Stage


1. Stage   2 april 2014
6 november 2023  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Belang Rechtspositie Hoogte vergoeding Bijverdienen Stagevergoeding buitenlandse student Fictieve dienstbetrekking Werktijden stagiairs Eerstedagsmelding Ziektewet EU-richtlijnen 2014 ...

2. Stage (rechtspositie)   11 september 2010
21 februari 2023  |  , ,
... Buitenlandse stagiairs Afdrachtvermindering Belangenbehartiging Traineeship Illegalen Onbetaalde stage mag CNV Jongeren wil stagiair in CAO Naslag Stage lopen: leerzaam of goedkope werkslaaf? ...

3. Stagevergoeding   27 februari 2013
11 juni 2018  |  , , , , , ,
... 2008 moet een Nederlandse werkgever die een buitenlandse student van buiten de EU in Nederland een stageplaats aanbiedt, een stagevergoeding betalen van minimaal 50% van het minimumloon. Dit ...

4. Aantallen   27 februari 2013
9 april 2019  |  , ,
... dat werkgevers gaan investeren in faciliteiten voor migranten, door taalonderwijs te verzorgen en stageplekken en leerbanen aan migrantenjongeren te bieden. Hierdoor moet de aansluiting van ...

5. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... met voorstellen komen. Het kabinet betaalt de helft van de plannen die leiden "tot meer werk of stageplekken voor jongeren, behoud van vakkrachten of de begeleiding van met ontslag bedreigde ...

6. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... en het relatiebeding kan een geheimhoudingsbeding is elke overeenkomst worden opgenomen. Zelfs stageovereenkomsten en vrijwilligersovereenkomsten kunnen zo’n bepaling krijgen. Het is ...

7. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... faalt Tweede en Eerste Kamer stemmen in met participatieverklaring nieuwkomers Informatie stages, werkervaringsplekken en betaald werk asielzoekers Asielzoekers ook na 1,5 jaar ...

8. Basisonderwijs   25 augustus 2018
26 juni 2021  |  , , ,
... bijvoorbeeld aan het halen van een minimum aantal studiepunten of het positief afronden van een stage. De maatregelen komen bovenop eerder beleid om het lerarentekort op te lossen, zoals het ...

9. Bedrijfsopleidingen en opleidingsinstituten   11 januari 2016
6 juli 2021  |  , , , , , ,
... het samen organiseren van kennis- en netwerkbijeenkomsten, het bieden van casuïstiek, praktijkstages en -opdrachten voor studenten, het geven van gastcolleges. Evaluatie mentorprogramma In ...

10. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... Werkgevers moeten investeren in faciliteiten voor migranten, door taalonderwijs te verzorgen en stageplekken en leerbanen aan migrantenjongeren te bieden. Hierdoor zal de aansluiting van ...

11. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... 1.040 wordt 1.000 uur en de werkdruk wordt aangepast. Gratis schoolboeken en de maatschappelijke stage worden afgeschaft. Voor studenten blijft het leenstelsel van kracht en wordt de ...

12. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... werkgevers afspraken worden gemaakt om jongeren, waaronder migrantenjongeren, te helpen met banen, stages en leerwerkplekken. De aanpak jeugdwerkloosheid met onderwijsinstellingen, het UWV, ...

13. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... kunnen tegen gunstige voorwaarden geld lenen als zij een opleiding willen volgen. De regeling stagefonds zorg wordt gecontinueerd tot 1 augustus 2021. Ook in de miljoenennota zijn de ...

14. Belastingplan 2022   22 september 2021
27 september 2021  | 
... meer over dat vermogen. Het tarief van de belasting gaat echter wel iets omhoog, van 30% naar 31%. Stage Om werknemers te stimuleren meer plage-plekken aan te bieden wordt 63,5 miljoen euro ...

15. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
... terwijl de leerling die de beroepsopleidende leerweg volgt, praktisch werkt in een vaak onbetaalde stage. Met zit de leerling gewoonlijk één tot twee dagen in de week op school en werkt hij vier ...

16. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
5 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... uit bijstand Taaltoets wordt nauwelijks afgenomen Vrouw raakt uitkering kwijt na weigeren leer-werkstage Experiment Wageningen Aantal informele vrijstellingen sollicitatieplicht 'zorgelijk' De ...

17. Buiten Europa   10 maart 2018
6 oktober 2020  |  , ,
... 2016) naar aanleiding van de zogenoemde Panama Papers zijn volgens EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg. Uit het journalistieke ...

18. CAO (inleiding)   20 maart 2009
18 maart 2021  |  , ,
... is opgenomen. Vanaf een maand daarvoor stijgen ook de leerlingensalarissen met 10 procent, en de stagevergoedingen met ruim 16 procent. In een gezamenlijke verklaring spreken de partijen van een ...

19. Cijfers (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
26 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... vooral terug te voeren op het aantal werkende jongeren. In de nieuwe vragenlijst tellen betaalde stages en bijbaantjes ook mee als werk. Hierdoor geven meer jongeren tussen 15 en 25 jaar aan ...

20. Deeltijd-WW   30 juli 2009
6 september 2019  |  , , ,
... waren. Op die manier ving men twee vliegen in één klap: er werd iets gedaan aan het tekort aan stageplaatsen en de deeltijders hadden de mogelijkheid toch van nut te zijn voor het eigen ...

21. Diverse onderwerpen   11 januari 2016
26 mei 2021  |  , ,
... van mbo opleidingen met de arbeidsmarkt te genereren en presenteren: Kans op werk en Kans op stage. Beide projecten worden uitgevoerd in opdracht van SBB (Samenwerkingsorganisatie ...

22. Diversen (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
15 april 2021  |  ,
... spelen bij het vergroten van kansen voor jongeren op een baan. Denk hierbij aan het aanbieden van stageplekken, leer-werktrajecten, praktijklessen en opleidingen. De entree van jongeren op de ...

23. Diversiteit (arbeidsmarkt)   10 september 2015
9 februari 2023  |  , ,
... gerangschikt per provincie, functiegroep, branche, opleidingsniveau, dienstverband (interim of stage) en per uren (fulltime of parttime). Verder zijn vacatures volgens het alfabet ...

24. Doof   17 september 2018
17 september 2018  |  , ,
... op schriftelijke examens; deelname aan onderwijs gebonden groepsactiviteiten (zoals werkgroepen); stages. Voor stages worden de standaard tolkuren gebruikt. U hoeft hiervoor geen aparte aanvraag ...

25. Europa   22 mei 2018
7 maart 2020  |  , , , ,
... basisonderwijs Erkenning diploma's Benelux Onderwijs- en jeugdbeleid Europese Commissie pleit voor stagevergoeding Studeren in het buitenland Brussel wil automatische erkenning diploma’s Zijn ...


Bekijk items: 1 tot 25 (133 totaal)