Uitzendbureau


1. 850.000 werknemers hebben geen pensioen (maar het is nog veel hoger!)   14 december 2018
14 december 2018  |  , , , ,
... geen pensioenregeling. Ook heeft het CBS meer bedrijfstakken in de meting meegenomen, waaronder uitzendbureaus. Minister Koolmees schrijft dat dit probleem is onderschat. Redactie: Het feit is ...

2. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... werknemers (IOAW) Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) Wet Werkregeling Wajong Met Werk Uitzendbureau Extra geld om werkloosheid te bestrijden Participatiewet Passende arbeid ...

3. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... het als robots ons werk overnemen? Niet banen, maar taken verdwijnen door robotisering Eerste uitzendbureau voor robots Webinar Gezond en Veilig Werken in Tijden van Robotisering Regels voor ...

4. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... het werk te blijven De computer als filter van sollicitanten Algoritme wijst ideale kandidaat aan Uitzendbureau van de toekomst: algoritmes boven recruiters Gemeenten voorspellen bijstandsfraude ...

5. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... geven. Langzaamaan ontstaan er echter initiatieven die daar verandering in brengen. Zoals dat van uitzendbureau Randstad. Het uitzendbureau geeft sinds vorig jaar zogeheten ...

6. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Werkgevers nemen steeds vaker alleen medewerkers aan die er fit en vitaal uitzien. Volgens Olympia Uitzendbureau (2014) worden dikke of ongezond levende sollicitanten vaker afgewezen dan mensen ...

7. Artificial Intelligence   31 januari 2019
22 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... moment werkt Aigency onder meer aan een prototype voor verschillende nationale en internationale uitzendbureaus. Het werving- en selectieproces is nu erg arbeidsintensief en inefficiënt. Dat ...

8. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
3 juli 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... in dienst te nemen en ontwijkt het zelfs het uitzend-CAO. De pakketvervoerder heeft daarvoor een uitzendbureau als onderaannemer bestempeld. Dit uitzendbureau huurt vervolgens sorteerders in via ...

9. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
16 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... werk aanvaarden en zien te behouden. Bijstandsgerechtigden moeten zich op verzoek inschrijven bij uitzendbureau. Bijstandsgerechtigden die willen verhuizen naar een andere gemeente, moeten daar ...

10. Cijfers (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
1 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... IT-dienstverleners, zoals softwareontwikkelaars Handelaren en zakelijke dienstverleners, waaronder uitzendbureaus (Bron: CBS, 1 aug. 2017) Banen en vacatures naar bedrijfstak In het tweede ...

11. Cijfers ZZP-ers   27 juni 2012
21 november 2023  |  , , , , , , , ,
... heeft geen personeel zzp-er die diensten aanbiedt het vaakst een bedrijfsadviseur Steeds meer uitzendbureaus bemiddelen ook zzp-ers Scherper toezicht op nieuwe zorgaanbieders Ruim 9 procent ...

12. Collectief ontslag (uitvoering)   20 maart 2009
16 november 2019  |  , , , ,
... voor de berekening van de inkrimping en de bepaling van de ontslagvolgorde. Schoonmaakbedrijven en uitzendbureaus mogen als peildatum de datum hanteren waarop het schoonmaakproject respectievelijk ...

13. Demotie   20 maart 2009
8 augustus 2019  |  , , , , ,
... aangemerkt als monteur. Dit is een lagere functie, tegen een lager salaris. De reden die het uitzendbureau hiervoor geeft is dat de man niet beschikt over de juiste certificaten om te kunnen ...

14. Detachering   20 maart 2009
6 mei 2023  |  , , , , , ,
... en de inlener als regel een vergoeding aan de oude werkgever betaalt. Detacheren kan via een uitzendbureau, maar er zijn ook gespecialiseerde detacheringsbureaus. Detacheren betekent ...

15. Diversen   1 juli 2018
24 oktober 2020  |  , ,
... MKB-ers Eigen website bouwen Sterke daling bijstandsaanvragen MKB-ers 2016 Nieuwe Award voor MKB-uitzendbureaus Wet DBA faalt, toetsing modelovereenkomsten is bloedbad Dag van de Ondernemer MKB ...

16. Diversen (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
15 april 2021  |  ,
... in plaats van regionaler. Dat zegt Steven Gudde, manager ontwikkeling en innovatie bij Olympia Uitzendbureau (juni 2015). Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven steeds vaker kiezen ...

17. Europese wetgeving   27 februari 2013
7 april 2021  |  , , ,
... EU-landen verplicht is. Door deze richtlijn kan het nu goedkoper zijn om werk via een buitenlands uitzendbureau of een onderaannemer te laten doen, dan door een arbeidsmigrant in dienst te nemen. ...

18. Externe commentaren en gevolgen (DBA)   22 oktober 2016
10 februari 2018  |  ,
... moeilijker wordt om nieuwe opdrachten te krijgen. Onderzoeksbureau TNS-Nipo, in opdracht van uitzendbureaus Randstad, Tempo-Team en Yacht, peilde de stemming onder bijna zeshonderd ZZP-ers ...

19. Feestdagen en schoolvakanties   12 mei 2009
3 januari 2024  |  , , , , , ,
... door Secretaresse Magazine (het huidige Management Support Magazine), StarJob Secretaresse Uitzendbureau (het huidige StarJob the secretary network), Schoevers, Fleurop en Bloemenbureau ...

20. Financieel   15 februari 2020
24 augustus 2021  |  , , ,
... alleen onder 30 jaar toegestaan Petitie tegen afschaffen fiscale scholingsaftrek aangeboden Uitzendbureaus strijken miljoenen aan onderwijsgeld op Financiering voortgezet onderwijs o.b.v. ...

21. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
... dit verband naar berekeningen van uitzendbrancheorganisatie NBBU, die inschat dat de kostprijs van uitzendbureaus met circa 5% zal stijgen en waarvan de helft van de stijging wordt veroorzaakt ...

22. Flexibiliteit   20 maart 2009
7 april 2021  |  , , , , ,
... stellen van personeel zijn: uitbesteding: gedoeld wordt op het uitzenden van uitzendpersoneel door uitzendbureaus. Uitzendkrachten worden ingehuurd voor een (meestal) vooraf vastgestelde duur en ...

23. Flexwet (1999)   22 januari 2011
1 maart 2018  |  ,
... wordt beschouwd als een arbeidsovereenkomst. De eerste 26 weken van de uitzendrelatie hebben uitzendbureau en uitzendkracht een zekere vrijheid bij het aangaan en verbreken van de ...

24. Functienaam   13 november 2011
4 september 2018  |  ,
... ontslagen uit het concurrentiebeding. Uit dat beding volgt echter niet dat het exploiteren van een uitzendbureau onder de werkingssfeer van het beding valt, Kantonrechter Breda, 29 juni 2011, LJN: ...

25. Gelijke behandeling (inleiding)   22 januari 2011
11 mei 2023  |  , , , , , , , , , ,
... de werkvloer omgaan? Aanpak discriminatie op arbeidsmarkt Anti-discriminatiebeleid verplicht voor uitzendbureaus Mbo-scholen moeten aandacht besteden aan alle vormen van diversiteit Zeker 100 ...


Bekijk items: 1 tot 25 (241 totaal)