Historie    Migranten uit diverse EU-landen 


Huisvesting

Datum laatste wijziging: 10 mei 2018  |  Trefwoorden: Arbeidsmigranten, Huisvesting, Keurmerk, Buitenlandse werknemers

Inhoud

  1. Erbarmelijk
  2. Keurmerk huisvesting arbeidsmigranten
  3. Bepalingen Rijksoverheid
  4. Roemenen wonen het krapst
  5. Groot tekort aan studentenkamers
  6. Tekort huisvesting arbeidsmigranten neemt toe
  7. Huisvestingskosten buitenlandse werknemers

Erbarmelijk

Hoewel er in de uitzendbranche al regels gelden voor de huisvesting van arbeidsmigranten, ontstaan er steeds meer initiatieven om te voorkomen dan tijdelijke buitenlandse werknemers onder erbarmelijke omstandigheden komen te leven. De Limburgse gemeente Peel en Maas start deze week een meldpunt om misstanden bij de huisvesting te verzamelen en LLTB, het Productschap Vee en Vlees*, vakbonden, gemeenten en de uitzendbranche gaan samenwerken om een landelijk keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten in het leven te roepen. (Bron: Flexmarkt, 25 okt. 2012)

* De product- en bedrijfschappen zijn rond 2014 definitief afgeschaft.

Keurmerk huisvesting arbeidsmigranten

Vanaf 15 augustus 2013 kunnen bedrijven die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden zich bij Stichting Normering Flexwonen (SNF) aanmelden om het keurmerk voor de huisvesting van arbeidsmigranten te behalen. Met dit nieuwe huisvestingskeurmerk hebben gemeenten, werknemers, werkgevers, uitzendorganisaties, buurtbewoners de garantie dat de huisvesting voor arbeidsmigranten op orde is.

De Stichting Normering Flexwonen beheert het keurmerk en het register waarin de bedrijven die het keurmerk behalen zijn opgenomen. Het register is openbaar en te vinden via www.normeringflexwonen.nl. (Bron: ABU, 14 aug. 2013)

Bepalingen Rijksoverheid

Veel arbeidsmigranten uit Oost-, Midden-, en Zuid-Europa verblijven in Nederland vaak met teveel mensen in te kleine woningen, of in caravans of vakantiewoningen. Dit kan leiden tot overlast en verloedering. Het zorgt soms ook voor gevaarlijke situaties, doordat woningen niet voldoende brandveilig zijn. De Rijksoverheid streeft daarom naar meer goede en betaalbare (tijdelijke) huisvesting voor deze groep.

In Nederland verblijven op dit moment 400.000 arbeidsmigranten uit Oost-, Midden-, en Zuid-Europa. De vraag naar (tijdelijke) huisvesting voor deze groep blijft de komende jaren groot.

Lees meer in het artikel van de Rijksoverheid 'Huisvesting EU-arbeidsmigranten'.

Roemenen wonen het krapst

Roemenen zijn in vergelijking met andere Europeanen het krapst behuisd. In 2014 hadden zij één kamer per persoon ter beschikking. Nederlandse woningen tellen gemiddeld 1,9 kamer per persoon. Dat is vergelijkbaar met andere West-Europese landen.

Terwijl Roemenen in 2014 zich met één kamer per persoon moesten behelpen, hadden Kroaten en Polen er 1,1. West- en Noord-Europese huizen hebben ongeveer twee kamers per persoon, waarbij België met 2,2 kamers de kroon spant. Badkamers, toiletten en gangen worden niet tot kamers gerekend, eet-, slaap- en woonkamers wel. (Bron: CBS, 11 aug. 2016)

Groot tekort aan studentenkamers

De snelle groei van het aantal buitenlandse studenten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen leidt tot een groot tekort aan studentenkamers. Studentenhuisvesters in steden zoals Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Zwolle, Maastricht en Tilburg hebben alle kamers die zij in reserve hadden al vergeven. Dat is veel sneller gegaan dan in voorgaande jaren. De Universiteit van Amsterdam, de stad waar het tekort het grootst is, heeft een wachtlijst van vijfhonderd studenten. In 2030 moeten er in totaal 125.000 studentenkamers bij zijn gekomen, berekende de koepel van studentenhuisvesters. (Bron: Trouw, 27 jul. 2017)

Tekort huisvesting arbeidsmigranten neemt toe

Huisvesting is op dit moment een grotere uitdaging dan het halen van geschikte arbeidskrachten. Vooral de bouw merkt daar de gevolgen van. Volgens Expertisecentrum Flexwonen is er een tekort van 100.000 geschikte woonplekken voor arbeidsmigranten uit Oost- en Zuid-Europa. ‘Er zijn ruim 400.000 van deze arbeidsmigranten in Nederland, een kwart daarvan verblijft op plekken waar het eigenlijk niet kan. Bijvoorbeeld met te veel mensen op een kamer’, aldus Wim Reedijk, Flexwonen. (Bron: AboutHRM, 7 mei 2018)

Huisvestingskosten buitenlandse werknemers

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 4 mei 2018 in een arrest geoordeeld dat een uitzendbedrijf huisvestingskosten in rekening mag brengen bij buitenlandse werknemers die tijdelijk op een bouwproject in Nederland te werk zijn gesteld. Volgens de CAO Bouwnijverheid mogen dergelijke huisvestingskosten voor Nederlandse werknemers niet in rekening worden gebracht. De zaak draait om de uitleg van het begrip woning.

De Hoge Raad geeft aan dat het begrip woning in art. 55 lid 1 van de CAO moet worden uitgelegd als de plaats waar de werknemer in de periode die het werk duurt, zijn reguliere verblijfplaats heeft. Dit kan de tijdelijke verblijfplaats zijn waarnaar de werknemer dagelijks na het werk terugkeert en waar hij slaapt, maar dit kan ook een verder van het werk gelegen woning of verblijfplaats zijn. (Bron: Loonzaken, 7 mei 2018)

Ga terug naar Buitenlandse werknemers.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Historie    Migranten uit diverse EU-landen