Huisvesting


1. Huisvesting   27 februari 2013
2 augustus 2021  |  , , ,
Inhoud Erbarmelijk Keurmerk huisvesting arbeidsmigranten Bepalingen Rijksoverheid Roemenen wonen het krapst Groot tekort aan studentenkamers Tekort huisvesting arbeidsmigranten neemt toe ...

2. Huisvesting buiten de woonplaats   20 maart 2009
27 februari 2019  |  , , , , , ,
... (WKR) Normbedrag Naslag Oude regeling Onbelast onder voorwaarden Vergoedingen van huisvestingskosten of verstrekking van huisvesting buiten de woonplaats in verband met het ...

3. Huisvesting buiten de woonplaats (tabellen)   30 maart 2009
8 januari 2024  |  , , , , , ,
Bedragen 2024 Normbedrag voor 2020 2021 2022 2023 2024 Huisvesting en inwoning Normbedrag per dag € 5,551 € 6,70 € 5,75 € 6,10 € 6,70 1 Het bedrag is inclusief energie, water en bewassing.

4. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... de kosten voor medische keuringen en vaccinaties voor het verblijf in het werkland; de dubbele huisvestingskosten, omdat de werknemer in het land van herkomst blijft wonen, bijvoorbeeld ...

5. Aantallen   27 februari 2013
9 april 2019  |  , ,
... vestigingsland wel aantrekkelijk blijven voor deze groep werknemers. Op dit moment is met name de huisvesting een urgent probleem. Er is een nijpend tekort aan kwalitatief goede huisvesting. ...

6. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
Inhoud Nieuw begrip Kostenbesparing belangrijkste motief MVO Sites MVO Circulaire economie Topbestuurders vragen nieuw kabinet duurzaam ondernemen te belonen Verklaring duurzaamheid banken en ...

7. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... Bijzondere verplichtingen werkgever en werknemer Jurisprudentie Juryrechtspraak Juridisch loket Huisvesting zeker zo belangrijk als goede werksfeer Antwoordvoorbedrijven Zoeken naar wetten Geef ...

8. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... die nodig zijn om menswaardig te kunnen leven: kleding, goed drinkwater, voldoende voedsel, goede huisvesting, goed onderwijs en goede gezondheidszorg). Bij een inkomen gelijk aan de armoedegrens ...

9. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... niet in aanmerking voor scholingsuitgaven Qualitatis Inspectie geaccrediteerd voor het SNF Schema Huisvesting Meerderheid bevolking voor opvang vluchtelingen Werk snelste weg naar integratie 11 ...

10. Bedrijven en organisaties   2 maart 2019
13 februari 2021  |  , ,
Inhoud 100 miljoen euro voor verantwoord ondernemen Eerlijke kleding kopen? Nederlandse bedrijven krijgen inzicht in kosten eigen CO2-uitstoot Zero uitstoot in binnenstad als transport geen ...

11. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
... zijn faciliteiten die de werkgever aan het personeel beschikbaar stelt, zoals huisvesting, fitness, ontspanning of loon in natura. Ook een kerstpakket of jubileumgeschenk valt ...

12. BTW (werkkostenregeling)   26 april 2011
17 januari 2019  |  , , , , ,
... Personeelsvoorzieningen zijn faciliteiten die u aan uw personeel beschikbaar stelt, zoals huisvesting, fitness, ontspanning of loon in natura. Ook een kerstpakket of jubileumgeschenk valt ...

13. Buitengewoon verlof   20 maart 2009
15 december 2019  |  , , , , , ,
... een verlofreglement. info@hr-kiosk.nl Voorbeeld (universiteit Utrecht) Zoeken van nieuwe huisvesting (alleen bij verhuisplicht) 2 dagen Verhuizing (zie ook verhuiskosten) Max. 2 dagen ...

14. Cafetariasysteem onder werkkostenregeling   12 februari 2011
12 januari 2019  |  , , ,
... die tijdelijk (maximaal 9 maanden) in Nederland komen werken, kunnen de gemaakte extra kosten voor huisvesting, reiskosten en levensonderhoud met de cafetariaregeling gunstig verrekenen met ...

15. Detachering   20 maart 2009
6 mei 2023  |  , , , , , ,
... beter te beschermen, wordt de bestaande richtlijn uit 1996 uitgebreid met voorwaarden voor huisvesting en bepaalde toeslagen en vergoedingen. Daarnaast wordt de buitenlandse werkgever na ...

16. Dienstwoning   20 maart 2009
5 januari 2021  |  , , , , , ,
... per maand is € 600 -/- 18% van € 3.000 = € 60. (Bron: Belastingdienst) Vergoeding tijdelijke huisvesting De kosten van tijdelijke huisvesting buiten de woonplaats kan de werkgever voor een ...

17. Evaluatie, onderzoek en acties duurzame inzetbaarheid   12 november 2016
24 januari 2019  |  ,
Inhoud Sociaal akkoord 2013 Relatie tijd en duurzame inzetbaarheid Aanbod van arbeid 2014 Boek: Innoveren met Personeel Beoordelingsgesprek als een resultaat-evaluatie Werkomgeving matcht niet met ...

18. Flexibiliteit   20 maart 2009
7 april 2021  |  , , , , ,
... en in Nederland 48 procent, waarbij de Nederlanders zich vooral richten op besparing op gebouwen, huisvesting en werkplekken. België blijft met 38 procent iets achter, maar het land maakt een ...

19. Gebouwen, bouwen   2 maart 2019
18 januari 2020  |  ,
Inhoud Circulair Bouwen 2023 Milieubelasting gebouwen beter zichtbaar met nieuwe rekenmethode Bouwsector kiest onherroepelijk voor de toekomst Bestaande kantoren kunnen veel sneller ...

20. Handboek Loonheffingen 2016   17 november 2015
29 april 2017  |  , , ,
... u het toetsloon bepaalt en het excessieve deel van de vertrekvergoeding berekent. Normbedrag voor huisvesting en inwoning In paragraaf 20.3.3 Huisvesting op de werkplek was het normbedrag voor ...

21. Het Nieuwe Werken (HNW)   19 december 2010
24 juli 2020  |  , , , ,
... mobiliteit, blijkt uit onderzoek van adviesbureau Human Capital Group. Besparen op mobiliteit en huisvesting kan eenvoudig gerealiseerd worden door over te stappen op ‘Het Nieuwe Werken'. Maar ...

22. Inleiding   1 januari 2012
17 oktober 2023  |  , , , , , ,
... ernstige benadeling arbeidsmigrant is. Het gaat dan om misstanden op het gebied van onderbetaling, huisvesting en gezond en veilig werken. Lees ook: Uitzendbureau of koppelbazen Geen sprake van ...

23. Inleiding cafetariasysteem   13 maart 2011
18 november 2019  |  ,
... seizoenarbeiders hun gemaakte overuren voortaan onbelast kunnen inzetten voor de kosten van hun huisvesting en reiskosten van en naar het thuisland. Bij LTO aangesloten werkgevers hoeven ...

24. Inspectie SZW   28 april 2009
8 december 2021  |  , , ,
... steeds afhankelijker van deze werknemers, die soms onderbetaald worden, te lang werken en slechte huisvesting hebben. De Inspectie onderzoekt alle meldingen en geeft daaraan opvolging waar dat ...

25. Inspectie SZW (WML)   15 juni 2015
14 november 2017  |  ,
... waren opgelegd wegens het niet betalen van het minimumloon. De betrokken werkgever had onder meer huisvestingskosten verrekend, waardoor hij volgens de Inspectie SZW de werknemers onderbetaalde. ...


Bekijk items: 1 tot 25 (89 totaal)