Tantième

Datum laatste wijziging: 17 maart 2017  |  Trefwoorden: , , , ,

Inhoud

  1. Betekenis
  2. Synoniemen
  3. Belastbaar

Betekenis

De term tantième (Frans: het zoveelste deel) wordt gebruikt voor een deel van de winst dat aan de bestuurders van vennootschappen wordt gegeven. Dit is eigenlijk een vergoeding voor de bestuurder die afhangt van hoe goed hij/zij het bedrijf heeft bestuurd. Het kan vergeleken worden met dividenden die worden uitgekeerd aan aandeelhouders maar dan voor bestuurders. Het verkrijgen van tantièmes staat wel totaal los van het al dan niet in bezit zijn van aandelen (Bron: Wikipedia).

Synoniemen

In plaats van 'tantième' worden wel gesproken over bonus, extra of periodieke uitkering, toeslag of winstuitkering.

Belastbaar

Een tantième is belastbaar loon voor de loonbelasting en Zvw. De belasting wordt geheven volgens de tabel bijzondere beloning. Het tarief van de tabel bijzondere beloningen wordt bepaald aan de hand van het loon van het voorafgaande jaar. Zie deze subrubriek.