Representatie- of vaste kostenvergoeding    Salaris 


Rijbewijs

Datum laatste wijziging: 3 februari 2018  |  Trefwoorden: Rijbewijs, Vergoeding, Onbelast, Beloningscomponenten

Inhoud

  1. Intro
  2. Uitzondering
  3. Beperking legitimatie
  4. Kosten
  5. Kosten behalen rijbewijs niet aftrekbaar als scholingsuitgaven

Intro

Verstrekkingen voor het behalen van een rijbewijs c.q. rijlessen (alleen voor B of BE) zijn belast. De kosten voor speciale rijbewijzen die de werknemer voor het uitoefenen van zijn functie nodig heeft, mogen onbelast worden vergoed.

Het vergoeden van lessen voor het rijbewijs B en BE (aanhanger) behoort voor de loonheffing tot het belast loon.

De kosten voor een rijbewijs voor een vrachtwagen C en CE, een Touringcar of een Trekker daarentegen mogen wel onbelast worden vergoed en ook de nascholing.

Uitzondering

Volgens een recent Besluit (CPP2009/78M, Stcrt. nr. 48) kunnen de kosten voor een rijbewijs E (BE, aanhanger) onbelast worden vergoed indien het niet ‘gewoon’ is, dat mensen, die ongeveer dezelfde gezinssamenstelling hebben en hetzelfde inkomen, dergelijke kosten maken en deze kosten nodig zijn voor het werk. De werknemer heeft bijv. een rijbewijs E nodig voor zijn werk. Kunt u aannemelijk maken dat een rijbewijs E niet tot de normale uitgaven behoort van deze werknemer met (ongeveer) zijn salaris? Dan kunnen de kosten van het rijbewijs E onbelast worden vergoed.

Beperking legitimatie

Met het rijbewijs kan men zich binnen Nederland onder meer op straat legitimeren, buiten Nederland is het echter geen geldig identiteitsbewijs. En ook zijn er in Nederland beperkingen: personen kunnen (vanaf 2011) hun rijbewijs niet langer gebruiken als legitimatie bij het opnemen of overboeken van geld bij de bank. Het oude roze papiertje blijkt eenvoudig te vervalsen en criminelen gebruiken het om geld te verduisteren. Banken willen dit voorkomen.

Kosten

Het rijbewijs kost € 39,45, voor de spoedprocedure komt er € 34,10 bij. De verificatiekosten bij vervanging of vermissing zijn vervallen. (Cijfers 2018)

Kosten voor behalen rijbewijs niet aftrekbaar als scholingsuitgaven

Hof Amsterdam beslist dat X de gemaakte kosten voor het behalen van zijn rijbewijs niet als scholingsuitgaven kan aftrekken.

Hof Amsterdam beslist, net als de rechtbank, dat X geen recht heeft op aftrek van de gemaakte kosten voor het behalen van het rijbewijs. Hoewel de uitgaven zijn gedaan "met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning", strekken de uitgaven voor het behalen van een regulier rijbewijs tot algemene en duurzame verbetering van de persoonlijke uitrusting van de houder van het rijbewijs. Volgens het hof moet als regel worden aanvaard, dat de subjectieve wensen en doelen van de belastingplichtige bij het behalen van een regulier rijbewijs een ondergeschikte rol spelen. (Jurisprudentie d.d. 18 mei 2017)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Representatie- of vaste kostenvergoeding    Salaris