Diversen

Datum laatste wijziging: 24 oktober 2020  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

 1. Kennisplatform 2015
 2. Subsidie voor samenwerkende MKB-ers
 3. Eigen website bouwen
 4. Sterke daling bijstandsaanvragen MKB-ers 2016
 5. Nieuwe Award voor MKB-uitzendbureaus
 6. Wet DBA faalt, toetsing modelovereenkomsten is bloedbad
 7. Dag van de Ondernemer
 8. MKB steekt ruim een miljard per jaar in lokale verenigingen
 9. Meer Nederlandse ondernemers gaan Indonesisch MKB helpen
 10. Europese samenwerking moet kwaliteit en vertrouwen in cloudapplicaties verbeteren
 11. Levenspartner belangrijkste adviesbron bij toekomstplannen onderneming
 12. Grote spreiding in productiviteit in het MKB
 13. Verzekeringen MKB
 14. MKB nog lang niet klaar voor privacywet
 15. Uitzonderingspositie MKB in de nieuwe AVG? 
 16. Kabinet moet extra investeren in digitalisering MKB
 17. Kabinet kondigt compensatieregeling voor gedupeerde ondernemers aan
 18. MKB-loket voor cybersecurity
 19. Blockchain-platform voor MKB-klanten Rabobank
 20. Jongeren starten ondernemen
 21. MKB-ondernemers met handen in het haar over Brexit-onzekerheid
 22. Steeds meer factuurfraude bij MKB’ers
 23. Bedrijfsleven blij met voortzetting fiscale innovatieregeling
 24. Regeling ''Leven lang ontwikkelen"
 25. MKB-bedrijven: vergeet niet de printer te beveiligen
 26. MKB gebukt onder regeldruk
 27. Kleinere bedrijven minder gedigitaliseerd

Kennisplatform 2015

Het online kennisplatform de Staat van het MKB is in november 2015 uitgekomen. Deze website is rijkelijk gevuld met cijfermateriaal, statistieken en achtergrondinformatie over het MKB.

Subsidie voor samenwerkende MKB-ers

Grote samenwerkingsverbanden van 10 tot 20 MKB-ers kunnen subsidie aanvragen voor hun innovatieprojecten. Via de zogenoemde Innovatie Prestatie Contracten (IPC) kunnen zij gezamenlijk uitdagingen aanpakken in bijvoorbeeld hun branche, regio of keten. Meer informatie kunnen PNO-consultants geven.

Eigen website bouwen

Uit onderzoek onder MKB-ondernemers bleek dat 23,7% geen eigen website heeft en 29,7% een sterk verouderde. Een website bouwen geld en tijd, MKB Belangen biedt aan: zij doet een interview, schrijft de teksten en bouwt de website voor € 265,- en € 8,- per maand. Bevalt de website niet dan betaal ook je niet.

Sterke daling bijstandsaanvragen MKB-ers 2016

Het aantal bijstandsaanvragen door MKB-ondernemers blijft flink afnemen. Volgens het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) duidt dit erop dat het steeds beter gaat met het MKB. In het eerste kwartaal 2016 zakte het aantal bijstandsaanvragen op jaarbasis met zo'n 30% ten opzichte van dezelfde periode in 2015 naar circa 1.750.

Nieuwe Award voor MKB-uitzendbureaus

ABN AMRO, Flexmarkt en WePayPeople hebben de handen ineengeslagen om MKB-ers die zich onderscheiden te belonen tijdens de Uitzendondernemer van het Jaar Awards.

Tijdens de prijsuitreiking worden de drie best beoordeelde uitzendondernemers beloond met een award en een geldprijs: een hoofdprijs van € 15.000 voor de winnaar, € 7.500 als tweede prijs en € 2.500 als derde prijs.

Wet DBA faalt, toetsing modelovereenkomsten is bloedbad

Van de 4.481 binnengekomen modelovereenkomsten is nog maar de helft afgehandeld. Daarvan werd een kleine 17 procent goedgekeurd en 47 procent afgekeurd, en werd in nog eens 37 procent van de gevallen de procedure afgebroken. 2.264 modelovereenkomsten doorlopen nog de procedure, of wachten op behandeling. De doorlooptijd van de procedure was gemiddeld elf weken, bijna twee keer zo lang als de zes weken die de Belastingdienst belooft op zijn website. Er is geen informatie beschikbaar over de redenen waarom modelovereenkomsten worden afgekeurd.

Volgens het CBS zijn er ruim een miljoen zelfstandigen zonder personeel, maar er zijn slechts 4.481 overeenkomsten ter toetsing voorgelegd. Toch kan dat relatief kleine aantal blijkbaar al niet verwerkt worden.

Dag van de Ondernemer

Er bestaat voor alles een aparte dag: een Dag van de Bouw, Secretaressedag, Moederdag. Maar er is nog geen Dag van de Ondernemer. En dit terwijl er in Nederland ruim 1,5 miljoen ondernemers zijn die met hun bedrijf van enorme toegevoegde waarde zijn voor ons land. Ondernemers creëren immers groei, banen en welvaart. Aldus luidt de motivering van MKB-Nederland om eens in het jaar een speciale dag voor ondernemers in het leven te roepen.

Daarom roept MKB-Nederland vanaf 2016 elke derde vrijdag van november uit tot Dag van de Ondernemer. Dit jaar vieren wij de eerste Dag van de Ondernemer op vrijdag 18 november.
De Dag van de Ondernemer valt in de Global Entrepreneurship Week, een wereldwijd initiatief ter promotie van het ondernemerschap. In meer dan 150 landen staat in de derde week van november het ondernemerschap centraal. MKB-Nederland slaat op deze vrijdag de handen ineen met haar Belgische zusterorganisatie Unizo, de initiatiefnemer van de Vlaamse Dag van de Ondernemer. (Bron: MKB Belangen, 18 nov. 2016)

MKB steekt ruim een miljard per jaar in lokale verenigingen

Het midden- en kleinbedrijf is van onmisbaar belang voor lokale sportverenigingen, culturele instellingen en andere maatschappelijke organisaties. Bedrijven tot 100 medewerkers steunen deze clubs met een jaarlijks bedrag van ruim een miljard euro.

Dat is meer dan het bedrag dat de rijksoverheid jaarlijks in sport en cultuur steekt. Dat blijkt uit onderzoek (2016) van Panteia in opdracht van MKB-Nederland, dat in het kader van de Dag van de Ondernemer is uitgevoerd.

Meer Nederlandse ondernemers gaan Indonesisch MKB helpen

Er gaan jaarlijks meer Nederlandse ondernemers en experts naar Indonesië om het lokale MKB te ondersteunen. Van zo'n 150 experts per jaar gaan er voortaan rond de 200.

Dit moet leiden tot meer uitwisseling van kennis, groei en meer banen in het Indonesische MKB. Dat maakten Johan van de Gronden, directeur van de stichting PUM Netherlands senior experts, en Hans de Boer, voorzitter van stichting PUM, bekend op de eerste dag van de economische missie naar Indonesië. (Bron: Brisk, 25 nov. 2016)

Europese samenwerking moet kwaliteit en vertrouwen in cloudapplicaties verbeteren

Zeker-OnLine (Nederland), Label Cloud (Frankrijk) en Trusted Cloud (Duitsland) hebben een overeenkomst voor samenwerking getekend om MKB-ers in Europa zekerheid te geven over de kwaliteit en betrouwbaarheid van online diensten.

De samenwerking is getekend op de tweede Frans-Duitse conferentie over digitale economie in Berlijn op 13 december 2016. De keurmerken stellen de betrouwbaarheid van cloudapplicaties in Nederland, Frankrijk en Duitsland vast. Samen met de Europese Commissie werken deze landen aan Europese harmonisatie van eisen aan online diensten.

Levenspartner belangrijkste adviesbron bij toekomstplannen onderneming

Niet de aandeelhouder, collega-oprichter of een strategisch consultant adviseert ondernemers over de toekomst van zijn of haar bedrijf, maar uit onderzoek blijkt juist dat de levenspartner deze rol vervult.

Grote spreiding in productiviteit in het MKB

In het midden- en kleinbedrijf (MKB) zijn grote verschillen in de arbeidsproductiviteit per bedrijf. Bij 20 procent van de bedrijven is de arbeidsproductiviteit minstens twee keer zo groot als het gemiddelde. De rest van de bedrijven behaalt een lagere productiviteit dan gemiddeld. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS naar de spreiding van de toegevoegde waarde per voltijdbaan.

Onder arbeidsproductiviteit 1 wordt hier verstaan de toegevoegde waarde (de marktwaarde van de producten minus de productiekosten) per voltijdbaan. Dit onderzoek is uitgevoerd op basis van de productiestatistieken in 2015. Het onderzoek is verricht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering, voor De Staat van het MKB. (Bron: CBS, 20 nov. 2017)

1 In gewoon Nederlands: Arbeidsproductiviteit is het vermogen van iemand om in een bepaalde tijd een hoeveelheid producten voort te brengen. Als per arbeidskracht veel wordt geproduceerd is sprake van een hoge arbeidsproductiviteit.

Verzekeringen MKB

Veel MKB-ers wordt gerekend tot de bedrijfstak horeca. Voor hen een kleine quiz. Noem zes verzekeringen die voor de gemiddelde horeca-onderneming scoren. Dat zijn .............

MKB nog lang niet klaar voor privacywet

Hoewel de deadline van 25 mei nadert, voldoet 80 tot 90 procent van de Nederlandse en Belgische MKB-bedrijven nog steeds niet aan de strenge regels van privacywet AVG, die dan van kracht worden.

Omdat er nog geen officiële certificeringen bestaan voor die wet, heeft Brand Compliance zelf een standaard ontwikkeld waarmee bedrijven op een systematische wijze invulling kunnen geven aan de wet. (Bron: Brisk, 22 mrt. 2018)

Uitzonderingspositie MKB in de nieuwe AVG? 

In de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) staat dat alle bedrijven die persoonsgegevens verwerken daar een register van moeten bijhouden. Dat levert een flinke administratieve last op. Schattingen lopen uiteen van tweehonderd miljoen tot een half miljard aan extra kosten per jaar voor alleen al het Nederlandse bedrijfsleven. De Avg bevat echter ook een uitzondering op deze registerplicht voor bedrijven met minder dan 250 werknemers. De meningen over de precieze interpretatie van de wettekst lopen echter uiteen. Een recente uitspraak van Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, lijkt nu toch de weg vrij te maken voor een brede uitzondering.

De kern van de vraag is voor wie de uitzondering op de registerplicht nu daadwerkelijk geldt. In de interpretatie van Nederland ICT zijn dat alle bedrijven met minder dan 250 werknemers, tenzij zij structureel risicovolle verwerkingen doen of bijzondere persoonsgegevens verwerken. (Bron: Nederland ICT, 10 apr. 2018)

NB: Een vrijstellingsclausule voor bedrijven met minder dan 250 werknemers leek aanvankelijk uitkomst te bieden, maar die bepaling blijkt veel strenger dan gedacht. Elke vorm van ‘niet-incidentele’ opslag leidt al tot een registerplicht. Secretaris ICT David de Nood van MKB Nederland verwacht daarom dat de uitzonderingspositie voor geen enkele MKB’er of ZZP’er van toepassing zal zijn. (Bron; Fiscaal van Morgen, 11 mei 2018)

Kabinet moet extra investeren in digitalisering MKB

Wil het gros van het midden- en kleinbedrijf kunnen aansluiten bij de verder versnellende digitalisering van de economie, dan is meer ondersteuning nodig. Van de 150 miljoen euro die het kabinet de komende jaren extra uittrekt voor innovatie, zou daarom minstens 50 miljoen euro specifiek moeten worden ingezet voor het MKB.

Dat zegt Leendert-Jan Visser, directeur van MKB-Nederland, naar aanleiding van een peiling onder 1000 MKB-ondernemers op MKBServicedesk.nl. Daaruit blijkt dat bijna een op de vijf inmiddels concreet bezig is met de mogelijkheden van data-analyse (Big Data). Nog eens 34 procent verwacht ermee te gaan starten, het merendeel van hen binnen nu en twee jaar. Bijna de helft echter geeft aan er helemaal níet mee aan de slag te gaan. "Dat is een veel te grote groep, die in de achterhoede dreigt te komen," aldus Visser. (Bron: Brisk, 4 jun. 2018)

Kabinet kondigt compensatieregeling voor gedupeerde ondernemers aan

Er komt een gerichte compensatieregeling voor ondernemers die in de periode 2014-2016 gedupeerd zijn omdat zij een lening uit de bijstand als gift bij hun inkomen moesten tellen. Hierdoor kregen zij te maken met terugvorderingen van toeslagen. Voor de regeling is 17 miljoen euro gereserveerd. Dit kondigt staatssecretaris Snel van Financiën vrijdag aan in een brief aan de Tweede Kamer. 

Staatssecretaris Snel: "Sinds 2017 bestaat dit probleem niet meer omdat de gift niet langer tot het inkomen wordt gerekend. Voor deze groep ondernemers komt er nu ook een oplossing. Zij hebben zich een tijdlang zorgen gemaakt over hun financiële situatie en dit kabinet wil hen nu alsnog tegemoet komen.”

Voor de regeling is een wettelijke basis nodig en zal daarom onderdeel uitmaken van het Belastingplan dat in september naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Dan wordt ook meer bekend gemaakt over de vormgeving van de compensatieregeling. Met de aankondiging voldoet het kabinet aan een breed gesteunde motie uit de Tweede Kamer. (Bron: Rijksoverheid, 8 jun. 2018)

MKB-loket voor cybersecurity

Dat veruit de meeste MKB’ers geen verstand hebben van cybersecurity is een feit. De digitalisering neemt alleen maar toe en daarmee de digitale dreigingen. De overheid is hiervan bewust en heeft daarom een nieuw initiatief opgezet dat het MKB moet helpen met digitale veiligheid.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft daarom het Digital Trust Center gelanceerd. Het doel van dit center is dat MKB’ers nu ergens terecht kunnen voor advies en informatie met betrekking tot veilig digitaal ondernemen. (Bron: Rijksoverheid, 8 jun. 2018)

Blockchain-platform voor MKB-klanten Rabobank

Rabobank laat als eerste Nederlandse bank klanten gebruikmaken van een handelsplatform dat draait op blockchain-technologie. We.trade, zoals het heet, is vooral bedoeld voor klanten in het midden- en kleinbedrijf (mkb) met internationale ambities. Zij kunnen via het platform contracten en betalingsovereenkomsten sluiten. (Bron: AV Accountancy, 4 jul. 2018)

Jongeren starten ondernemen

Duizenden scholieren en studenten starten de komende week met ondernemerschapsonderwijs. Een jaar lang gaan de jongeren in een klein groepje een eigen bedrijf oprichten en runnen. Variërend van een laser vogelverschrikker tot een mobiele escaperoom. Op 5 oktober 2018 organiseert de Stichting Jong Ondernemen voor de zesde keer de aftrap van het ondernemersjaar in de Jaarbeurs waar 1200 jongeren worden klaargestoomd.

Jong Ondernemen is de grootste organisatie in Nederland die ondernemerschapsonderwijs verzorgt voor scholieren en studenten. Jongeren leren niet alleen hoe je een eigen bedrijf runt, maar ontwikkelen zo ook belangrijke vaardigheden zoals het nemen van initiatief en samenwerken. Heleen Dura - van Oord, topondernemer en bestuurslid Jong Ondernemen: ‘Met de programma’s van Jong Ondernemen krijgen jongeren de kans om een echte onderneming op te zetten met een ondernemersplan, een product, klanten en echt geld. Vorig schooljaar zijn door de deelnemers 716 bedrijven opgericht. Van heel creatief tot heel praktisch. Zo werden er vorig jaar bedrijven opgericht in bijvoorbeeld een laser vogelverschrikker, kofferhoezen en een app om je vrienden beter te leren kennen. In 2017-2018 is er € 1.074.000 aan aandelen verhandeld en werd het schooljaar afgesloten met een gezamenlijke winst van bijna € 11.000. (Bron: De Zaak, 8 okt. 2018)

MKB-ondernemers met handen in het haar over Brexit-onzekerheid

De Brexit kan grote impact hebben voor Nederlandse ondernemers. Het VK is voor Nederland de tweede exportbestemming qua toegevoegde waarde. Zo exporteerde Nederland in 2015 voor 38 miljard euro naar het Britse koninkrijk. Daar zijn 200.000 banen mee gemoeid. Nederland heeft ook 177 miljard aan investeringen uitstaan in het VK. Dat alles vraagt om een zorgvuldig proces naar een nieuwe relatie tussen de EU en het VK en om aandacht voor het Nederlandse vestigingsklimaat.

In het artikel - MKB Nederland, januari 2019 - aandacht voor onder meer invoertarieven, douaneformaliteiten en Taskforce Brexit.

Steeds meer factuurfraude bij MKB’ers


Factuurfraude is een steeds groter wordend probleem in het MKB. (Cyber)criminelen sturen valse (digitale) facturen en hopen dat organisaties deze betalen. Dit gebeurt op steeds meer en nieuwe manieren. De nieuwe vormen worden herkend door aangiftes. Aan de hand van deze aangiftes kunnen beveiligingssoftware geüpdatet worden. Vooral voor het MKB is dit belangrijk, mocht de factuur op een of andere manier betaald worden, kun je je hele werkkapitaal zien verdwijnen.

Er zijn verschillende manieren waarop criminelen factuurfraude aanpakken. Zo kunnen zij papieren in handen krijgen en hierop het rekeningnummer veranderen. Ook het sturen van een spookfactuur voor een opdracht die nooit is uitgevoerd is een manier. Op deze manier installeren zij schadelijke software op de pc waarmee de factuur geopend of betaald is. Op deze manier kunnen zij in de boekhoudsoftware het rekeningnummer aanpassen. (Bron: MKB-Belangen, 1 feb. 2019)

Bedrijfsleven blij met voortzetting fiscale innovatieregeling

Het is goed dat staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat de fiscale regeling voor innovatie, de WBSO, voortzet. De nieuwe evaluatie van de regeling laat zien dat deze ‘buitengewoon goed’ werkt voor het innovatieve midden- en kleinbedrijf.

Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op de langverwachte evaluatie die naar de Tweede kamer is gestuurd. De kracht en het belang van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is dat deze regeling kan worden gebruikt door ieder (familie)bedrijf ongeacht grootte, technologie of innovatie, en van starter tot middenbedrijf en grote onderneming, aldus beide ondernemingsorganisaties. (Bron en meer: VNO-NCW, 12 apr. 2019)

Regeling ''Leven lang ontwikkelen"

Vanaf maart 2020 gaat de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) van start. MKB-bedrijven kunnen dan subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden. Met deze regeling stelt het kabinet structureel € 48 miljoen per jaar beschikbaar.

MKB-bedrijven: vergeet niet de printer te beveiligen

MFP's (Multi-Function Printer) worden steeds slimmer, zo kunt u deze verbinden aan apps zoals Dropbox, Google Drive of Microsoft SharePoint. Hierdoor kunnen medewerkers een stuk sneller werken. Niet gek dus, dat veel MKB-bedrijven deze mogelijkheden van de MFP ook gebruiken. Echter de MFP brengt ook een belangrijk aandachtspunt met zich mee: de beveiliging.

Printers zijn een makkelijk doelwit die regelmatig over het hoofd worden gezien door organisaties, hoewel ze vaak wel zijn uitgerust met beveiligingsfeatures. Deze worden echter zelden ingeschakeld, blijkt uit onderzoek (30 oktober 2019) van beveiligingsteams van Symphion en NCC Group.

MKB gebukt onder regeldruk

Mkb-ondernemers hebben vooral last van regels, kosten en bureaucratie rond ziekte, verzuim, ontslag, tijdelijke inhuur personeel, AVG en aanbestedingen. Dit blijkt uit onderzoek van Saxion Hogeschool in opdracht van de Tweede Kamer. Deze knelpunten zijn heel herkenbaar voor MKB-Nederland. We gaan ervan uit dat de Tweede Kamer als opdrachtgever nu daadwerkelijk de handschoen oppakt om deze grote knelpunten aan te pakken.

De onzekerheid voor ondernemers die gepaard gaat met deze knelpunten, zet een rem op de groei binnen het mkb. Mkb-ondernemers zijn huiverig om personeel aan te nemen en om te investeren. Dat staat nog los van de huidige crises in de bouw door de stikstof- en PFAS-problematiek en de enorme inspanning die het mkb straks moet leveren als gevolg van het Klimaatakkoord. (Bron: MKB, 30 jan. 2020)

Kleinere bedrijven minder gedigitaliseerd

De mate van digitalisering hangt sterk samen met de grootte van het bedrijf; van de grote bedrijven (500 of meer werknemers) heeft 65 procent de bedrijfsvoering in hoge mate gedigitaliseerd, van de kleinste bedrijven (2 werknemers) is dit slechts 24 procent. Bijna de helft van deze kleine bedrijven is naar eigen zeggen niet of nauwelijks gedigitaliseerd. In dit onderzoek gaven bedrijven zelf aan in hoeverre zij gedigitaliseerd zijn.

Een voorbeeld van meer digitalisering onder Nederlandse bedrijven is de toename van het gebruik van e-facturen. Het aandeel verzonden e-facturen verdubbelde in 2018 bijna ten opzichte van het jaar daarvoor, van 8 procent naar 14 procent. Ook het gebruik van elektronische facturen anders dan e-facturen (bijvoorbeeld in PDF) is de afgelopen twee jaar toegenomen: van 40 procent in 2016, naar 60 procent in 2018. Hierdoor is het aandeel papieren facturen de afgelopen twee jaar gehalveerd, van 50 procent in 2016 naar 24 procent in 2018. (Bron: CBS, 17 feb. 2020)