Welke kosten van mijn elektrische auto van de zaak mag mijn werkgever onbelast vergoeden?

Vraagbaak  |  do 12 jan 2023  |  Trefwoorden: , , , , ,

Vraag

Ik weet dat privé gemaakte kosten voor de “auto van de zaak” die door de werkgever niet vergoed worden wel door de werkgever afgetrokken mogen worden van de bijtelling (zie link). Nu heb ik als werknemer privé een laadpaal aangeschaft, ik wil graag weten of deze ook door de werkgever in mindering mag worden gebracht.
In mijn specifieke geval wordt er door de werkgever aangeboden om een laadpaal mee te nemen in het leasebudget bij het bestellen van een nieuwe auto. Los aangeschafte laadpalen worden daardoor niet vergoed, aangezien de door mij bestelde configuratie het maximum leasebedrag overschreed, heb ik de laadpaal privé aangeschaft met daarbij een automatische verrekening aan de leasemaatschappij voor de laadsessies thuis.
De laadpaal kost € 1800 incl. btw en montage. Deze wordt dus niet vergoed door de werkgever maar het zijn wel gemaakte kosten voor privégebruik van de auto. Mag de werkgever deze factuur dan van het bruto bijtellingsbedrag aftrekken zoals de voorbeelden genoemd in het door mij meegestuurde artikel?
NB Ik heb ruim een half uur gesproken met de Belastingdienst over deze vraag, zij kunnen mij vooralsnog geen uitsluitsel geven omdat alles wat zij terug kunnen vinden over deze vraag betrekking heeft op vergoeding van de kosten door de werkgever, wat in mijn geval niet ter sprake is.

Antwoord

Jazeker. Hier is al veel over geschreven. 
Niet alleen de laadpaal, maar ook de kosten van installatie en uiteraard ook de kosten van elektra mogen door de werkgever worden vergoed.
Er is sprak van 4 situaties
  1. De werkgever is niet hiertoe verplicht en gaat er niet toe over
  2. De werkgever vergoedt alle kosten
  3. De werkgever vergoedt een deel of alle kosten en u mag het geheel met bruto loon terugbetalen (cafetariasysteem)
  4. Naast het onbelast vergoeden mag de werkgever ook de kosten van de bijtelling aftrekken.
Een voorbeeld van een salarisspecificatie treft u hierbij ook aan.
N.B. dat in de gebruikersovereenkomst en de Personeelsgids e.e.a. duidelijk moet worden verwoord wat nu precies de afspraken zijn.
Zie verder: Laadpaal thuis en wat zijn de kosten die onbelast vergoed mogen worden