Inwoning

Datum laatste wijziging: 9 juni 2018  |  Trefwoorden: , , , ,

Inhoud

 1. Huisvesting
 2. Onbelaste vergoeding onder voorwaarden
 3. Kosten gezinsleden
 4. Hotel
 5. Maaltijden
 6. Dubbele woonkosten
 7. Naslag
 8. Werkkostenregeling (WKR)
 9. Tijdelijke verhuur gedeelte eigen woning onbelast

Huisvesting

Inwoning is een vorm van huisvesting, zie subrubriek Huisvesting buiten de woonplaats.

Onbelaste vergoeding onder voorwaarden

Een vergoeding voor inwoning is onbelast voor zover de vergoeding hoger is dan een bepaald normbedrag. Het moet wel gaan om inwoning die noodzakelijk is voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Wat het normbedrag betreft, wordt verwezen naar subrubriek Huisvesting buiten de woonplaats (tabellen)

Kosten gezinsleden

In het kader van een eenvoudige regeling wordt een onderscheid naar werknemers die met of zonder gezin op de werkplek verblijven niet meer passend en nodig geacht. Een dergelijk onderscheid leidt juist tot een toename van administratieve lasten. De werkgever zou dan van de werknemer moeten bijhouden of en hoe lang hij zijn gezin meeneemt.

Hotel

Bij inwoning kan de werkgever ook denken aan het verblijf in een hotel of aan andere vormen van niet-zelfstandige huisvesting. In die situatie is echter in veel gevallen sprake van een vrije vergoeding of verstrekking als de huisvesting niet langer dan twee jaar plaatsvindt buiten de woonplaats van de werknemer.

Maaltijden

Voor het geval dat de werknemer en zijn gezinsleden ook maaltijden krijgen, geldt een aparte regeling, zie subrubriek Maaltijden.

Dubbele woonkosten

Aan werknemers die dubbele woonkosten hebben omdat ze door de aard van hun werk buiten hun eigenlijke woonplaats verblijven, kunnen van de werkgever een vergoeding voor deze dubbele woonkosten krijgen of aan hen wordt soms een tweede huisvesting aangeboden. Fiscaal, is deze vergoeding of verstrekking voor twee jaar onbelast. Na die twee jaar is de vergoeding of verstrekking belast.

Sinds 1 maart 2009 bestaat de mogelijkheid om de belasting na twee voor rekening van de werkgever te nemen. In dit geval moet een eindheffing worden toegepast voor bezwaarlijk te individualiseren loon. De dubbele huisvesting moet wel veroorzaakt zijn door de aard van het werk en mag dus geen persoonlijke redenen hebben.

Naslag

Meer informatie over de 30%-regeling is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Werkkostenregeling (WKR)

Werkgevers die huisvesting op de werkplek en inwoning aan werknemers aanbieden, kunnen dit niet onbelast doen. Ze moeten onder de werkkostenregeling een normbedrag als belast loon behandelen. Dat normbedrag moet óf bij het loon van de werknemer geteld worden óf aangewezen worden als eindheffingsloon en ondergebracht worden in de vrije ruimte.

Voor huisvesting op de werkplek die nodig is voor het behoorlijk vervullen van de dienstbetrekking geldt eennihilwaardering. Onder voorwaarden mogen werkgevers deze huisvesting dus onbelast aan werknemers bieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor brandweerlieden die op de kazerne slapen, werknemers in de zorg die slaapdiensten hebben of werknemers die aan boord van een schip verblijven. De voorwaarden zijn:
 • De werknemer heeft elders een eigen woning.
 • De werknemer moet redelijkerwijs gebruikmaken van de huisvesting op de werkplek. 

Tijdelijke verhuur gedeelte eigen woning onbelast

Verhuurt iemand een bij zijn woning behorende ruimte tijdelijk aan derden? Dan zijn de huuropbrengsten onbelast. De regeling voor tijdelijke verhuur van de eigen woning is niet van toepassing, omdat daarvoor de gehele woning tijdelijk ter beschikking moet worden gesteld.

Aldus jurisprudentie d.d. 30 mei 2018.