 2017 fors gestegen

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars zag het totaalaantal verkeersclaims in 2016, dus inclusief aanrijdingen met vrachtauto's, bestelbusjes en leaseauto's, toenemen met ruim acht procent tot ongeveer 905.000 claims. Dit jaar heeft het CVS de berekeningsmethodiek in de Risicomonitor Verkeer licht aangepast om de particuliere en zakelijke claims beter van elkaar te kunnen onderscheiden. De trend is dezelfde: meer ongevallen.

De oplopende ongevalscijfers hebben meerdere oorzaken. Door de opbloeiende economie maken we meer kilometers op de weg en dat leidt tot meer aanrijdingen. Verzekeraars pleiten voor aanpassing van de 'hot spots' in de infrastructuur, zeker de 30km-zones, want doordat het steeds drukker wordt op de deels gedateerde infrastructuur gaat het ook vaker mis. Een belangrijk thema blijft smartphonegebruik in het verkeer van zowel autobestuurders als fietsers. Het Verbond benadrukt het  belang om afleiding in het verkeer aan te pakken evenals ander asociaal verkeersgedrag. (Bron: Findinet, 7 dec. 2017)

Wat deden we nu weer verkeerd in het (auto) verkeer?

Veel, in 2017 onder meer:
 • te hoge snelheid 7,8 miljoen
 • verkeerd/te lang parkeren ruim 0,4 miljoen
 • verkeerslichten negeren bijna 0,3 miljoen
 • gordel vergeten vast te maken 37 duizend
 • in de auto handheld (in Nederlands 'met de hand') bellen 29 duizend
 • et cetera 
En tot slot, waren er in 2017 t.o.v. 2016 nu meer of minder bekeuringen? Antwoord: iets  minder, in 2017 in totaal ruim 9,2 miljoen t.o.v. in 2016 ruim 9,4 miljoen. (Bron: Rijksoverheid, 7 feb. 2018)     

Red.: Gaan we ons stapje voor stapje beter in het verkeer gedragen? Die conclusie mag je niet trekken: de cijfers bekeuringen in 2017 en 2016 zijn vrijwel even groot, je weet niet of er meer of minder politie op de been was om bekeuringen te geven, waren wegen waar veel bekeurd wordt in onderhoud dan zijn er minder bekeuringen, hoeveel auto's zijn er in een bepaald  jaar en zo zijn er nog een aantal vragen.  

Altijd handschoenen dragen als je benzine tankt

Gewoon met je blote handen tanken bij de benzinepomp? Die plastic handschoenen hangen er niet voor niks.

Uit onderzoek in opdracht van verzorgingsproductenmerk Kimberly-Clark uit 2015 blijkt dat de handvatten tot 11.000 keer meer kiemen bevatten dan een toiletpot. En dan gaan de handen daarna meestal weer direct achter het stuur van de auto.

Andere smerige plekken die uit het onderzoek naar voren kwamen waren brievenbussen (68% is sterk verontreinigd), de leuningen van roltrappen (43%), de knoppen van geldautomaten (41%), parkeermeters (40%) en de knoppen van voetgangerslichten (35%). (Bron: Business Insider, 14 aug. 2018)Ga terug naar subrubriek Auto.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Techniek    Auto van de zaak