Sociale verzekeringen    Uitzetting 


Stagevergoeding

Datum laatste wijziging: 11 juni 2018  |  Trefwoorden: Buitenlandse student, Stage, Stagevergoeding, Tewerkstelling, Ouderbijdrage, Minimumloon, Studiebeurs

Inhoud

  1. Vergoeding minimaal 50% minimumloon
  2. Eigen middelen
  3. Brochure

Vergoeding minimaal 50% minimumloon

Met ingang van 1 november 2008 moet een Nederlandse werkgever die een buitenlandse student van buiten de EU in Nederland een stageplaats aanbiedt, een stagevergoeding betalen van minimaal 50% van het minimumloon. Dit bedrag geldt voor iedere stagiair, ongeacht de leeftijd van de stagiair en ongeacht de vraag of het een deeltijd- of voltijdsstage betreft; eventuele kosten van huisvesting, reiskosten en vergoeding van kleding et cetera mogen niet van dit bedrag worden afgetrokken.

De werkgever moet een kopie van de stage-overeenkomst overleggen bij de aanvraag van de tewerkstellingsvergunning bij het UWV. Die controleert vervolgens of de hoogte van de stagevergoeding die in de overeenkomst is opgenomen, voldoet aan de norm van 50% van het minimumloon.

De tewerkstellingsvergunning wordt verleend als aan het voornoemde is voldaan en de stagiair is ingeschreven bij een buitenlandse onderwijsinstelling.

Stagevergoeding mag deels uit eigen middelen bestaan

Stagiairs die uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) komen, mogen sinds 1 januari 2014 ook eigen middelen inzetten om aan de inkomenseis te voldoen, die geldt voor het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning. Voor studenten van buiten de EER die geen opleiding in Nederland volgen, maar in het kader van hun buitenlandse opleiding bij u stage komen lopen, moet u een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen. Voor het verkrijgen van de TWV geldt een inkomenseis: de stagiair moet tenminste 50% van het wettelijk minimumloon ontvangen. Dit komt neer op een normbedrag van € 742,80 bruto per maand.
Sinds 1 januari 2014 mogen eigen middelen, die de student inbrengt, zoals een studiebeurs of een ouderbijdrage, ook worden meegerekend om aan de inkomenseis voor de TWV te voldoen

Brochure

De Inspectie SZW heeft een brochure opgesteld 'Aan de slag met buitenlandse studenten, hoe zit dat?'.

Zie ook: Rechtspositie stageplaats: 

Ga terug naar Buitenlandse werknemers.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Sociale verzekeringen    Uitzetting