Pensioen    Stagevergoeding 


Sociale verzekeringen

Datum laatste wijziging: 6 mei 2019  |  Trefwoorden: Buitenlandse werknemers, Sociale verzekeringen, Zorgverzekeringswet, Premie

Inhoud

  1. Buitenlandse sociale verzekeringspremies
  2. Nieuw besluit over fiscale gevolgen van buitenlandse sociale verzekeringen
  3. UWV alert op adressen met drie uitkeringen
  4. Wanneer zijn buitenlandse sociale verzekeringspremies verschuldigd?

Buitenlandse sociale verzekeringspremies

Blijft de werknemer in het buitenland sociaal verzekerd dan zal over zijn salaris ook buitenlandse premies verschuldigd zijn. Deze premies kunnen in sommige gevallen in mindering komen op het in Nederland belastbare salaris. Voorbeelden zijn het werknemersdeel van de Duitse Rentenversicherung en Arbeitslosenversicherung. Ook is het mogelijk dat bepaalde premies bij het belastbare salaris moeten worden opgeteld. Voorbeeld: de werkgeversbijdrage ATP pensioen in Denemarken moet als belast loon worden behandeld.

In besluiten aangegeven hoe om te gaan met buitenlandse sociale verzekeringspremies. Van belang is het Besluit buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen van 7 april 2009, nr. CPP2009/93M. De publicatie van 26 oktober 2011, nr. DGB2011/6623 bevat de kwalificatie van overige buitenlandse sociale verzekeringen (bijvoorbeeld Australië, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en USA).

Nieuw besluit over fiscale gevolgen van buitenlandse sociale verzekeringen

Op 7 april 2014 is er een geactualiseerd besluit gepubliceerd over de wijze van berekenen van het belastbare inkomen naar Nederlandse maatstaven van een werknemer die onder het sociale zekerheidsstelsel van een ander land valt. De aanleiding van dit besluit is de per 1 januari 2013 in werking getreden Wet Uniformering Loonbegrip. Sindsdien is de werkgever de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) verschuldigd en is de bijdrage van de werkgever niet langer belast. In dit besluit is bepaald dat nu ook de premie die de werkgever betaalt voor een buitenlandse ziektekostenverzekering niet langer moet worden belast.

In bredere zin geeft het besluit aan wanneer een werkgeversbijdrage voor de buitenlandse sociale verzekeringen als belast loon in Nederland moet worden meegenomen en wanneer een werknemersbijdrage in aftrek kan komen op het Nederlandse belaste loon. Verder wordt een opsomming gegeven van de gevolgen voor Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale verzekeringen.

Het besluit beperkt zich nog tot België, Duitsland en Luxemburg. Voor werknemers die sociaal verzekerd zijn in een ander land wachten we op de actualisering van het besluit van 26 oktober 2011 (zie boven). In dat besluit zal in detail voor een groot aantal landen worden aangegeven wat per 1 januari 2013 de fiscale behandeling is van de sociale zekerheidsbijdragen in die landen. (Bron: KPMG Meyburg & Co, 11 apr. 2014)

UWV alert op adressen met drie uitkeringen

In de strijd tegen WW-fraude door arbeidsmigranten checkt uitkeringsinstantie UWV adressen met drie of meer uitkeringen. Zo’n situatie kan namelijk betekenen dat er iets mis is en een WW’er in het buitenland verblijft.

Het is een van de manieren waarmee het bedrog harder wordt aangepakt. Tegen overtreders wordt meteen opgetreden, verzekert het ministerie van Sociale Zaken. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) sprak vorig jaar met het UWV af meer te doen tegen deze „onacceptabele” fraude. Hij constateerde toen dat de aanpak van uitkeringsfraude door arbeidsmigranten in het verleden „niet de benodigde urgentie” kreeg van het UWV.

Uit onderzoek van Nieuwsuur is gebleken dat Poolse arbeiders via allerlei bureautjes en tussenpersonen op grote schaal met WW-uitkeringen sjoemelen. Ze zouden voor duizenden euro’s aan uitkeringen innen, terwijl ze in Polen aan het werk zijn of vakantie vieren. (Bron: UWV & De Telegraaf, 1 feb. 2019)

Wanneer zijn buitenlandse sociale verzekeringspremies verschuldigd?

Het gaat om de miljoenen Europeanen die gedeeltelijk werken in het land waar zij geboren zijn en deels ook in een ander EU-land werken. Het is logisch dat Europa zich bezig houdt met de gevolgen als deze werknemers ziek worden of een ongeluk krijgen. Welk land keert de verzekering uit?
  • het land waar hij geboren is, ook aangeduid als 'woonland'
  • het Europese land waar hij nu werkt
  • in beide landen
  • in geen enkel land
Het is een misverstand dat bij ziekte et cetera het land waar hij/zij op dat moment werkte, de verzekeringen moet betalen. In artikel 13 Verordening (Europese gemeenschap) nr. 883/2004 staat te lezen dat op degene die in twee of meer lidstaten werkzaamheden in loondienst pleegt te verrichten, de wetgeving van de lidstaat waar hij woont van toepassing is, indien hij op dit grondgebied ‘een substantieel (belangrijk) gedeelte’ van zijn werkzaamheden verricht.
Substantieel betekent in dit geval dat als hij 25 procent of meer in het woonland werkt, hij voor 100% in het woonland is verzekerd. Zie voor meer informatie Wikipedia.

Om problemen en misverstanden op te lossen is de Centrale Raad van Beroep actief. Soms wordt daarna ook nog aan de kantonrechter gevraagd een oordeel te geven, zie de uitspraak d.d. 19 maart 2019.

Ga terug naar Buitenlandse werknemers.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Pensioen    Stagevergoeding