Rijbewijs

Datum laatste wijziging: 24 maart 2021  |  Trefwoorden: , , ,

Inhoud

 1. Intro
 2. Uitzondering
 3. Beperking legitimatie
 4. Kosten
 5. Kosten behalen rijbewijs niet aftrekbaar als scholingsuitgaven
 6. Niet meer naar gemeentehuis voor vermist rijbewijs
 7. 75-plussers toestaan 1 jaar rijden met verlopen rijbewijs
 8. Toestaan 1 jaar rijden met verlopen rijbewijs onzeker
 9. Rijden met verlopen rijbewijs toch toegestaan
 10. Verlopen rijbewijzen tot maximaal 31 december 2020 geldig
 11. Meer rijbewijsbezitters ondanks coronacrisis

Intro

Verstrekkingen voor het behalen van een rijbewijs c.q. rijlessen (alleen voor B of BE) zijn belast. De kosten voor speciale rijbewijzen die de werknemer voor het uitoefenen van zijn functie nodig heeft, mogen onbelast worden vergoed.

Het vergoeden van lessen voor het rijbewijs B en BE (aanhanger) behoort voor de loonheffing tot het belast loon.

De kosten voor een rijbewijs voor een vrachtwagen C en CE, een Touringcar of een Trekker daarentegen mogen wel onbelast worden vergoed en ook de nascholing.

Uitzondering

Volgens een recent Besluit (CPP2009/78M, Stcrt. nr. 48) kunnen de kosten voor een rijbewijs E (BE, aanhanger) onbelast worden vergoed indien het niet ‘gewoon’ is, dat mensen, die ongeveer dezelfde gezinssamenstelling hebben en hetzelfde inkomen, dergelijke kosten maken en deze kosten nodig zijn voor het werk. De werknemer heeft bijv. een rijbewijs E nodig voor zijn werk. Kunt u aannemelijk maken dat een rijbewijs E niet tot de normale uitgaven behoort van deze werknemer met (ongeveer) zijn salaris? Dan kunnen de kosten van het rijbewijs E onbelast worden vergoed.

Beperking legitimatie

Met het rijbewijs kan men zich binnen Nederland onder meer op straat legitimeren, buiten Nederland is het echter geen geldig identiteitsbewijs. En ook zijn er in Nederland beperkingen: personen kunnen (vanaf 2011) hun rijbewijs niet langer gebruiken als legitimatie bij het opnemen of overboeken van geld bij de bank. Het oude roze papiertje blijkt eenvoudig te vervalsen en criminelen gebruiken het om geld te verduisteren. Banken willen dit voorkomen.

Kosten

Het rijbewijs kost € 39,45, voor de spoedprocedure komt er € 34,10 bij. De verificatiekosten bij vervanging of vermissing zijn vervallen. (Cijfers 2018)

Kosten voor behalen rijbewijs niet aftrekbaar als scholingsuitgaven

Hof Amsterdam beslist dat X de gemaakte kosten voor het behalen van zijn rijbewijs niet als scholingsuitgaven kan aftrekken.

Hof Amsterdam beslist, net als de rechtbank, dat X geen recht heeft op aftrek van de gemaakte kosten voor het behalen van het rijbewijs. Hoewel de uitgaven zijn gedaan "met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning", strekken de uitgaven voor het behalen van een regulier rijbewijs tot algemene en duurzame verbetering van de persoonlijke uitrusting van de houder van het rijbewijs. Volgens het hof moet als regel worden aanvaard, dat de subjectieve wensen en doelen van de belastingplichtige bij het behalen van een regulier rijbewijs een ondergeschikte rol spelen. (Jurisprudentie d.d. 18 mei 2017)

Niet meer naar gemeentehuis voor vermist rijbewijs

Minister Van Nieuwenhuizen van Verkeer wil dat een vermist rijbewijs in de toekomst direct via internet gemeld kan worden bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Nu is er voor die melding nog een gang naar het gemeentehuis nodig, maar dat is volgens de minister niet meer van deze tijd.

Formeel moet voor een vermist rijbewijs nu aangifte gedaan worden bij de politie, maar de minister schrijft dat dit in de praktijk gebeurt bij de gemeente. Van Nieuwenhuizen (juli 2019) wil dat de digitale melding het rijbewijs direct ongeldig maakt, dit om misbruik zo snel mogelijk te voorkomen.

Wanneer de wetswijziging ingaat is onduidelijk. Eerst moeten het parlement en de Raad van State er nog mee instemmen. Staatssecretaris Knops meldde vorige maand aan de Kamer dat ook een vermist paspoort in de toekomst via internet gemeld moet kunnen worden.

75-plussers toestaan 1 jaar rijden met verlopen rijbewijs

Het plan is dat vanaf 1 december 2019 veel 75-plussers onder bepaalde voorwaarden mogen blijven rijden als hun rijbewijs verloopt.

Dit mag tot 1 jaar nadat het rijbewijs is verlopen. In dit geval spreken we van een administratieve verlenging. Deze administratieve verlenging wordt opgenomen in het Rijbewijzenregister. In alle andere gevallen is het niet toegestaan om met een verlopen rijbewijs te rijden. De regeling krijgt een looptijd van maximaal 1 jaar.

Voor meer informatie, zie Rijksoverheid.nl.

Toestaan 1 jaar rijden met verlopen rijbewijs onzeker

Oudere automobilisten mogen niet doorrijden met een verlopen rijbewijs. Minister Grapperhaus is niet bereid om een verlopen rijbewijs van 75-plussers te gedogen. Oudere automobilisten moeten wachten op nieuwe wetgeving, waarmee wordt vastgelegd dat ze nog een jaar kunnen doorrijden zonder keuring en verlenging van hun rijbewijzen.

Vanwege de lange wachttijden besloot minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in juni dat 75-plussers een jaar langer mogen doorrijden zonder keuring. Maar dat moet wel eerst wettelijk zijn geregeld. Het is nog onbekend hoelang dat kan duren. "Het proces wordt met spoed doorlopen", aldus Grapperhaus.

Redactie: Omdat hier geen landsbelang in het spel is, is de reactie van de heer Grapperhaus volstrekt onbegrijpelijk.

Rijden met verlopen rijbewijs toch toegestaan

Van de Divisie Rijgeschiktheid (behorende bij het CBR) kregen de mensen met een (bijna) verlopen rijbewijs een brief waarin wordt meegedeeld dat te rekenen vanaf 1 december 2019 één jaar met een verlopen rijbewijs gereden mag worden.

Er zijn enkele maren:
 • Rijden met een verlopen rijbewijs is alleen in Nederland toegestaan.
 • Rijden met een verlopen rijbewijs geldt voor 75-plusser.
 • Rijden met een verlopen rijbewijs geldt niet voor een vrachtwagen of bus.  

Rijbewijzen tijdelijk langer geldig

De tweede aanpassing van de verlopen rijbewijzen. Door de COVID-19-maatregelen van het kabinet zijn de mogelijkheden om het rijbewijs te verlengen beperkt. Om te voorkomen dat mensen hierdoor in de problemen komen, heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloten dat er een tijdelijke oplossing komt: alle rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 16 maart, blijven geldig tot 1 juni 2020.

Mensen waarvan het rijbewijs korter geldig is, bijvoorbeeld één jaar of drie jaar, kunnen geen gebruik maken van deze maatregel. Hun rijbewijs moet vaker worden verlengd omdat vanwege een medische aandoening de rijvaardigheid regelmatig door een arts beoordeeld moet worden. Dat is belangrijk met het oog op de verkeersveiligheid. (Bron: Rijksoverheid, 17 apr. 2020)

Verlopen rijbewijzen tot maximaal 31 december 2020 geldig

Vanaf 1 december 2019 mogen 75-plussers tijdelijk blijven rijden met een verlopen rijbewijs (onder voorwaarden). Deze tijdelijke verlenging geldt tot 31 december 2020. Bent u 75-plusser en in het bezit van een rijbewijs dat bijna verloopt? Dien dan uw Gezondheidsverklaring op tijd in bij het CBR. Daarna ontvangt u bericht van het CBR of u mag blijven rijden met het verlopen rijbewijs.

Ga voor meer informatie en de voorwaarden over het rijden met een verlopen rijbewijs naar www.cbr.nl/rijdenmeteenverlopenrijbewijs.

Meer rijbewijsbezitters ondanks coronacrisis

Op 1 januari 2021 hadden 11,4 miljoen personen een Nederlands autorijbewijs, 1,2 procent meer dan een jaar eerder. Door de maatregelen tegen het coronavirus kwamen er vorig jaar 23,6 procent minder nieuwe autorijbewijsbezitters bij dan in 2019. Maar bezitters van een verlopen rijbewijs kregen verlenging van de geldigheid. Mede daardoor steeg onder 75-plussers het rijbewijsbezit meer dan in voorgaande jaren, namelijk met 10,6 procent. (Bron: CBS, 24 mrt. 2021)