Diversen    Organisatie 


Financieel, fiscaal

Datum laatste wijziging: 27 november 2020  |  Trefwoorden: Financieel, Fiscaal, Repro, Reprorecht, MKB

Inhoud

 1. Kleine MKB-ondernemer overvallen door stiekeme belastingverhoging
 2. Nieuwe Bank voor MKB
 3. Honderden MKB-ers maken gebruik van belastingparadijzen
 4. En nog een bank voor MKB-ers: Qredits
 5. Meer grote bedrijven achter Betaalme.nu
 6. Structureel meer geld voor snellere groei startups en MKB
 7. MKB te laat betalen, kost grote bedrijven rente
 8. Boete voor te laat betalen werkt averechts
 9. In 2015 groeide de omzet ZZP-ers en MKB
 10. Afhankelijkheid van externe financiering en overlevingskansen van MKB-ers
 11. Knallende ruzie tussen MKB en Stichting Reprorecht
 12. Drie op vier MKB-ers onderneemt duurzaam
 13. Lastenverhoging € 2.500 voor gemiddeld MKB-bedrijf
 14. Grote bedrijven betalen MKB steeds sneller
 15. Aftrekposten voor ondernemers op een rij
 16. Gratis bedrijfsscan en adviesaanpak duurzame inzetbaarheid
 17. Fiscale voordelen gaan voorbij aan MKB
 18. Aftrekposten MKB-ondernemers minder lucratief
 19. FinTech
 20. Geld voor MKB om innovatie, samenwerking en onderzoek te bevorderen
 21. Handboek Ondernemen 2018
 22. 200 miljoen voor het MKB
 23. Meer ondernemers met geldnood
 24. Btw-drempel voor kleine ondernemers die ‘TOE-diensten’ verrichten
 25. MKB laat elk jaar miljoenen euro's liggen
 26. Structureel te late betaling door klanten van MKB
 27. Platform Betaalme.nu wil betalen binnen dertig dagen
 28. Betalingstermijn naar 30 dagen?
 29. Topjaar 2018
 30. MKB Nederland krijgt minder bankkrediet dan elders in Europa
 31. Robuuste groei toegevoegde waarde in het MKB
 32. Toegang tot recht voor MKB moeilijk en duur
 33. Europees Parlement stemt in met vereenvoudiging BTW-regels voor MKB
 34. Accountantskantoren wachten het langst op betaling facturen
 35. Banken geven MKB-bedrijven half jaar uitstel van aflossing leningen
 36. MKB ondernemers in de problemen door terugloop van nieuwe orders en opdrachten
 37. Min. EZK maakt coaching voor MLB in coronaproblemen gratis
 38. Klein Krediet Corona (KKC)
 39. Lage buffers MKB kunnen tot nieuwe bankencrisis leiden
 40. Wetsvoorstel: Betaaltermijn van grootbedrijf aan MKB van 60 naar 30 dagen
 41. Ruim zeven miljoen euro uit MKB-Actieplan voor regionale MKB-projecten
 42. Wettelijke betalingstermijn, stand van zaken 2020
 43. Speciaal voor MKB-bedrijven: SLIM-subsidie
 44. Ondernemers krijgen langer tijd om belastingschuld door corona af te lossen
 45. Zes nieuwe fondsen bieden startups 67,5 miljoen euro durfkapitaal
 46. 13 nieuwe MKB-deals voor regionale ondersteuning MKB
 47. Versoepelde tegemoetkoming vaste lasten (TVL) nu aan te vragen

Kleine MKB-ondernemer overvallen door stiekeme belastingverhoging

Een kwart van de kleine ondernemers maakt zich zorgen over de gevolgen van de verhoging energiebelasting op gas met 31,7 procent. De overgrote meerderheid was niet op de hoogte van de verhoging en verwijt de overheid slechte communicatie.

De energieprijzen dalen, maar de rekening gaat omhoog? Inderdaad, en het verschil verdwijnt in de schatkist. De belasting op gas is met ruim zes eurocent per kubieke meter verhoogd. Omdat over deze belasting ook nog eens BTW geheven wordt, is de extra belastingheffing ruim 7,3 eurocent per eenheid.

Nieuwe Bank voor MKB

De Nieuwe Ondernemersbank (DNOB) van ondernemersvoorman Hans Biesheuvel gaat 1 september 2015 open, met 36 kantoren verspreid over het land. Met de bank wil Biesheuvel op een makkelijke en toegankelijke manier kredieten gaan verstrekken aan het midden- en kleinbedrijf. Via de bestaande kanalen is het voor veel ondernemers vaak lastig om financiering te vinden, vindt Biesheuvel. Vooral bedrijven die tussen de 750.000 en een miljoen euro nodig hebben, komen nauwelijks aan geld.

DNOB wordt geen traditionele bank met bankvergunning, maar een platform waar ondernemers en financiële partijen met elkaar in contact worden gebracht. De bank betreft een samenwerkingsverband tussen Ondernemend Nederland (ONL), de belangenorganisatie van Biesheuvel en de bestaande financiële dienstverlener Credion. (Bron: Z24, 15 mei 2015)

Honderden MKB-ers maken gebruik van belastingparadijzen

Honderden Nederlanders hebben via een Panamese tussenpersoon offshore bedrijven opgezet in belastingparadijzen. Dit blijken vooral veel MKB'ers te zijn. In de loop der jaren hebben zo'n vijfhonderd Nederlandse bedrijven een vennootschap opgezet via Mossack Fonseca. Tweehonderd daarvan zijn nog steeds actief, zo blijkt uit onderzoek van Trouw en Het Financieele Dagblad naar interne documenten van Mossack Fonseca. (Bron: AV Accountancy, 5 apr. 2016)

En nog een bank voor MKB-ers: Qredits

Kredietverstrekker Qredits stelt kleine ondernemers in staat flexibel krediet aan te vragen. Hiermee speelt Qredits naar eigen zeggen in op de grote behoefte aan de onderkant van de markt. 'Kleine ondernemers staan het ene moment in de plus en de andere keer iets in de min, omdat bijvoorbeeld een klant of leverancier laat betaalt. Wij denken al een jaartje na over een manier om dit te kunnen regelen', aldus de algemeen directeur van Qredits.

Meer grote bedrijven achter Betaalme.nu

De aanhang van Betaalme.nu blijft groeien. Eerder sloot onder andere Rabobank zich aan bij het initiatief, maar inmiddels hebben zeven grote bedrijven en organisaties ABN Amro, Enexis, ING, Gasunie, pensioenfonds ABP, pensioenuitvoerder APG en agrarisch handelsbedrijf Cargill hun steun kenbaar gemaakt.

Het doel van Betaalme.nu is dat binnen vijf jaar minstens de helft van de duizend grootste ondernemingen meedoet en facturen van hun kleinste leveranciers het liefst binnen 30 dagen gaat betalen. Volgens recent onderzoek staan facturen nu gemiddeld 42 dagen open.

Er is echter ook kritiek op Betaalme.nu, met name op de ketenfinanciering en het digitaal indienen van facturen.

Betaalme.nu is een campagne om kleine leveranciers binnen 30 dagen te betalen. Men rekent op nog meer. (Bron: CMWeb, 18 mei 2016)

Structureel meer geld voor snellere groei startups en MKB

De komende tijd neemt het kabinet maatregelen waardoor zogenaamde startups en scale-ups sneller en makkelijker kunnen groeien. Minister Kamp van Economische Zaken maakte, mede namens staatssecretaris Wiebes van Financiën, bekend dat er vanaf 2017 27 miljoen euro beschikbaar komt voor een versoepeling van de gebruikelijk-loonregeling voor innovatieve bedrijven.

Oprichters van startups zijn dan niet langer verplicht zichzelf een belastbaar loon uit te keren van 44.000 euro, maar mogen dit de eerste drie jaar op het minimumloon stellen. Zo blijft er meer geld over om te investeren in de onderneming. Ook maakt het kabinet 23 miljoen euro vrij om samen met private investeerders te investeren in startups en het MKB. (Bron: Accountancyvanmorgen, 24 mei 2016)

MKB te laat betalen, kost grote bedrijven rente

De PvdA en het CDA komen midden 2016 met een wetsvoorstel waarin grote bedrijven rente moeten betalen als zij de hun kleinere MKB-leveranciers te laat betalen. Het gaat om 8 procent rente als betalingen langer dan 60 dagen (gem. 2 maanden) op zich laten wachten.

Het plan, oorspronkelijk van het CDA, is eerder 2016 aan de orde geweest en kon toen rekenen op steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. Minister Henk Kamp (Min. EZ) heeft het voorstel echter niet uitgevoerd.

Boete voor te laat betalen werkt averechts

MKB-Nederland ziet weinig in de initiatiefwet van CDA en PvdA om grote bedrijven die MKB-leveranciers te laat betalen een renteboete op te leggen. Volgens de brancheorganisatie leidt de wet er mogelijk toe dat een langere betalingstermijn de norm wordt.

NB: Hetzelfde standpunt had eerder ook al minister Kamp ingenomen.

In 2015 groeide de omzet ZZP-ers en MKB

De omzet van zeven van de tien ZZP-ers en midden- en kleinbedrijven is in 2015 stabiel gebleven of gegroeid. Bijna de helft van de bedrijven heeft een groeiende omzet. Dit blijkt uit een onderzoek van het KvK-Ondernemerspanel onder 6000 ondernemers dat in januari is gehouden. De respons was hoog: 60 procent.

De grootste knelpunten van de ZZP-ers en het MKB zijn het tijd vrijmaken voor strategieontwikkeling, het vertalen van marktkennis naar kansen voor hun bedrijf en de uniekheid van hun producten en diensten. Ook het vinden van voldoende financiering blijft een groot knelpunt. Verder vinden veel bedrijven het lastig om goede samenwerkingspartners en goed gekwalificeerde medewerkers te vinden.

Afhankelijkheid van externe financiering en overlevingskansen van MKB-ers

In Nederland zijn tussen 2009 en 2014 ongeveer 40.000 bedrijven failliet gegaan. CPB probeerde een antwoord te vinden op de vraag of de stijging van het aantal faillissementen (deels) verklaard kon worden door financieringsbeperkingen.

In Nederland is ongeveer 80 procent van de MKB-bedrijven afhankelijk van externe financiering, waarbij bankkrediet de belangrijkste bron van externe financiering is. Na het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis in 2008 daalde de winstgevendheid van Europese banken en namen kapitaalbuffers sterk af. Als gevolg hiervan waren banken minder bereid of in staat om krediet te verstrekken aan, onder andere, MKB-bedrijven. Daarnaast nam de kredietwaardigheid van MKB-ers af als gevolg van verminderde vraag naar hun producten en een verslechterde financiële positie. Ook dit leidde tot verminderde toegang tot externe financiering voor MKB-ers.

Met de nodige voorzichtigheid concludeert het CPB dat de stijging van de faillissementen a.g.v. financieringsbeperkingen alleen voor middelgrote MKB-bedrijven opgaat. (Bron: CPB, 20 jul. 2016)

Knallende ruzie tussen MKB en Stichting Reprorecht

In november 2016 startte MKB Belangen een actie om zoveel mogelijk ondernemers af te melden voor de onterechte en zeer onduidelijke jaarlijkse factuur van de Stichting Reprorecht*. Bijna 5.000 ondernemers hebben zich bij de actie aangesloten.

Waar gaat het om?
 • In principe ontvangt iedere ondernemer jaarlijks een factuur om de kopieerheffing te betalen
 • Slechts een procent van de ondernemers maakt inderdaad regelmatig kopieën of scans van beschermd materiaal
 • De factuur is zo opgesteld, dat de mogelijkheid om bezwaar te maken helemaal niet kenbaar wordt gemaakt
* Stichting Reprorecht is opgericht door uitgevers en auteurs en in 1985 heeft de Minister van Justitie Stichting Reprorecht aangewezen als organisaties met de wettelijke bevoegdheid deze specifieke reprorechtgelden te innen bij publiek en bedrijfsleven en weer uit te keren aan rechthebbenden.

Nederlandse organisaties en bedrijven betalen jaarlijks onterecht miljoenen aan Stichting Reprorecht voor kopieën en prints die ze niet gemaakt hebben. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek bij 128 organisaties van I&O Research en in opdracht van Eerlijk Auteursrecht. Gemiddeld laat Stichting Reprorecht organisaties zestig keer meer betalen dan ze zouden moeten betalen. Ruim 80 procent van de onderzochte organisaties en bedrijven zou zelfs helemaal niets hoeven te betalen.

Stichting Reprorecht stuurt iedere organisatie in Nederland ongevraagd ‘facturen’ voor het opslaan, kopiëren en printen uit een boek, krant of tijdschrift. Stichting Reprorecht brengt daarmee iedere organisatie, elk jaar, honderden tot meer dan honderdduizend kopieën en prints uit een boek, krant of tijdschrift in rekening. Eerder al bleek dat de werkwijze van Stichting Reprorecht door veel bedrijven als misleidend wordt ervaren. Uit het onderzoek van I&O Research blijkt nu dus ook dat het soort kopieën en prints dat Stichting Reprorecht in rekening brengt, niet of nauwelijks nog wordt gemaakt. Stichting Reprorecht incasseert jaarlijks ongeveer twintig miljoen euro per jaar. Op basis van de onderzoeksresultaten heeft Stichting Reprorecht maximaal recht op een fractie daarvan: 300.000 euro per jaar.

Zowel Eerlijk Auteursrecht als I&O Research heeft veelvuldig onderzoek verricht naar het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal bij Nederlandse organisaties. De resultaten van deze onderzoeken zijn samengevoegd en geanalyseerd in een meta-analyse. In totaal heeft I&O Research de data gebruikt van bijna 3.000 werknemers, werkzaam bij 128 verschillende organisaties, die gedurende een volledige werkweek hun kopieer en printgedrag hebben geregistreerd. Zie verder

Drie op vier MKB-ers onderneemt duurzaam

Drie op de vier bedrijven is op een bepaalde manier duurzaam bezig. Dat blijkt uit onderzoek van het ING Economisch Bureau onder circa 700 MKB-bedrijven. De helft doet aan energiebesparing en een derde aan recycling en afvalreductie.

Duurzame activiteiten binnen het MKB worden vooral ingegeven door financiële redenen en niet zo zeer uit ideologische overwegingen. Duurzaamheid moet in de eerste plaats financieel voordeel voor het bedrijf opleveren. Maatregelen als energiebesparing, recycling en afvalreductie zijn eenvoudig te implementeren en leiden snel tot kostenbesparingen.

Andere maatregelen vergen grotere investeringen en meer tijd, zoals het ontwikkelen van duurzame producten of diensten. Redenen voor bedrijven om niet aan duurzaamheid zijn bijvoorbeeld dat het geen prioriteit heeft binnen het bedrijf, dat er nooit over na is gedacht en dat het niet rendabel is.

Een sector waar wel meer oog is voor alle facetten van duurzaamheid zijn de innovatieve MKB-bedrijven. Dit heeft niet alleen betrekking op traditionele activiteiten als energiebesparing en duurzame opwekking, maar ook op het gebied van CO2-reductie en natuurherstel. (Bron: Participaties.nl, 26 okt. 2017)

Lastenverhoging € 2.500 voor gemiddeld MKB-bedrijf

Een gemiddeld MKB-bedrijf komt al gauw uit op een lastenverzwaring van circa € 2.500. Dit als gevolg van de aangekondigde BTW-verhoging, maar ook door het afzien van een voorgenomen aanpassing van de vennootschapsbelasting (Vpb). 

Het eerste punt betreft de verlaging van de Vpb (maatregel per 2019), of eigenlijk meer het effect dat het niet doorgaan van de (eerste) schijfverlenging van de Vpb in 2018 heeft. De eerste schijf zou verlengd worden naar € 250.000, maar blijft nu op € 200.000 staan. Dit betekent per saldo gewoon een lastenverzwaring voor elke MKB-onderneming die meer dan € 200.000 winst maakt van maximaal € 2.500 (€ 50.000 x 5%Vpb). Het lijkt ons van groot belang om ook hier van moord en brand te spreken, immers het idee dat ondernemers alleen maar voordelen krijgen klopt dus niet.

Het tweede punt betreft de door burgers en branches gevreesde btw-verhoging. Deze verhoging, vinden wij, moet je echt in samenhang zien met andere maatregelen. Begrijpelijk is de vrees en onzekerheid wel. De burger zal afwachtend zijn in bestedingen, want voelt de ruimte die ontstaat als gevolg van de lagere IB-tarieven, in de portemonnee nog niet. Wat bijvoorbeeld kan leiden tot lagere bestedingen in bijvoorbeeld de vrijetijdssector. (Bron: SRA, 9 nov. 2017)

Grote bedrijven betalen MKB steeds sneller

Grote bedrijven betalen facturen afkomstig van het MKB steeds sneller. Momenteel wordt een gemiddelde factuur van kleine bedrijven gericht aan grote bedrijven na 41,5 dagen voldaan. Dat blijkt uit de nieuwste Barometer Betaalgedrag van Graydon. (Bron: Brisk, 15 nov. 2017). Eind 2016 was dat circa 43 dagen.

Red.: De winst van 1,5 dagen is geen reden om te juichen.

Aftrekposten voor ondernemers op een rij

Overzicht soorten fiscale aftrekposten:
 • ondernemersaftrek
  • zelfstandigenaftrek
  • startersaftrek (verhoging van de zelfstandigenaftrek)
  • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid (verhoging van de zelfstandigenaftrek)
  • aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
  • meewerkaftrek
  • stakingsaftrek
 • MKB-winstvrijstelling
 • investeringsaftrek
  • kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
  • milieu-investeringsaftrek en VAMIL
  • energie-investeringsaftrek
 • fiscale reserves
  • herinvesteringsreserve
  • egalisatiereserve
  • oudedagsreserve
(Bron: De Zaak, 29 dec. 2017)

Gratis bedrijfsscan en adviesaanpak duurzame inzetbaarheid

AWVN heeft voor MKB-bedrijven een bedrijfsscan en adviesaanpak duurzame inzetbaarheid ontwikkeld. Uw organisatie kan hier volledig gratis aan deelnemen. Door MKB-Nederland is hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld. AWVN is convenantpartner voor MKB-Nederland en kan uw organisatie in het kader van deze subsidie begeleiden.

De scan analyseert op heel praktische wijze knelpunten met inzetbaarheid nu en in de (nabije) toekomst. Wat doet uw bedrijf nu al én waar liggen kansen voor verbetering? De advisering is laagdrempelig en praktisch. En helpt u concreet om verder stappen te zetten om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te vergroten. (Bron: AWVN, 20 dec. 2017)

Fiscale voordelen gaan voorbij aan MKB

Het MKB plukt nauwelijks vruchten van de fiscale gevolgen van het nieuwe regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Dat is bijzonder, omdat dit wel een doelstelling was van het kabinet, aldus beroepsorganisaties NOB, NOAB, SRA en RB. Zij stuurden een brief aan de minister en staatssecretaris van Financiën om dit aan te kaarten.

Een groot deel van de Nederlanders in loondienst geniet fiscale voordelen van het nieuwe regeerakkoord, stellen zij. Maar voor het MKB, zowel de ib-ondernemer die in box 1 wordt belast, als de ondernemer/directeur-grootaandeelhouder die via een bv vennootschapsbelasting betaalt, geldt dat niet.

Ondernemers met een bv kunnen zelfs een forse lastenverzwaring voor winstreserves uit het verleden voor de kiezen krijgen, aldus de beroepsorganisaties. Dat is het gevolg van de voorgestelde verhoging van het box 2-tarief van 25 procent naar 28,5 procent. (Bron: CM, 19 mrt. 2018)

Aftrekposten MKB-ondernemers minder lucratief

Het nieuwe kabinet heeft vele miljarden aan lastenverlichting toegezegd. Met name via invoering van twee tariefschijven van 49,5% en 36,93% in de Inkomstenbelasting. Daar staat tegenover dat de meeste aftrekposten op termijn nog maar te verrekenen zijn tegen het lage tarief van 36,93%.

Voor ondernemers is met name van belang dat de volgende aftrekposten in aftrek beperkt worden: zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling, meewerkaftrek, S&O-aftrek, stakingsaftrek en startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Deze aftrekposten kunt u op termijn dus nog maar tegen 36,93% in aftrek brengen. Bovendien zijn er ook andere lasten verlichtende en -verzwarende voorstellen aangekondigd, zoals een verhoging van de algemene heffingskorting.

De aftrekposten worden vanaf 2020 in stappen van 3%-punt per jaar teruggebracht naar uiteindelijk 36,93% in 2023. De verlaging van de tarieven in de Inkomstenbelasting gaat in per 2019, maar waarschijnlijk gebeurt dat ook in stappen. Voorgaande plannen moeten nog wel door het parlement worden besproken en goedgekeurd. (Bron: Boon, april 2018)

FinTech

FinTech is de informatie- en communicatietechnologie die financiële dienstverleners inzetten om transacties en communicatie met hun klanten én tussen hun klanten onderling betrouwbaarder, veiliger, sneller en goedkoper te laten verlopen.

FinTech beperkt zich daarmee niet tot de gevestigde financiële instellingen, maar strekt zich uit over een breed landschap van startups en traditionele bedrijven; allemaal met de gemene deler dat ze uiteenlopende IT-innovaties inzetten in hun eigen bedrijfsvoering en in het bedienen van hun klanten. (Bron: BDO)

Waar banken vroeger (praktisch) het alleenrecht hadden op financiële dienstverlening, groeit het aantal alternatieven. Ieder jaar komen er steeds meer FinTech-ondernemingen bij, met ieder zijn eigen voor- en nadelen. Een op de drie ondernemers verwacht in 2019 dat deze vernieuwende partijen binnen vijf jaar de plek van banken heeft ingenomen. In de sector informatie en communicatie zijn de vooruitzichten het meest positief.

Geld voor MKB om innovatie, samenwerking en onderzoek te bevorderen

MKB-Nederland ontvangt in 2018 in totaal 75 miljoen euro voor een drietal aandachtspunten:

 1. Het bevorderen van innovatie bij MKB-bedrijven (€ 18 miljoen)
 2. Meer en betere samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid (€ 15 miljoen)
 3. Meer mogelijkheden voor toegepast onderzoek (€ 42 miljoen).

(Bron: MKB Nederland, 26 feb. 2018)

Handboek Ondernemen 2018

De Belastingdienst heeft het Handboek Ondernemen 2018 gepubliceerd. Het handboek is voor iedereen die in Nederland een onderneming wil starten of al een onderneming heeft, en daarbij zelf zijn administratie doet. In het handboek maakt de Belastingdienst de ondernemer wegwijs in zijn fiscale rechten en plichten.

Het handboek is vooral voor de eenmanszaak, maar bevat ook informatie voor ondernemingen met een andere rechtsvorm. Publicatiedatum: 9 april 2018

200 miljoen voor het MKB

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken ingestemd met het actieplan voor het midden- en kleinbedrijf, het MKB-Actieplan (29 juni 2018). Het kabinet stelt tot en met 2021 hiervoor € 200 miljoen beschikbaar.

Het geld van het actieplan wordt besteed aan een breed scala aan maatregelen rond de thema's menselijk kapitaal, financiering, digitalisering, toepassing van innovatie en voor regionale samenwerking. Daarnaast zijn er plannen de vennootschapsbelasting te verlagen.

Daarnaast zal naar verwachting in komende jaren sprake zijn van lastenverzwaring, in het MKB-Actieplan worden ze genoemd:

 • Kosten algemene verordening gegevens bescherming (AVG) (Red.: en de eventuele qua hoogte extreme boetes
 • Digitalisering en cybersecurity
 • Grondstoffen gebruik
 • Hogere energiekosten
 • Verhoging tarief in box 2
 • Stijgende zorgpremies
(Bron: Rijksoverheid, 29 jun. 2018)

Red.: € 200 miljoen, uitgesmeerd over 4 jaren (2018 t/m 2021) is gemiddeld € 50 miljoen per jaar. Het MKB telt ruim 1.000.000 ondernemingen (MKB / organisatie). Per jaar is de lastenverlichting van het kabinet per gemiddeld MKB-bedrijf € 50. Daar tegenover staat een lastenverzwaring van gemiddeld € 2.500 (geen verlenging 1e schijf vennootschapsbelasting, extra energiekosten en Btw-verhogingen (die niet doorberekend kunnen worden) etc.

Het zou de redactie HR-kiosk niet verbazen als MKB-bedrijven qua lastenverlichting en lastenverzwaring de komende 4 jaren hooguit quit zullen spelen en waarschijnlijk er op achteruit gaan.

Meer ondernemers met geldnood

Het aantal midden- en kleinbedrijven met financiële problemen is in het derde kwartaal 2018 onverwacht gestegen, ondanks de positieve economische ontwikkelingen. Volgens het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) steeg het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers in het derde kwartaal met 13 procent op jaarbasis.

Volgens het IMK lijkt het er op dat veel ondernemers door de economische zonneschijn minder voorzichtig zijn geworden en privé wat meer willen profiteren van goede tijden. ,,Als het dan echt even tegenzit, kunnen de gevolgen groot zijn, ook wanneer een bedrijf in de kern gezond is”, aldus het instituut. (Bron: Nieuws.nl, 31 okt. 2018)

Btw-drempel voor kleine ondernemers die ‘TOE-diensten’ verrichten

Op grond van de huidige wetgeving zijn telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten (‘TOE-diensten’) die worden verricht voor eindconsumenten aan btw-heffing onderworpen in het land waar de eindconsument woonachtig is. Deze regel leidt tot veel administratieve complicaties voor kleine ondernemers, onder meer omdat zij moeten bijhouden waar hun afnemers woonachtig zijn. Met het oog hierop mogen kleine ondernemers die TOE-diensten verrichten voor eindconsumenten vanaf 1 januari 2019 het btw-tarief toepassen dat geldt in de Lidstaat waar ze zelf zijn gevestigd.

Eén van de voorwaarden is dat hun jaarlijkse grensoverschrijdende omzet niet uitgaat boven de drempel van €10.000.

Het voornoemde is een van de wetswijzigingen betreffende de btw-heffing in het kader van e-commerce, die in werking treden op 1 januari 2019. (Bron: Bakertilly, 6 dec. 2018)

MKB laat elk jaar miljoenen euro's liggen

Wetten en regels veranderen voortdurend en veel werkgevers hebben niet de kennis in huis om al die wijzigingen goed bij te houden. Mede om die reden laten veel bedrijven kansen liggen bij het terugkrijgen van geld waar ze recht op hebben. Check of je in aanmerking komt voor onderstaande regelingen:
 • Premiekorting oudere werknemer
 • Premiekorting jongere werknemer
 • No-riskpolis
 • Wet Tegemoetkoming Loondomein (Wtl)
 • Subsidieregeling praktijkleren
(Bron en uitleg: MT, 14 feb. 2019)

Structureel te late betaling door klanten van MKB

Ondanks het bestaan van 'Meldpunt Late Betalingen' en voornemens van de overheid werd in 2018 meer dan de helft van alle verzonden facturen niet binnen de betaaltermijn voldaan. Sterker, vijf procent van de facturen is na drie maanden nog niet betaald. De slechte betalers komen uit de hoek van bedrijven in de zakelijke dienstverlening en consultancy & onderzoek.

Facturen met een betaaltermijn van 14 dagen worden een week sneller worden betaald dan die met een termijn van 30 dagen. En misschien helpt het om een iDeal-betaallink mee te sturen, ook dat leidt vaak toe tot een snellere betaling.

Uit onderzoek blijkt ook dat qua betaling er grote verschillen tussen de provincies onderling zijn. De snelste betalers komen uit Zeeland en in Brabant is het om te huilen.

Platform Betaalme.nu wil betalen binnen dertig dagen

Het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven is verder verslechterd. De gemiddelde betaaltermijn is in het eerste kwartaal 2019 opgelopen tot gemiddeld 39,9 dagen.

Betaalme.nu wil dat betalen binnen dertig dagen de norm wordt. Momenteel is het voor grote bedrijven nog maximaal 60 dagen. Daar staat tegenover dat aan MKB-ondernemers regelmatig wordt gevraagd langere betaaltermijnen te accepteren, een vraag waar soms noodgedwongen een MKB-er niet omheen kan.

MKB-Nederland wil meer: de termijn waarop grote bedrijven de rekeningen moeten betalen moet wettelijk op maximaal 30 dagen worden gesteld.

Betalingstermijn naar 30 dagen?

Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) wil dat grote bedrijven sneller hun leveranciers gaan betalen. Het betalingstermijn moet daarom naar 30 dagen.

Grote bedrijven betalen hun leveranciers gemiddeld pas na 41,5 dagen. Hierdoor kunnen de bedrijven, vaak MKB en ZZP’ers, in de financiële problemen komen. Het wettelijke betalingstermijn staat nu op 60 dagen. Staatssecretaris Keijzer wil dat aanpassen naar 30 dagen. De overheid is nu al verplicht om binnen dertig dagen te betalen.

Wordt vervolgd.

Topjaar 2018

2018 was een topjaar voor het Nederlandse MKB. De financiële positie van bedrijven verbeterde opnieuw, er werd fors geïnvesteerd en de omzet steeg gemiddeld met bijna 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit ondanks de hogere personeelskosten.

De toename van de personeelskosten kwam vooral door opnieuw hogere kosten voor sociale zekerheid. Deze stegen met 12 procent (2017 met 10 procent). Ook vielen de kosten voor het inhuren van flexibele arbeidskrachten hoger uit. De loonkosten zijn in 2018 ook gestegen, maar minder sterk dan in het voorgaande jaar, met 7,8 procent in 2018 tegenover 9,4 procent in 2017. (Bron: Accountant, mei 2019)

MKB Nederland krijgt minder bankkrediet dan elders in Europa

Nederlandse MKB’ers doen in Europees perspectief relatief weinig aanvragen voor bankleningen en banken wijzen deze aanvragen relatief vaak af. De financiële gezondheid van Nederlandse bedrijven vormt waarschijnlijk geen verklaring voor dat relatief hoge aantal afwijzingen. Nederlandse bedrijven zijn namelijk winstgevender dan bedrijven elders en ze beschikken over een gemiddeld niveau aan eigen vermogen. Dit staat in de publicatie ‘MKB-bankfinanciering in Europees perspectief’ van het Centraal Planbureau (CPB), 11 juni 2019.

Robuuste groei toegevoegde waarde in het MKB

De toegevoegde waarde* van niet-financiële midden- en kleinbedrijven nam in 2018 toe met 5,4 procent. Ook in 2017 was de groei ruim 5 procent. Zowel de arbeidsproductiviteit als de werkgelegenheid namen toe in 2018. (Bron: CBS, 8 okt. 2019)

* De toegevoegde waarde is een begrip uit de economische wetenschappen. Bedoeld wordt het verschil tussen de marktwaarde van productie en de daarvoor ingekochte grondstoffen. Het is dus gelijk aan de omzet minus het aankoopbedrag. (Wikipedia

Toegang tot recht voor MKB moeilijk en duur

Kleine ondernemers zien bij conflicten vaak af van een gang naar de rechter omdat ze de kosten te hoog vinden. Dat blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De kosten naar de rechter te gaan zijn hoog en weerhoudt kleine ondernemers voor zaken van 500 tot 2.500 euro naar de rechter te gaan. Het gaat in 2019 globaal om de volgende kosten:
 • Griffie-tarieven. De kosten zijn gevarieerd, bijvoorbeeld: het gaat om een bedrag tot € 500 - griffiekosten € 81, tussen € 500 en € 12.5000 - kosten € 231 en boven € 12.500 - kosten € 486. Zie voor meer Griffie-tarieven 2019
 • Advocaat, kosten als regel tussen € 2.500 tot € 3.500.
 • Incasso rechter, afhankelijk van de rechtsduur.
 • Boete, betalingen et cetera uit te spreken door de kantonrechter.
Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming werkt in 2019 aan een vereenvoudiging van de incassoprocedure bij de rechter. Met name zullen de griffierechten voor kleine vorderingen omlaag gaan. Redactie: Voor de ondernemer een druppel op een gloeiende plaat.

Europees Parlement stemt in met vereenvoudiging BTW-regels voor MKB

Voor MKB’ers in de hele EU komt er een uniforme drempel van € 85.000 binnenlandse omzet voor bedrijven die alleen in hun eigen lidstaat zaken doen. MKB-bedrijven die grensoverschrijdend zaken doen, krijgen een EU-brede omzetdrempel van € 100.000 om in aanmerking te komen voor vrijstelling in een andere lidstaat.

De nieuwe regels gaan vanaf januari 2024 gelden.

Accountantskantoren wachten het langst op betaling facturen

Volgens "Exact MKB monitor" (27 feb. 2020) hebben Productiebedrijven en accountantskantoren met de langste gemiddelde betalingstermijn van alle sectoren te maken, respectievelijk 34,65 dagen en 32,96 dagen. Facturen worden steeds sneller betaald vergeleken met drie jaar geleden, concludeert Exact. Toch wordt de betalingstermijn nog vaak overschreden, de norm is binnen maximaal 30 dagen betalen.

Banken geven MKB-bedrijven half jaar uitstel van aflossing leningen

Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is de nood onder ondernemingen hoog. Om voor dat uitstel in aanmerking te komen, geldt wel dat de bedrijven in de kern gezond moeten zijn. (Bron: NOS, 19 mrt. 2020)

MKB ondernemers in de problemen door terugloop van nieuwe orders en opdrachten

Uit een eerdere publicatie van Panteia blijkt dat bijna twee derde van de MKB-ondernemers een omzetdaling verwacht in de maanden maart en april. Uit ditzelfde onderzoek komt naar voren dat veel ondernemers nauwelijks nog nieuwe opdrachten/orders binnenhalen en dat de werkvoorraad opdroogt. Veel ondernemers vrezen of ervaren nu al ernstige liquiditeitsproblemen.

Medio april 2020 voerde onderzoeksbureau Panteia een groot online onderzoek uit naar de impact van de Coronacrisis in nagenoeg alle MKB-branches. Ruim 7.200 ondernemers hebben meegedaan aan het onderzoek. (Bron: Panteia, 24 apr. 2020)

Min. EZK maakt coaching voor MKB in coronaproblemen gratis

Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer ze in zwaar weer zitten, bijvoorbeeld wanneer ze door de coronacrisis failliet dreigen te gaan. Ondernemers kunnen hiervoor traditioneel terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB), dat mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gefinancierd wordt. Eerder betaalden ondernemers hier een eigen bijdrage van 150 euro voor. Om dit bedrag naar 0 te krijgen verhoogt EZK de subsidie aan het OKB voor dit jaar met 240.000 euro. (Bron: Min. EZK, 11 mei 2020)

Klein Krediet Corona (KKC)

De regeling Klein Krediet Corona (KKC), die extra liquiditeit voor het micro-, midden- en kleinbedrijf mogelijk maakt, is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom kan deze coronaregeling voor een financieringsbehoefte van 10.000 tot 50.000 euro op 29 mei 2020 open voor ondernemers. Leningen die vanaf 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden van de regeling kunnen bovendien worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC. (Bron: Qredits, 29 mei 2020)

Lage buffers MKB kunnen tot nieuwe bankencrisis leiden

Een kwart van de Nederlandse MKB-bedrijven heeft zo weinig buffers dat zij na zes maanden omzetverlies in acute geldnood komen ondanks de coronasteun door de overheid. Als deze bedrijven zouden omvallen, kunnen ook de banken in problemen komen. Ook een nieuwe eurocrisis is mogelijk. (Bron: AD, 2 jun. 2020)

Wetsvoorstel: Betaaltermijn van grootbedrijf aan MKB van 60 naar 30 dagen

Grote bedrijven moeten de rekeningen van hun MKB-leveranciers sneller gaan betalen: niet meer binnen 60, maar binnen 30 dagen. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) werkt samen met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan een wetswijziging om de betaaltermijn van een grootbedrijf aan het MKB te halveren. Dit is één van de uitkomsten van de evaluatie van de huidige Wet betaaltermijnen grote bedrijven die de bewindspersonen op 9 juni 2020 naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. (Bron: Rijksoverheid, 8 jun. 2020)

Ruim zeven miljoen euro uit MKB-Actieplan voor regionale MKB-projecten

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) draagt ruim zeven miljoen euro bij aan regionale MKB-projecten van provincies en gemeentes, zogenaamde MKB-deals. De toekenning van de steun is verdeeld over twee rondes. Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) heeft vandaag negen MKB-deals uit de eerste ronde officieel ondertekend, samen met de verantwoordelijke regionale bestuurders. Met deze eerste ronde is zo’n 3 miljoen euro gemoeid. Alle deals ondersteunen het brede MKB om ook in de toekomst succesvol te blijven ondernemen.

De investering van EZK komt voort uit het MKB-Actieplan dat staatssecretaris Mona Keijzer in 2018 presenteerde. (Bron: Min EZK, 2 jul. 2020)

Wettelijke betalingstermijn, stand van zaken 2020

De wettelijke rente - ook wel handelsrente of wettelijke rente bij handelstransacties genoemd - vindt plaats als een rekening niet op tijd is betaald. Er is een wettelijke rente voor handelstransacties en een wettelijke rente voor niet-handelstransacties. De laatste jaren is de rente stabiel op 8% voor handelstransacties (ondernemingen en overheidsinstanties) en 2% voor niet-handelstransacties (particulieren en consumenten).

Wordt de betalingstermijn overschreden, dan kost de klant dat geld. Er zijn w.b. de ingangsdatum van de betalingstermijn drie situaties:
 1. Er is geen betalingstermijn met de klant afgesproken. De wettelijke betalingstermijn is 30 dagen nadat de klant de factuur heeft ontvangen;
 2. 30 dagen na ontvangst van het product of de dienst, wanneer niet vaststaat of de klant de factuur heeft ontvangen, of als de klant de factuur eerder ontvangt dan het product of de dienst;
 3. 30 dagen nadat de afgesproken termijn is verstreken waarbinnen een klant een product of dienst kan goedkeuren of aanvaarden.
Berekening wettelijke betalingstermijn situatie. Stel, een product wordt op 1 maart aan een onderneming tegelijk met de factuur van € 2.000 geleverd (betalingstermijn situatie 1). De onderneming betaalt de factuur op 15 april, dus 15 dagen te laat. De onderneming is aan rente 15/365 x 2.000/8 = € 10,27 aan rente verschuldigd. Blijft de betaling langer dan een jaar uit, dan wordt de berekende rente bij de hoofdsom opgeteld. Vervolgens wordt de rente over het hogere bedrag berekend.

Speciaal voor MKB-bedrijven: SLIM-subsidie

Het kabinet vindt het belangrijk dat ook MKB-bedrijven investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers, zodat zij arbeidsmarktfit blijven – voor andere functies, taken, rollen binnen of buiten de eigen organisatie. Omdat dit voor MKB-werkgevers nog niet altijd gebruikelijk is, biedt SZW hen de SLIM-regeling (Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB) aan. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf dit jaar 48 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven die leren en ontwikkelen in het MKB stimuleren. In september kunnen MKB-bedrijven weer SLIM-subsidie aanvragen.

Als uw organisatie lid is van AWVN, kan een AWVN-adviseur uw organisatie doorlichten en samen met u een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan maken, waarmee uw organisatie direct aan de slag kan. (Bron: AWVN, 17 aug. 2020)

Ondernemers krijgen langer tijd om belastingschuld door corona af te lossen

Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, krijgen langer de tijd om hun opgebouwde belastingschuld af te lossen. Zij krijgen nu 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen en hoeven pas vanaf 1 juli 2021 terug te betalen. Daarnaast kunnen ondernemers die al eens uitstel hebben aangevraagd, hun uitstel nog verlengen tot 1 januari.

Meer informatie over het uitstel van betaling is te vinden op: belastingdienst.nl/coronavirus;

Zes nieuwe fondsen bieden startups 67,5 miljoen euro durfkapitaal

Nederlandse startups kunnen vanaf vandaag een beroep doen op 67,5 miljoen euro aan durfkapitaal, verdeeld over zes nieuwe investeringsfondsen. De fondsen hebben elk een andere focus, variërend van duurzaamheid tot software en van patenthouders tot vrouwelijke ondernemers.

Dit is de uitkomst van de meest recente tender voor de Seed Capital-regeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Met deze regeling vullen private investeerders en de overheid samen fondsen voor startups, waarbij de overheid maximaal 50% bijdraagt. Van de 67,5 miljoen euro nieuw durfkapitaal is 32 miljoen afkomstig vanuit het ministerie van EZK. (Bron: Rijksoverheid, 2 okt. 2020)

13 nieuwe MKB-deals voor regionale ondersteuning MKB

Met 13 nieuwe MKB-deals stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) regionaal het midden- en klein bedrijf. De in totaal 7,5 miljoen uit het MKB-Actieplan geeft gemeenten en provincies meer middelen om te doen wat het MKB in hun regio nodig heeft. De tweede lichting MKB-deals gaat op 25 november 2020 van start en is goed voor 4,5 miljoen euro. (Bron: Rijksoverheid, 26 nov. 2020)

Versoepelde tegemoetkoming vaste lasten (TVL) nu aan te vragen

De coronasteun om vaste lasten deels te subsidiëren is vanwege de tweede golf opengesteld voor alle mkb’s. Bedrijven moeten om in aanmerking te komen voldoen aan een aantal randvoorwaarden, waaronder een omzetverlies van minimaal dertig procent. De tegemoetkoming geldt voor het vierde kwartaal. (Bron: CM Web, 24 nov. 2020)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Diversen    Organisatie