Rechtspositie    Wetten 


Uitzendvakbonden

Datum laatste wijziging: 6 oktober 2017  |  Trefwoorden: Uitzendvakbond, ABU, NBBU, UWV

Inhoud

 1. Twee vakbonden
 2. Samenwerking UWV en uitzendbureaus
 3. Convenant ABU en UWV
 4. Masterclass helpt intercedenten 50-plussers te bemiddelen naar werk
 5. Groei uitzendbureau ABU gaat maar door
 6. ABU en PZO-ZZP lanceren Code Goed Opdrachtgeverschap

Twee vakbonden

De uitzendwereld kent de Algemene Bond Uitzendbureaus (ABU) (de grootste werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche) en de kleinere Nederlandse Bedrijfsbond Uitzendwezen (NBBU). Beide hebben een CAO afgesloten ten behoeve van de in totaal 750.000 voor hen werkende flexwerkers c.q. uitzendkrachten, zie op internet de CAO's van ABU en NBBU.

De ABU-CAO wordt als enige CAO voor uitzendkrachten altijd algemeen verbindend verklaard door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat wil zeggen dat deze CAO toch geldt voor alle uitzendbureaus, die geen lid zijn van de NBBU.

De CAO-verschillen tussen ABU en NBBU zijn op de site van NBBU te vinden.

Samenwerking UWV en uitzendbureaus

Werklozen moeten vanaf 2010 niet alleen bij het UWV op zoek naar een nieuwe baan, maar ook bij uitzendbureaus. Er wordt gewerkt op onder meer Werkpleinen door middel van 'speeddates' (steeds wisselende werkgevers en werkzoekenden praten kort met elkaar in de hoop dat er een 'match' ontstaat). De samenwerking kreeg ook gestalte in het per 1 november 2010 geopende expertisecentrum onder de naam Servicepunt Flex.

Convenant ABU en UWV

De samenwerking tussen ABU en het UWV wordt nog intensiever door het op 29 oktober 2012 ondertekenen van een overeenkomst. Van alle baanvinders uit de WW vindt ruim een derde weer werk met hulp van een uitzendbureau. UWV maakt succesvol gebruik van de dienstverlening van uitzendondernemingen. Werk.nl is een belangrijk platform voor de uitwisseling van vacatures en cv’s tussen de uitzendbranche en UWV. Meer weten over de samenwerking tussen ABU en UWV, zie de site van FlexNieuws.nl.

Masterclass helpt intercedenten 50-plussers te bemiddelen naar werk

Op 19 januari 2015 vindt de eerste masterclass ‘Verruim je blik’ plaats die de brancheorganisaties NBBU en ABU gratis aanbieden aan intercedenten. De behoefte aan extra training blijkt groot: de serie masterclasses was in korte tijd volgeboekt.

De uitzendbranche speelt een belangrijke rol om werkloze 50-plussers aan de slag te helpen, zo blijkt uit de laatste Barometer 50-plus van UWV. Van de honderd werkloze ouderen die aan het werk gaan, is bij een kwart daarvan een uitzendbureau betrokken. Een op de acht uitzendkrachten is 50-plus. In de barometer ontkracht de uitzendbranche ook de meest voorkomende vooroordelen over oudere werknemers. (Bron: FlexNieuws, 15 jan. 2015)

Groei uitzendbureau ABU gaat maar door

Het aantal uren in periode 7 2017 (week 25 - 28) nam toe met 7% en de omzet steeg met 8% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De ontwikkelingen per sector zijn als volgt:

 • Administratieve sector: een daling van 2% in uren en een daling van 3% in omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
 • Industriële sector: een stijging van 14% in uren en een stijging van 16% in omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
 • Technische sector: het aantal uren steeg met 6%. Ook de omzet nam met 6% toe in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

(Bron: ABU, 8 aug. 2017)

ABU en PZO-ZZP lanceren Code Goed Opdrachtgeverschap

Code goed opdrachtgeverschap geeft helderheid in relatie opdrachtgevers en zelfstandigen ABU en PZO-ZZP hebben samen een Code Goed Opdrachtgeverschap ontwikkeld. De code is geïntroduceerd tijdens de bijeenkomst voor ZZP-dienstverleners. ABU-leden zijn in veel gevallen opdrachtgever. Het is om die reden dat de ABU hen oproept deze code te gaan gebruiken en verder te ontwikkelen.

De Code Goed Opdrachtgeverschap geeft opdrachtgevers en zelfstandigen een duidelijk kader om op een goede manier met elkaar zaken te doen. ‘Goed voor elkaar’ is daarbij het uitgangspunt. De Code heeft geen juridische status. De gedrags- en kwaliteitsregels die de ABU en PZO-ZZP zelf hanteren voor hun leden blijven naast deze Code van toepassing.

De Code heeft vier uitgangspunten:

 1. het realiseren van transparante en duidelijke afspraken
 2. een open en effectieve communicatie
 3. zorgvuldig omgaan met elkaars (zakelijke) belangen
 4. gelijkwaardig ondernemerschap
(Bron: ABU, okt. 2017)


Ga terug naar subrubriek Uitzendarbeid.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Rechtspositie    Wetten