Europese wetgeving    Huisvesting 


Historie

Datum laatste wijziging: 22 maart 2017  |  Trefwoorden: Buitenlandse werknemers, Gastarbeider, Allochtoon, Offshoring

Inhoud

  1. Gastarbeiders
  2. Van gastarbeider tot allochtoon
  3. Offshoring
  4. Grensoverschrijdend aanbod van personeel

Gastarbeiders

Met gastarbeiders wordt bedoeld iemand die tijdelijk naar een ander land komt om daar arbeid te verrichten. De beweegreden voor een dergelijke actie is vrijwel altijd een economische: er is te weinig werk in het thuisland en er is voldoende vraag naar arbeiders in het gastland.

Tijdelijk houdt in, dat het de bedoeling is terug te keren naar het land van herkomst, wanneer dat niet meer het geval is, is er sprake van immigratie en wordt de gastarbeider een immigrant of buitenlandse werknemer.

Van gastarbeider tot allochtoon

Formeel gezien is iedereen die buiten het eigen land geboren is en daar een tijdje komt werken, een gastarbeider. Het is echter in het dagelijks spraakgebruik niet de gewoonte om West-Europeanen met die term aan te duiden. De werving van gastarbeiders werd beëindigd in 1973 onder bewind van het kabinet den Uyl (PvdA), op dat moment waren er ongeveer 22.000 Marokkanen in Nederland. Ondanks dat er niet meer geworven werd en het de bedoeling was dat de gastarbeiders terugkeerden naar het land van herkomst, nam het aantal migranten alleen maar toe. In 1980 telde Nederland 72.000 Marokkanen, in 1990 168.000 en in 2008 335.127. Van gastarbeiders was toen al lang geen sprake meer.

De tegenwoordig meestal voor de groep van voormalige gastarbeiders (de immigranten uit de jaren zestig en zeventig) en hun nageslacht gebezigde term is allochtoon. De nadruk is hierbij verschoven naar het 'vreemdeling' zijn. Het begrip 'allochtoon' wordt onderverdeeld in westerse allochtoon en niet-westerse allochtoon. Onder westerse allochtonen wordt volgens het CBS verstaan: personen afkomstig uit Europa (uitgezonderd Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan. E.e.a. ongeacht de huidskleur van de uit die landen afkomstige personen. Met de term niet-westerse allochtoon wordt derhalve niet bedoeld: een niet-blanke persoon. Aangezien volgens sommigen, de term allochtoon een negatieve connotatie heeft, werd in 2006 door de fractie van de PvdA in de Amsterdamse gemeenteraad een voorstel ingediend, om het gebruik van de term 'allochtoon' in officiële stukken te verbieden. Bij gebrek aan een alternatief bleek dit niet haalbaar. Anno 2013 worden nieuwe pogingen ondernomen. (Bron: Wikipedia)

Offshoring

Het inhuren van werknemers in een ander land dan waar het bedrijf is gevestigd noemt men offshoring.

Grensoverschrijdend aanbod van personeel

De komst van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa zorgt in een aantal bedrijfstakken voor verdringing van Nederlandse werknemers. Het gaat vooral om werk waarvoor weinig scholing nodig is. Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek, dat diep op de historie ingaat.

Ga terug naar Buitenlandse werknemers.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Europese wetgeving    Huisvesting