Opleiding

Datum laatste wijziging: 24 maart 2020  |  Trefwoorden: , , ,

Inhoud

  1. Verplichte scholing
  2. Schriftelijke vastlegging
  3. Verplicht scholingsbudget uitzendbureaus onbekend
  4. DOORZAAM stelt vouchers beschikbaar

Verplichte scholing

Uitzendbureaus zijn verplicht 1,02% van het in het desbetreffende jaar aan uitzendkrachten werkzaam verschuldigde brutoloon te besteden aan de scholing van uitzendkrachten. Dit percentage mag niet op het loon van uitzendkrachten worden ingehouden. De uitzendonderneming heeft de keuze om de scholingsbestedingsverplichting van 1,02% op ondernemingsniveau in eigen beheer uit te voeren dan wel 0,8% af te dragen aan STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche).

Schriftelijke vastlegging

Indien gekozen is voor het uitvoeren van de scholingsbestedingsverplichting in eigen beheer, dient het uitzendbureau de bestedingen aan scholing in het afgelopen kalenderjaar en de wijze waarop die bestedingen plaatsvonden op te nemen in een specifieke paragraaf in de jaarrekening of in een accountantsverklaring. Deze specifieke paragraaf dient jaarlijks vóór 1 juli aan de SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten) te worden verstrekt.

Verplicht scholingsbudget uitzendbureaus onbekend

Uit onderzoek van HR-dienstverlener Pay for People, onder 1093 respondenten, bleek dat
  • Ruim twee derde van de werkende Nederlanders weet niet dat uitzendbureaus een verplicht ‘scholingspotje’ hebben waar uitzendkrachten gebruik van kunnen maken
  • Van de flexwerkers, waaronder uitzendkrachten, is ruim 60 procent niet op de hoogte van het scholingsbudget.
  • Van de vrouwen is bijna drie kwart niet op de hoogte van het bestaan van het scholingspotje, bij de mannen is dat bijna twee derde.
  • Van de zestigplussers weet ook bijna 75 procent niet dat er een scholingsbudget is.
De resultaten zijn opvallend, omdat bijna de helft van de flexwerkers vindt dat uitzendkrachten zoals zij onvoldoende kans krijgen om zich professioneel te ontwikkelen.

Juist vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk om talent aan te trekken door scholingsmogelijkheden te bieden en rekening te houden met hun behoeften. Als uitzendkrachten niet weten dat uitzendbureaus een budget hebben voor (bij)scholing, zullen ze er ook geen gebruik van maken. Het is daarom aan de uitzendbureaus om te communiceren en hun medewerkers beter bewust te maken van hun mogelijkheden. (Bron: SalarisNet, 7 feb. 2019)

DOORZAAM stelt vouchers beschikbaar

Veel uitzendkrachten zijn hun baan verloren vanwege de coronacrisis. Sectoren als horeca, luchtvaart, bloementeelt enz. hebben massaal afscheid genomen van hun uitzendkrachten, terwijl er in andere sectoren juist een schrijnend tekort is. Denk aan sectoren als zorg, transport, logistiek, distributie food en land en tuinbouw.

DOORZAAM heeft als doel uitzendkrachten voor de korte en lange termijn duurzaam inzetbaar te houden in een flexibele of vaste arbeidsrelatie. Het fonds voor duurzame inzetbaarheid stelt per direct van-werk-naar-werk-vouchers beschikbaar van 500 euro om uitzendkrachten die door de coronacrisis hun baan zijn verloren via een cursus, training etc. klaar te maken voor een volgende baan. (Bron: Doorzaam, 24 mrt. 2020)

Ga terug naar subrubriek Uitzendarbeid.